Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej i podleganie pod KRUS – kiedy jest możliwe i jakich formalności należy dopełnić?

krus_odwołanie_od_decyzji_zus_porady_prawne_szczecin_adwokat_krus

KRUS stanowi ,,tańszą” alternatywę do podleganiu ubezpieczeniom społecznym niż ZUS, kwestia ta jest powszechnie znana. Pod pewnymi warunkami w okresie podlegania ubezpieczeniu z KRUS można prowadzić działalność gospodarczą, pozostając nadal w systemie KRUS. Kiedy jest to możliwe i jakich formalności należy dopełnić?

Czytaj dalej

Możliwość obrony przed stwierdzenie pozorności umowy o pracę przez ZUS poprzez wykazanie ważności części postanowień umowy

prawnik_zus_szczecin_porady_prawne_odwołanie_od_decyzji_zus

Kwestia pozorności zawartej umowy, w szczególności umowy o pracę, jako tytułu do podlegania ubezpieczeniu społecznemu pojawia się w praktyce dość często. W większości przypadków warto składać odwołania od takich decyzji do Sądu, przy tym należy w sposób odpowiedni działać zarówno w trakcie kontroli i czynności ją poprzedzających przed ZUS jak i w toku postępowania sądowego. Istotny jest bowiem byśmy w systemie ubezpieczeń społecznych pozostali i wykazali, że nie jesteśmy ,,wielbłądem”. Najnowsze orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie wskazuje w swym wyroku na kolejny ,,instrument prawny” umożliwiający obroną przez ZUS.

Czytaj dalej

Czy koszty zakwaterowania pracownika podlegają oskładkowaniu ZUS w całości?

prawo_pracy_prawnik_radca_prawny_szczecin_porada_prawna

Kwestia oskładkowania kosztów zakwaterowania zapewnionych przez pracodawcę stanowi istotną kwestię, w szczególności dla pracodawców z branży budowlanej, gdyż zazwyczaj praca wykonywana jest na różnych budowach i zachodzi konieczność zapewnienia pracownikom zakwaterowania. Uchwała wydana przez Sąd Najwyższy dnia 10 grudnia 2015 r. zapewne na długi czas zakończy spór w tym zakresie oraz ustali jednolitą linię orzeczniczą sądów powszechnych.

Czytaj dalej

Zwrot składek ZUS dla pracodawców delegujących pracowników za granicę – rewolucyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

radca_prawny_szczecin_porady_prawne_składki_zus_odzyskanie_pozew_o_zapłatę_skuteczny_prawnik

 

Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w istotnej dla przedsiębiorców delegujących pracowników za granicę kwestii otwierając tym samym drogę do żądania zwrotu wpłaconych składek, które w niektórych przypadkach będą sięgać milionów złotych. W czym rzecz?

Czytaj dalej

Czy menadżer na pewno musi opłacać składki ZUS z tytułu zawartego kontraktu?

radca_prawny_szczecin_adwokat_składki_zus_optymalizacja_porady_prawne_1

W tym zakresie pisałem uprzedniu tu, w nawiązaniu do uchwały SN. Zasadą przyjętą przez SN było, że menadżerowie powinni płacić składki od kontraktów, a nie prowadzonej równolegle działalności gospodarczej. Czy nie ma jednak możliwości zgodnego z prawem zoptymalizowania obciążeń publicznoprawnych w tym zakresie?

Czytaj dalej

Don Kichot i wiatraki ZUS.

odwołanie_od_decyzji_ZUS

Piszę ten post, gdyż po pierwsze temat sam w sobie jest interesujący, po drugie lubię ludzi – buntowników, którzy podejmują rękawicę i próbują walczyć z systemem. Dziękuję również Sylwii za przesłanie dodatkowych informacji w tym zakresie. W sumie, czasami, gdy trafi się na zręcznego prawnika oraz odważnego sędziego to szansa na sukces jest. Jednakże, w pewnych granicach ale w czym rzecz…

Czytaj dalej

Abolicja ZUS – możliwość zwrotu dotychczas wpłaconych składek?

abolicja_zus_umorzenie_składek_zapłaconych_

Do napisania niniejszego artykułu zainspirowała mnie wiadomość mailowa od jednego z czytelników, który zapytał mnie czy jest jakaś możliwość uzyskania zwrotu kwoty już zapłaconych zaległych składek, które gdyby nie fakt zapłaty mogłyby zostać objęte abolicją.

Stanowisko ZUS prezentowane na stronie www.zus.pl jest w tym zakresie jednoznaczne – ustawa abolicyjna nie przewiduje możliwości umorzenia należności, które zostały zapłacone. Prezentowanie przez ZUS takiego stanowiska nie dziwi, wszak nie jest w interesie ZUS by składki takie zwracać ale jak jest naprawdę?

Czytaj dalej

Abolicja ZUS – ostatni dzwonek na umorzenie składek ZUS.

Dollarphotoclub_73275896

Zgodnie z przepisami ustawy abolicyjnej istnieje możliwość umorzenia składek ZUS, które nie zostały opłacone za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. – dotyczy to składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy, a także odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Termin do składania wniosków wkrótce jednak upływa.

Czytaj dalej