Co pracownik może uzyskać w związku z niezasadnym lub wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę? Roszczenia pracownika związane z rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy o pracę.

roszczenia_związane_z_wypowiedzeniem_rozwiązaniem_umowy_o_pracę

Pracownikowi – w zależności od rodzaju zawartej umowy o pracę oraz trybu rozwiązania umowy o pracę – w przypadku rozwiąznia umowy o pracę przez pracodawcę w sposób wadliwy lub z przyczyn nieuzasadnionych przysługują określone roszczenia przewidziane w kodeksie pracy.

Czytaj dalej