Kiedy zasiłek macierzyński (nie) do zwrotu?

prawnik_szczecin_prawnik_stargard_szczeciński_emerytura_pomostowa_odwołanie_od_decyzji_ZUS

Wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt: IX U 89/18 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił na korzyść mojej klientki w przedmiocie obowiązku zwrotu zasiłku macierzyńskiego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej…..

Czytaj dalej

Czy dodatek dewizowy zwiększa wysokość emerytury?

przedawnienie_zus_układ_ratalny_szczecin_pracy_prawnik_szczecin_radca_prawny_adwokat

Wpływ na wysokość emerytury ma w szczególności ustalony kapitał początkowy, który ustalany jest w szczególności na podstawie zaświadczeń pracodawcy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Czy dodatek dewizowy ma wpływ na wysokość kapitału początkowego oraz tym samym wysokość emerytury?

Czytaj dalej

Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy?

 prawo_pracy_prawo_ubezpieczeń_społecznych_odwołanie_zus_krus_szczecin_adwokat_radca_prawny_wcześniejsza_emerytura

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 25 czerwca 2018 r., sygn. akt: III PK 107/17 przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną sporządzoną w sprawie mojego klienta, jednym z zagadnień prawnych przedstawionych do rozstrzygnięcia było prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy…..

Czytaj dalej

Jak w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy skonstruować skuteczne odwołanie?

adwokat_prawo_ubezpieczeń_społecznych_szczecin_skuteczny_prawnik_porady_prawne_krus_wcześniejsza_emerytura

W związku z odwołaniem od decyzji ZUS Sąd Okręgowy w Słupsku V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 19.06.2018 r. (sygn. akt: V U 492/16) zmienił decyzję ZUS na korzyść mojego klienta. W jaki sposób należy sformułować odwołanie od decyzji ZUS w sprawie o rentę?Czytaj dalej

Czy można wygrać z ZUS sprawę o wysokość świadczenia z tytułu wypadku przy pracy?

adwokat_szczecin_radca_prawny_szczecin_zus_prawo_ubezpieczeń_społecznych_renta_wcześniejsza_emerytura_jednorazowe_odszkodowanie_odwołanie_od_decyzji_ZUS.

Wyrokiem z dnia wczorajszego (7.06.2018 r.) Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt:  IX U 321/16) zmieniono na korzyść mojego klienta decyzję ZUS w sprawie wysokości jednorazowego odszkodowania tytułem wypadku przy pracy. Warto, więc w niektórych przypadkach wnosić odwołanie od decyzji ZUS, w szczególności w świetle moich ostatnich obserwacji, że działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stają się coraz bardziej restrykcyjne wobec ubezpieczonych….

Czytaj dalej

Czy ZUS prawidłowo naliczył Twoją emeryturę?

radca_prawny_szczecin_adwokat_szczecin_odwołanie_od_decyzji_ZUS_w sprawie_o_emeryturę_porada_prawna_zus_krus

Wyrokiem z dnia 30 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: VI U 1670/17) zmienił decyzję ZUS w związku z błędnym naliczeniem kapitału początkowego. Niewątpliwie więc Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zdarza się wydawać wadliwe decyzje zaniżające wysokość emerytury. Co więc należy zrobić po otrzymaniu decyzji ZUS w sprawie wysokości emerytury?

Czytaj dalej

Czy choroba zawodowa uzasadnia prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy?

 adwokat_radca_prawny_zus_odwołanie_od_decyzji_prawo_ubezpieczeń_społecznych_szczecin_stargard_wcześniejsza_emerytura_zasiłek_renta_z_tytułu_niezdolności_do_pracy

 

Renta z tytułu niezdolności do pracy należy do świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych, przy tym w świetle moich obserwacji coraz częściej ZUS owego świadczenia ubezpieczonym odmawia. W niniejszym poście skupimy się na kwestii wpływu chorobowy zawodowej na prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy….

Czytaj dalej

Czy wykonywanie dozoru inżynieryjno-technicznego lub kontroli daje prawo do wcześniejszej emerytury?

wcześniejsza_emerytura_odwołanie_od_decyzji_zus_szczecin_krus_radca_prawny_adwokat_odwołanie_od_wypowiedzenia

Wyrokiem z dnia 23 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt:  VI U 247/18) zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS odmawiającą prawa do wcześniejszej emerytury jedną z kwestii rozpatrywanych w toku postępowania było to czy sprawowanie dozoru inżynieryjno-technicznego lub kontroli daje prawo do wcześniejszej emerytury?

Czytaj dalej

Czy dopuszczalne jest zakazanie noszenia symboli religijnych w pracy?

 radca_prawny_zus_szczecin_skuteczny_prawnik_prawo_pracy_odwołanie_szczecin_stargard_emerytura

Kwestia wiary należy, co do zasady do sfery prywatnej, jednakże może być manifestowana w różny sposób w tym poprzez noszenie symboli religijnych w pracy. W wierze katolickiej wymienione dość często przybiera postać noszenia krzyża na naszyjniku.

Czy pracodawca może takie prawo pracownika ograniczyć i zakazać noszenia symboli religijnych w miejscu pracy?

Czytaj dalej

Jak wygrać sprawę z ZUS o podleganie pod ubezpieczenie społeczne?

przedawnienie_zus_układ_ratalny_szczecin_pracy_prawnik_szczecin_radca_prawny_adwokat

Wyrokiem z dnia 28.03.2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: VI U 1231/17) zmienił na korzyść mojego klienta decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niepodleganiu pod ubezpieczenie społeczne poprzez ustalenie, że podlega pod ubezpieczenia społeczne, chorobowe. Można? Można. Powstaje jednak pytanie, jak, w jakich okolicznościach, oraz jak wykazywać nasze racje.

Czytaj dalej

Czy masz prawo do rekompensaty zwiększającej emeryturę?

prawo_do_rekompensaty_zus_szczecin_prawnik_adwokat_ubezpieczenia_społeczne_emerytura_wcześniejsza_emerytura_koszalin_stargard.

Wyrokiem z dnia 21 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt:  VI U 19/18) zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS w sprawie wysokości emerytury. Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie było prawo do rekompensaty….

Czytaj dalej

Jak uzyskać wyższą emeryturę?

wysokość_emerytury_zus_odwolanie_od_decyzji_skuteczny_prawnik_szczecin_adwokat_stagard_koszalin

Wyrokiem z dnia 8 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS w przedmiocie wysokości kapitału początkowego (sygn. akt sprawy: VI U 1071/17). W zakresie możliwości uzyskania wyższej emerytury….

Czytaj dalej