Wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska pracy – kryteria wyboru pracownika do zwolnienia.

radca_prawny_szczecin_porada_prawna_odwołanie_od_wypowiedzenia_dyscyplinarka_stargard_goleniów_skuteczny_prawnik_prawo_pracy_ZUS.

Dokonując likwidacji jednego z kilku takich stanowisk pracy pracodawca nie może podjąć dowolnie decyzji w tym zakresie, nie informując pracowników o tym jakimi kryteriami kierował się wybierając akurat tych/tego a nie innego pracownika do wręczenia mu wypowiedzenia. Kryteria te muszą być przy tym obiektywne i niedyskryminacyjne….

Czytaj dalej

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy – od czego zależy jego wysokość?

 radca_prawny_wypadek_przy_pracy_odwołanie_od_decyzji_ZUS_Szczecin_odwołanie_od_wypowiedzenia_adwokat

Wypadek przy pracy zazwyczaj wiąże się z rozstrojem zdrowia, który może mieć charakter długotrwały lub nawet stały. Ubezpieczonemu, w tym pracownikowi, przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania wypłacanego przez ZUS. W przedmiotowym zakresie ZUS wydaje decyzję, od której można wnieść odwołanie…

Czytaj dalej

BHP – niezapewnienie odpowiednich warunków pracy a odmowa podjęcia pracy przez pracownika

 adwokat_szczecin_radca_prawny_porada_prawna_prawo_pracy_ZUS_jednorazowe_odszkodowanie_decyzja_odwołanie_wypowiedzenie_odprawa_zwolnienie

adwokat_szczecin_radca_prawny_porada_prawna_prawo_pracy_ZUS_jednorazowe_odszkodowanie_decyzja_odwołanie_wypowiedzenie_odprawa_zwolnienie

Pracownik może odmówić podjęcia pracy, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem. W jakich sytuacjach wymienione następuje – o tym w niniejszym poście.

Czytaj dalej

Pracownik wbrew ZUS jest pracownikiem? – wykazywanie pracy pracownika fizycznego.

 radca_prawny_adwokat_szczecin_skuteczny_prawnik_prawo_pracy_odwołanie_ZUS_wcześniejsza_emerytura_renta_niezdolność_do_pracy_orzecznik_prawnik

Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 20.02.2020 r. III AUa 427/19 zmienił wskutek apelacji na korzyść mojego klienta wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie ustalając, że podlega on pod ubezpieczenie społeczne, jako pracownik. Zagadnieniem, które powstało w sprawie, było to, jak należy oceniać okoliczności oraz dowody w kontekście ustalenia, że dany stosunek pracy nie był fikcyjny….

Czytaj dalej

Pracujący niezdolny do pracy od dziecka z prawem do renty?

adca_prawny_szczecin_zus_odwołanie_prawo_pracy_porada_prawna_skuteczny_prawnik_adwokat

Wyrokiem z dnia 31.01.2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (sygn. akt: VI U 2130/18) w związku z odwołaniem od decyzji ZUS zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS, przyznając mu prawo do renty rodzinnej. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie, było to, czy wykonywanie pracy nie przekreśla prawa do renty rodzinnej dla niezdolnego do pracy od dziecka.

Czytaj dalej

Czy należności ZUS przedawniły się? Przerwanie i zawieszenie przedawnienia

rzedawnienie_ZUS_odwołanie_radca_prawny_szczecin_adwokat_prawo_pracy_stargard_skuteczny_prawnik_porada_prawna_krus

Wyrokiem z dnia 18.09.2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (sygn. akt: VI U 283/19) zmienił w związku z odwołaniem od decyzji ZUS na korzyść mojej klientki decyzję w sprawie zaległości składkowych. Jedną z kwestii prawnych rozpatrywanych przez Sąd było przerwanie przedawnienia należności ZUS. Podkreślenia wymaga, że sam upływ czasu nie wystarczy, koniecznym jest, by nie nastąpiły czynności przerywające lub zawieszające przedawnienie składek….

Czytaj dalej

Prawo do renty w zależności od faktycznych czynności zawodowe, nie zaś nazwy stanowiska?

radca_prawny_szczecin_porada_prawna_ZUS_odwołanie_skuteczny_Prawnik_zachowek_prawo_spadkowe_dział_spadku

Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 18 grudnia 2019 r. zmienia na korzyść mojego klienta wyrok Sądu I instancji  oraz przyznał mu prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy na stałe (sygn. akt: III AUa 730/17). Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie była kwestia ustalenia niezdolności pracownika do pracy przez pryzmat jego kwalifikacji zawodowych….

Czytaj dalej

Czy kierownik może dostać wynagrodzenie za nadgodziny?

radca_prawny_szczecin_adwokat_prawo_pracy_porada_prawna_zus_odwołanie_prawnik_kancelaria

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum IX Wydziału Pracy z dnia 5.12.2019 r. (sygn.akt: IX P 485/18) moja klientka uzyskała kwotę 36 000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie, była kwestia prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracownika zajmującego kierownicze stanowisko u pracodawcy…

Czytaj dalej

Plugin by Social Author Bio