Czy składki ZUS przedsiębiorcy nigdy się nie przedawnią?

ZUS_szczecin_radca_prawny_adwokat_odwołanie_od_wypowiedzenia_odprawa_prawo_pracy_porady_dział_spadku_szczecin_stargard_goleniów

Szykuje się z dniem 1.01.2018 r. rewolucja w zakresie przedawnienia zaległych składek ZUS przedsiębiorców. Rewolucja niestety niezwykle niekorzystna dla przedsiębiorców….

Czytaj dalej

Jak nie zapłacić odprawy? (?)

radca_prawny_porada_prawna_skuteczny_prawnik_zus_krus_odwołanie_od_wypowiedzenia_rozwiązanie_umowy_odprawa_zwolnienia_grupowe

W przypadku, gdy pracodawca rozwiązuje umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika większość pracowników świadomych jest, że ma prawo do odprawy. Funkcjonują czasami pewne nieprawdziwe ,,mity” (np. że przy zawarciu porozumienia odprawa nie przysługuje), ale też podejmowane są działania w celu nie wypłacenia pracownikom odpraw i nie mówię tu o przypadku, gdy np. pracodawca wskazuje, że nie zlikwidował stanowiska pracy, a na miejsce pracownika zatrudnia osobę do wykonywania takiej samej pracy ale z inną nazwą stanowiska🙂 Problem prawny, który będziemy rozważać jest nieco subtelniejszy….

Czytaj dalej

Czy pracownik musi odbierać telefon od pracodawcy po godzinach pracy?

radca_prawny_porada_prawna_odbieranie_telefonu_skuteczny_prawnik_odwołanie_do_sądu_pracy_nadgodziny_premia_zus_szczecin_stargard_zasiłek_macierzyński

Czy pracownik po wyjściu z pracy musi odebrać telefon od przełożonego/pracodawcy, odpisać na pilnego maila, oczekiwać na kontakt i być gotowym do działania. Czy pracownik może ponieść negatywnego konsekwencje w związku z tym, że nie będzie ,,dostępny” – o tym w niniejszym wpisie.

Czytaj dalej

Koniec wieczystych zobowiązań wobec ZUS – nowelizacja przepisów z 14.12.2016 r.

zus_szczecin_odwołanie_przedawnienie_prawnik_prawo_pracy_skuteczny_radca_prawny_stargard

Przed nowelizacją, która weszła w życie z dniem 14.12.2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w praktyce w sposób wieczysty (nawet kilkanaście lat po pobraniu świadczenia) mógł dochodzić od ubezpieczonych zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami stan ów ulega zmianie, więcej szczegółów w niniejszym poście….

Czytaj dalej

Świadczenia przedemerytalne dla większego kręgu uprawnionych z 1.01.2017 r.

świadczenia_przedemerytalne_zus_odwołanie_szczecin_skuteczny_prawnik_radca_prawny_prawo_pracy_odwołanie_od_wypowiedzenia_odprawa_zwolnienia_grupowe

Z dniem 1 stycznia 2017 r. rozszerzono krąg osób uprawnionych do uzyskania świadczeń przedemerytalnych, poprzez przyznanie ich również w pewnych przypadkach osobą sprawującym opiekę. Kto może otrzymać świadczenia, o tym w niniejszym poście.

Czytaj dalej

Czy zapytanie pracodawcy wystarczy przy zawiadomieniu o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę?

szczecin_adwokat_skuteczny_prawnik_szczecin_goleniów_stargard_odwołanie_od_wypowiedzenia_umowy_o_pracę_rozwiązanie_umowy_o_pracę_nadgodziny

Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia dzisiejszego (20.01.2017 r.), sygn. akt: VI Pa 161/16 orzekł, że mojej Mandantce przysługuje odszkodowanie za niezgodne z przepisami prawa wypowiedzenie umowy o pracę. Zagadnieniem prawnym, które stanęło u podstaw rozstrzygnięcia była wykładnia przepisów o tzw. zapytaniu u…..

