Zwolnienia grupowe – dlaczego zwolnienie mniejszej liczby pracowników niż przewiduje ustawa powoduje konieczność stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych?

prawnik_zajmujący_się_prawem_pracy_szczecin

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: uzg) pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zobowiązany jest zastosować formalną procedurę zwolnień grupowych (dokonać odpowiednich zawiadomień, uzgodnień, wydać regulamin albo zawrzeć porozumienie), gdy zwalniać będzie następującą liczbę pracowników:

Czytaj dalej

Powództwo o ustalenie pracy w warunkach szczególnych.

pozew_praca_w_warunkach_szczególnych

Wykonywanie pracy w warunkach szczególnych rekompensowane jest szczególnymi uprawnieniami pracownika na gruncie ubezpieczeń społecznych. Jako prawnik dość często mam do czynienia ze sprawami w których do osiągnięcia stażu emerytalnego, który umożliwia nabycie określonych uprawnień emerytalnych brakuje kilku miesięcy (brak odpowiedniej dokumentacji od pracodawcy). Co można zrobić w takiej sytuacji?

Czytaj dalej