Kiedy możesz uzyskać świadczenie przedemerytalne?

świadczenie_przedemerytalne_ZUS_odwołanie_od_decyzji_radca_prawny_adwokat_sprawa_sądowa_skuteczny_prawnik_ZUS_Szczecin_Stargard

Wyrokiem z dnia 30.11.2016 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (niestety wydziały się połączyły i nie ma już ,,szczęśliwej” VII), sygn. akt sprawy: VI U 134/16 zmienił zaskarżoną decyzję ZUS i przyznał mojemu klientowi prawo do świadczenia przedemerytalnego. Jakie warunki należy spełnić by świadczenia otrzymać, i dlaczego decyzje ZUS mogą byś skutecznie podważane w Sądzie?

Czytaj dalej

Czy świadczenie przedemerytalne przysługuje tylko pracownikowi?

odwołanie_od_decyzji_zus_prawnik_szczecin_radca_prawny_zus_decyzja_renta_socjalna_świadczenie_przedemerytalne_KRUS_zus

Odpowiedź na powyższe pytanie jest prosta i jednoznaczna, gdyż wynika z treści przepisów – świadczenie przysługuje osobie, która była pracownikiem, pozostawała w stosunku służbowym, prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą, zarejestrowanej w PUP w odpowiednim terminie od ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednakże niniejszy post by nie powstał, gdyby odpowiedź była, aż tak prosta….

Czytaj dalej