Czy dyskryminacja z powodu rodzicielstwa uzasadnia prawo do odszkodowania?

 

 prawo_pracy_prawnik_szczecin_stargard_goleniów_stawka_minimalna_dochodzenie_nadgodzin_porady_prawne_radca_prawny_adwokat

Zgodnie z przepisami prawa pracy zakazane jest nierówne traktowanie pracowników z powodów tzw. przyczyn dyskryminacyjnych. Kodeks pracy przykładowo przy tym owe przyczyny podaje, jednakże katalog ich nie jest wyczerpujący. Przy tym jak przyjmuje się w orzecznictwie samo nierówne traktowanie pracowników nie uznaje się jeszcze za dyskryminację uzasadniającą prawo do odszkodowania……….

Czytaj dalej

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą?

ugoda_sądowa_adwokat_zus_szczecin_skuteczny_prawnik_radca_prawny_odwołanie_od_decyzji_zus_odwołanie_od_wypowiedzenia

Wyrokiem z dnia 26 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: IX P 124/18) zasądził na rzecz mojego klienta kwotę 11 589,48 zł tytułem odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy. Zagadnieniem prawnym rozpatrywanym przez Sąd było uprawnienie pracownika do rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy….

Czytaj dalej

Czy można wzruszyć rozwiązanie umowy o pracę dokonane przez pracownika?

adwokat_radca_prawny_szczecin_wcześniejsza_emerytura_prawo_pracy_emerytura_pomostowa_odwołanie_ZUS

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (21.11.2018 r.) Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: IX P 424/18) sprostował świadectwo pracy mojego klienta poprzez zmianę daty oraz trybu rozwiązania umowy o pracę. Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie była kwestia skuteczności i wzajemnego oddziaływania dwóch rozwiązań umów o pracę….

Czytaj dalej

Kiedy pracownikowi przysługuje prawo do odprawy rentowo-emerytalnej?

adwokat_zus_szczecin_porada_prawna_prawo_pracy_odprawa_szczególne_warunki_apelacja_skuteczny_prawnik

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (19.11.2018 r.) Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądził na rzecz mojej klientki kwotę 7950 zł tytułem odprawy rentowej. Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie było w szczególności istnienie związku pomiędzy rozwiązaniem umowy o pracę a uzyskaniem świadczeń rentowych…

Czytaj dalej

Kiedy ZUS nie może odmówić umorzenia składek?

 radca_prawny_adwokat_szczecin_odwołanie_od_decyzji_ZUS_renta_wcześniejsza_emerytura_odwołanie_od_wypowiedzenia_prawo_pracy_porada_prawna

Wyrokiem z dnia 31 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: VI U 1455/17) zmienił na korzyść mojej klientki decyzję ZUS w sprawie odmowy umorzenia należności tytułem składek. Przedmiotowe wynikało z kwestii proceduralnych związanych ze stosowaniem ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność…

Czytaj dalej

Kiedy kierownikowi przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny?

prawo_pracy_adwokat_radca_prawny_szczecin_odwołanie_od_decyzji_ZUS_skuteczny_prawnik_KRUS

Wyrokiem z dnia 18.10.2018 r. sygn. akt IV P 217/15 Sąd Rejonowy w Goleniowie zasądził od 12 000 zł na rzecz mojej klientki, obok odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę. Jednym z zagadnień prawnych rozpatrywanych w sprawie było prawo do wynagrodzenia za pracę dla pracownika  kierownika wykonującego pracę w godzinach nadliczbowych….

Czytaj dalej

Czy pracodawca może zwolnić pracownika za brak efektów w pracy?

prawo_pracy_porady_szczecin_stargard_skuteczny_prawnik_radca_prawny_kancelaria_radcy

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego wypowiedzenie umowy o pracę stanowi zwyczajny sposób zakończenia stosunku pracy. Jednakże czy sam brak efektów, w świetle tego, że umowa o pracę jest umową starannego działania, uzasadniać może wypowiedzenie umowy o pracę?

Czytaj dalej

Plugin by Social Author Bio