Zwolnienia grupowe – dlaczego zwolnienie mniejszej liczby pracowników niż przewiduje ustawa powoduje konieczność stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych?

prawnik_zajmujący_się_prawem_pracy_szczecin

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: uzg) pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zobowiązany jest zastosować formalną procedurę zwolnień grupowych (dokonać odpowiednich zawiadomień, uzgodnień, wydać regulamin albo zawrzeć porozumienie), gdy zwalniać będzie następującą liczbę pracowników:

Czytaj dalej

Składki ZUS z tytułu działalności gospodarczej nie dla menadżerów.

składki_zus_menadżerowie_prawnik_szczecin

Sąd Najwyższy wypowiedział się w uchwale wydanej w składzie 7 sędziów i mającej moc zasady prawnej w niezwykle istotnej z punktu widzenia wielu pracodawców jak i menadżerów kwestii ozusowania ich świadczeń. Jak wymienione wpłynie na sytuację przedsiębiorców? Poniżej uzyskacie Państwo odpowiedź.

Czytaj dalej

Powództwo o ustalenie pracy w warunkach szczególnych.

pozew_praca_w_warunkach_szczególnych

Wykonywanie pracy w warunkach szczególnych rekompensowane jest szczególnymi uprawnieniami pracownika na gruncie ubezpieczeń społecznych. Jako prawnik dość często mam do czynienia ze sprawami w których do osiągnięcia stażu emerytalnego, który umożliwia nabycie określonych uprawnień emerytalnych brakuje kilku miesięcy (brak odpowiedniej dokumentacji od pracodawcy). Co można zrobić w takiej sytuacji?

Czytaj dalej

Zwolnienie pracownika z przyczyn jego niedotyczących a dobór pracownika do zwolnienia – zwolnienie nauczyciela i możliwość odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę.

umowy_na_czas_określony_nowelizacja_prawnik_szczecin

Jako prawnik w sprawach z zakresu prawa pracy mam często do czynienia ze sprawami – odwołaniami od wypowiedzeń umów o pracę. W niniejszym poście omówię kwestię bardzo istotną z punktu widzenia wielu pracowników tj. możliwość skutecznego odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę złożonego pracownikowi. Post będzie dotyczył zarówno sytuacji pracowników – nauczycieli jak i pozostałych pracowników.

Czytaj dalej