Czy pracownik może zostać przywrócony do pracy mimo likwidacji jego stanowiska pracy?

adwokat_szczecin_odwołanie_od_wypowiedzenia_porad_prawna

W związki z wyrokiem z dnia wczorajszego (16.03.2017 r.) Sądu Okręgowego w Koszalinie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych moja klientka została przywrócona do pracy wraz z uzyskaniem kwoty 16 045,47 zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Jednym z zagadnień prawnych rozpatrywanych przez sąd była możliwość przywrócenia pracownika do pracy w przypadku likwidacji jego stanowiska pracy….

Czytaj dalej

Czy zapytanie pracodawcy wystarczy przy zawiadomieniu o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę?

szczecin_adwokat_skuteczny_prawnik_szczecin_goleniów_stargard_odwołanie_od_wypowiedzenia_umowy_o_pracę_rozwiązanie_umowy_o_pracę_nadgodziny

Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia dzisiejszego (20.01.2017 r.), sygn. akt: VI Pa 161/16 orzekł, że mojej Mandantce przysługuje odszkodowanie za niezgodne z przepisami prawa wypowiedzenie umowy o pracę. Zagadnieniem prawnym, które stanęło u podstaw rozstrzygnięcia była wykładnia przepisów o tzw. zapytaniu u…..

Czytaj dalej

Czy likwidacja stanowiska pracy oraz długie L4 pracownika uzasadnia wypowiedzenie?

radca_prawny_nadgodziny_ustalenie_istnienia_stosunku_pracy_skuteczny_prawnik_szczecin_stargard_goleniów

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie wyrokiem z dnia dzisiejszego (13.01.2016 r.) IX P 70/16, IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądził na rzecz mojego klienta od pozwanej Spółki kwotę 16 963,71 zł, jednym z rozpatrywanych w sprawie zagadnień prawny była kwestia wypowiedzenia umowy o pracę pracownika z powodu likwidacji stanowiska pracy (wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika) oraz jak na możliwość wyboru pracownika do wypowiedzenia rzutuje długotrwała niezdolność do wykonywania pracy….

Czytaj dalej

Czy Sąd może zasądzić wysokie odszkodowanie za bezprawne wypowiedzenie zmieniające?

odwołanie_od_wypowiedzenia_umowy_o_pracę_prawnik_prawo_pracy_skuteczny_szczecin_stargard_radca_prawny_adwokat_sprawa_sądowa

Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych postanowieniem z dnia wczorajszego (8.12.2016 r.), sygn.. akt: IX P 136/16 w związku z zawarciem korzystnej dla mojego klienta ugody sądowej umorzył postępowanie, jednym z zagadnień dotyczącym przedmiotowej sprawy była kwestia odszkodowania za bezprawne/nieuzasadnione wypowiedzenie zmieniające. Jakie wymogi i jakie odszkodowanie związane jest z wypowiedzeniem zmieniającym o tym w niniejszym wpisie….

Czytaj dalej

Jak wpłynie na prawo pracy możliwość rozwiązania/wypowiedzenia umowy o pracę mailem?

prawo_pracy_regulamin_wynagradzania_ZFŚS_kontrola_zus_skuteczny_prawnik_szczecin_odwołanie_renta_ZUS

Z praktyki obserwuję, że kwestia doręczeń/odbioru, termu odbioru, przesłania na właściwy adres oświadczenia o rozwiązaniu umów o pracę/wypowiedzenia umowy o pracę czasami stanowi przesądzającą o wyniku sprawy kwestię. Jak na wymienione wpłynie nowelizacja zakładająca możliwość rozwiązania/wypowiedzenia umowy o pracę mailem?

Czytaj dalej

Czy zwolniony bez zachowania okresu wypowiedzenia ma prawo wrócić do pracy?

radca_prawny_prawnik_szczecin_porady_prawne_zus_krus_odwołanie_spadek_dział_spadku_kontakty.

W przypadku długotrwałej choroby pracodawca może rozwiązać z pracownikiem  umowę na podstawie art. 53 par. 1 kp (gdy upłyną w przepisie przewidziane okresy). W miarę możliwości pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika, jeśli w ciągu 6 miesięcy (co do zasady) pracownik wyzdrowieje i zgłosi się do pracy. Czy pracodawca może czy musi zatrudnić pracownika?

Czytaj dalej

Czy pracownik, który nie kwestionował wypowiedzenia może dochodzić roszczeń za dyskryminacyjne rozwiązanie umowy o pracę?

wcześniejsza_emerytura_odwołanie_zus_szczecin_radca_prawny_adwokat_krus_odwołanie_od_wypowiedzenia_dyscyplinarka_stargard_

Sąd Najwyższy w swej uchwale odpowiedział na pytanie: Czy koniecznym warunkiem zasądzenia na rzecz pracownika odszkodowania z tytułu dyskryminującej przyczyny wypowiedzenia (dyskryminującej przyczyny wyboru pracownika do zwolnienia) jest wcześniejsze wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia? Sąd Najwyższy wskazał w…

Czytaj dalej

Czy podjęcie zabronionego dodatkowego zatrudnienia oraz skierowanie aktu oskarżenia uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne pracownika?

porady_prawne_ZUS_renta_niezdolność_do_pracy_prawnik_szczecin_skuteczny_podział_majątku

Wyrokiem z dnia wczorajszego (21.09.2016 r.) Sąd Rejonowy w Białogardzie, sygn.. akt sprawy: IV P 322/14 przywrócił moją klientkę do pracy, oraz zasądził na jej rzecz kwotę 16 045,47 zł przy wydawaniu orzeczenia rozpatrując zagadnienie jak przedstawione w tytule niniejszego postu, zgodnie z prezentowaną przeze mnie wykładnią przepisów prawa….

Czytaj dalej

Czy nagranie pracodawcy bez jego zgody może stanowić dowód w Sądzie Pracy?

radca_prawny_szczecin_kancelaria_prawnik_prawo_pracy_ubezpieczenia_społeczne_odwołanie_KRUS_ZUS

Obserwując praktykę sądową mogę wskazać, że zeznania świadków mają często kluczowe znaczenie w sprawach z zakresu prawa pracy, przy tym ustalenie prawdy za pomocą przedmiotowych środków dowodowych bywa czasami utrudnione lub też stan faktyczny ulega zniekształceniom. Pojawia się więc kwestia nagrań dokonywanych czy to przez pracownika, czy to przez pracodawcę…

Czytaj dalej

Czy pracodawca proponujący dyscyplinarkę albo porozumienie narusza przepisy?

 prawo_pracy_groźba_a_porozumienie_porada_prawna_szczecin_chmurak_wojciech

Jedną z klasycznych sytuacji w prawie pracy, jest rozmowa w trakcie, której pracodawca proponuje pracownikowi zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, gdyż inaczej otrzymana on dyscyplinarkę. Pracownik w szczególności, gdy nie ma czasu się zastanowić (decyzja tu i teraz) podpisuje porozumienie. I teraz drogi pracowniku/pracodawco czy pracownik może ,,unieważnić” takie porozumienie?

Czytaj dalej