Kiedy ZUS nie może odmówić umorzenia składek?

 radca_prawny_adwokat_szczecin_odwołanie_od_decyzji_ZUS_renta_wcześniejsza_emerytura_odwołanie_od_wypowiedzenia_prawo_pracy_porada_prawna

Wyrokiem z dnia 31 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: VI U 1455/17) zmienił na korzyść mojej klientki decyzję ZUS w sprawie odmowy umorzenia należności tytułem składek. Przedmiotowe wynikało z kwestii proceduralnych związanych ze stosowaniem ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność…

Czytaj dalej

Kiedy kierownikowi przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny?

prawo_pracy_adwokat_radca_prawny_szczecin_odwołanie_od_decyzji_ZUS_skuteczny_prawnik_KRUS

Wyrokiem z dnia 18.10.2018 r. sygn. akt IV P 217/15 Sąd Rejonowy w Goleniowie zasądził od 12 000 zł na rzecz mojej klientki, obok odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę. Jednym z zagadnień prawnych rozpatrywanych w sprawie było prawo do wynagrodzenia za pracę dla pracownika  kierownika wykonującego pracę w godzinach nadliczbowych….

Czytaj dalej

Czy pracodawca może zwolnić pracownika za brak efektów w pracy?

prawo_pracy_porady_szczecin_stargard_skuteczny_prawnik_radca_prawny_kancelaria_radcy

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego wypowiedzenie umowy o pracę stanowi zwyczajny sposób zakończenia stosunku pracy. Jednakże czy sam brak efektów, w świetle tego, że umowa o pracę jest umową starannego działania, uzasadniać może wypowiedzenie umowy o pracę?

Czytaj dalej

Czy w przypadku wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi przysługuje wyrównanie wynagrodzenia za pełen okres?

adwokat_szczecin_radca_prawny_szczecin_skuteczny_prawnik_prawo_pracy_prawo_ubezpieczeń_społecznych_zus_odwołanie_od_wypowiedzenia

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 1.10.2018 r., sygn. akt VI Pa 83/18 mojemu klientowi przywrócono warunki pracy i płacy oraz zasądzono na jego rzecz kwotę 67 800,00 zł tytułem wyrównania wynagrodzenia za pracę. Jednym z istotnych zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie było prawo do wyrównania wynagrodzenia za pełen okres po zmianie warunków wynagradzania….

Czytaj dalej

Czy zwolnienie lekarskie uniemożliwia rozwiązanie umowy o pracę?

radca_prawny_adwokat_szczecin_odwołanie_od_wypowiedzenia_prawo_pracy_ZUS_odwołanie_od_decyzji_police

W przypadku zagrożenia rozwiązaniem umowy o pracę, pracownicy dość często uzyskują zwolnienia lekarskie, w konsekwencji pozostają w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jak wymienione wpływa na możliwość rozwiązania stosunku pracy zarówno przez pracownika jak i pracodawcę?

Czytaj dalej

Kiedy zasiłek macierzyński (nie) do zwrotu?

prawnik_szczecin_prawnik_stargard_szczeciński_emerytura_pomostowa_odwołanie_od_decyzji_ZUS

Wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt: IX U 89/18 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił na korzyść mojej klientki w przedmiocie obowiązku zwrotu zasiłku macierzyńskiego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej…..

Czytaj dalej

Czy dodatek dewizowy zwiększa wysokość emerytury?

przedawnienie_zus_układ_ratalny_szczecin_pracy_prawnik_szczecin_radca_prawny_adwokat

Wpływ na wysokość emerytury ma w szczególności ustalony kapitał początkowy, który ustalany jest w szczególności na podstawie zaświadczeń pracodawcy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Czy dodatek dewizowy ma wpływ na wysokość kapitału początkowego oraz tym samym wysokość emerytury?

Czytaj dalej

Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy?

 prawo_pracy_prawo_ubezpieczeń_społecznych_odwołanie_zus_krus_szczecin_adwokat_radca_prawny_wcześniejsza_emerytura

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 25 czerwca 2018 r., sygn. akt: III PK 107/17 przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną sporządzoną w sprawie mojego klienta, jednym z zagadnień prawnych przedstawionych do rozstrzygnięcia było prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy…..

Czytaj dalej

Jak w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy skonstruować skuteczne odwołanie?

adwokat_prawo_ubezpieczeń_społecznych_szczecin_skuteczny_prawnik_porady_prawne_krus_wcześniejsza_emerytura

W związku z odwołaniem od decyzji ZUS Sąd Okręgowy w Słupsku V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 19.06.2018 r. (sygn. akt: V U 492/16) zmienił decyzję ZUS na korzyść mojego klienta. W jaki sposób należy sformułować odwołanie od decyzji ZUS w sprawie o rentę?Czytaj dalej

Czy można wygrać z ZUS sprawę o wysokość świadczenia z tytułu wypadku przy pracy?

adwokat_szczecin_radca_prawny_szczecin_zus_prawo_ubezpieczeń_społecznych_renta_wcześniejsza_emerytura_jednorazowe_odszkodowanie_odwołanie_od_decyzji_ZUS.

Wyrokiem z dnia wczorajszego (7.06.2018 r.) Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt:  IX U 321/16) zmieniono na korzyść mojego klienta decyzję ZUS w sprawie wysokości jednorazowego odszkodowania tytułem wypadku przy pracy. Warto, więc w niektórych przypadkach wnosić odwołanie od decyzji ZUS, w szczególności w świetle moich ostatnich obserwacji, że działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stają się coraz bardziej restrykcyjne wobec ubezpieczonych….

Czytaj dalej

Czy ZUS prawidłowo naliczył Twoją emeryturę?

radca_prawny_szczecin_adwokat_szczecin_odwołanie_od_decyzji_ZUS_w sprawie_o_emeryturę_porada_prawna_zus_krus

Wyrokiem z dnia 30 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: VI U 1670/17) zmienił decyzję ZUS w związku z błędnym naliczeniem kapitału początkowego. Niewątpliwie więc Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zdarza się wydawać wadliwe decyzje zaniżające wysokość emerytury. Co więc należy zrobić po otrzymaniu decyzji ZUS w sprawie wysokości emerytury?

Czytaj dalej

Czy choroba zawodowa uzasadnia prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy?

 adwokat_radca_prawny_zus_odwołanie_od_decyzji_prawo_ubezpieczeń_społecznych_szczecin_stargard_wcześniejsza_emerytura_zasiłek_renta_z_tytułu_niezdolności_do_pracy

 

Renta z tytułu niezdolności do pracy należy do świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych, przy tym w świetle moich obserwacji coraz częściej ZUS owego świadczenia ubezpieczonym odmawia. W niniejszym poście skupimy się na kwestii wpływu chorobowy zawodowej na prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy….

Czytaj dalej