Czytaj dalej

Czy dopuszczalne jest potrącanie ze stawki minimalnej usługodawcy?

prawo_pracy_prawnik_szczecin_stargard_goleniów_stawka_minimalna_dochodzenie_nadgodzin_porady_prawne_radca_prawny_adwokat

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami usługodawca ma zagwarantowane 13 zł brutto za godzinę pracy. Jednakże, umowa o świadczenie usług nie jest umową o pracę, a więc w jej ramach można stosować rozwiązania przewidziane kodeksem cywilnym, a więc kary umowne, potrącenia. Powstaje jednak pytanie jak wymienione ma się do stawki minimalnej?

Czytaj dalej

Czy likwidacja stanowiska pracy oraz długie L4 pracownika uzasadnia wypowiedzenie?

radca_prawny_nadgodziny_ustalenie_istnienia_stosunku_pracy_skuteczny_prawnik_szczecin_stargard_goleniów

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie wyrokiem z dnia dzisiejszego (13.01.2016 r.) IX P 70/16, IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądził na rzecz mojego klienta od pozwanej Spółki kwotę 16 963,71 zł, jednym z rozpatrywanych w sprawie zagadnień prawny była kwestia wypowiedzenia umowy o pracę pracownika z powodu likwidacji stanowiska pracy (wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika) oraz jak na możliwość wyboru pracownika do wypowiedzenia rzutuje długotrwała niezdolność do wykonywania pracy….

Czytaj dalej

Minimalna stawka godzinowa 13 zł – i co dalej?

prawo_pracy_szczecin_nadgodziny_pozew_prawo_pracy_ustalenie_stosunku_pracy_stawka_minimalna_świadczenie_usług_umowa_zlecenia

Stawka 13 zł przysługiwać ma za godzinę świadczenia usług, zarówno osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą jak i nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jakie jednak praktyczne problemy mogą pojawić się przy stosowaniu przepisów?

Czytaj dalej

Najpopularniejsze posty 2016 r.

prawnik_prawo_pracy_porady_zus_krus_skuteczny_prawnik_adwokat_radca_prawny_skuteczny_prawnik_szczecin_stargard_renta_z_tytułu_niezdolności_do_pracy

Jeden rok minął jak jeden dzień. Wiele się działo, dziękuję bardzo za wszystkie pytania i telefony, mam również nadzieję, że pisane przeze mnie posty były przydatne w przedzieraniu się przez gąszcz przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również umożliwiły unikanie pułapek związanych z nowelizacjami przepisów prawa pracy i przepisów prawa ubezpieczeń społecznych. Poniżej jak w zeszłym roku podaję najpopularniejsze posty..

Czytaj dalej

Zmiany w prawie pracy z dniem 1.01.2017 r.

zus_krus_prawo_pracy_szczecin_stargad_specjalista_radca_prawny_adwokat_skuteczny_prawnik_sprawa_sądowa_Sąd_pracy_odwołanie_

Czekają nas zmiany w prawie pracy, ustawa czeka jedynie na podpis Prezydenta. Jakie czekają nas zmiany, oraz czy są korzystne dla pracodawców, czy dla pracowników (a może dla obu grup?) – o tym w niniejszym wpisie…

Czytaj dalej

Świadectwo pracy powie więcej pracodawcy.

prawo_pracy_dla_pracodawcy_prawo_pracy_dla_pracownika_zus_odwołanie_od_wypowiedzenia_umowy_o_pracę_odwołanie_zus_krus

Z dniem 1.01.2017 r. nastąpić ma zmiana przepisów prawa pracy w zakresie treści świadectw pracy, które mają zawierać więcej informacji pozwalających pracodawcy ocenić czy warto zatrudnić pracownika. Zmiany polegają na tym, że….

Czytaj dalej