Prawnik Wojciech Chmurak w Szczecinie

wojciech chmurak Kancelaria Radcy prawnego - Prawnik Wojciech Chmurak w Szczecinie

Jestem radcą prawnym prowadzącym władną kancelarię radcowską. Pracuję również jako wykładowca prawa w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Doświadczenie oraz wiedzę zdobywałem pracując w renomowanej kancelarii radców prawnych w Szczecinie Wybranowski Nowicki Biuro Prawne S. Nowicki, A. Łuczak. K. Bielarczyk sp. j.,  w której objęty byłem patronatem wybitnego prawnika mec. Aliny Łuczak. W ramach prowadzonej przez siebie kancelarii zajmuję się udzielaniem porad prawnych, prowadzeniem sporów sądowych i przedsądowych, w szczególności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego oraz rzeczowego.

Prowadziłem i prowadzę wiele procesów sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (w tym między innymi reprezentuję pracowników w procesach z odwołań od wypowiedzeń umów o pracę, o odprawy, wynagrodzenie, premie, nadgodziny, uchylenie kar porządkowych itp.). W zakresie świadczonych usług, zajmuję się oprócz udzielania porad prawnych i prowadzenia procesów sądowych, sporządzaniem opinii prawnych, umów, sporządzaniem oraz weryfikacją regulaminów pracy, wynagradzania, przygotowaniem odwołań od decyzji ZUS, odwołań od wypowiedzeń i oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę, jak również sporządzaniem innych dokumentów prawnych.

Jestem również autorem publikacji naukowych z zakresu prawa, teksty mojego autorstwa zostały opublikowane w prestiżowym magazynie prawniczym „Monitor Prawniczy”. Jestem także autorem licznych artykułów prawniczych popularnonaukowych.

Praktykę z zakresu prawa łączę z solidną podbudową teoretyczną poprzez bieżące zapoznawanie się zarówno z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego, jak i sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych.

Uważam, że ,,vigilantibus iura sunt scripta” – przepisy prawa są pisane dla osób czuwających. Uważam, również, że nie ma spraw beznadziejnych i bardzo często możliwe jest znalezienie wyjścia z trudnych spraw, które wydają się przegrane.
Na blogu staram się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Usługi świadczone w kancelarii radcowskiej

Staram się w miarę możliwości udzielać osobom gubiącym się w gąszczu przepisów lub poszukujących pomocy prawnej. W ramach prowadzonej przeze mnie kancelarii zajmuję się udzielaniem porad prawnych i prowadzeniem sporów sądowych oraz przedsądowych, w szczególności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Specjalizuję się również w prawie spadkowym, rodzinnym, a także rzeczowym.
Prowadzę procesy sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuję się reprezentowaniem pracowników oraz pracodawców w procesach dotyczących odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę. Ponadto prowadzę sprawy związane z odwołaniem o:

• odprawy,
• wynagrodzenie,
• premie,
• nadgodziny,
• uchylenie kar porządkowych.

W zakresie świadczonych usług zajmuję się udzielaniem porad prawnych i prowadzeniem procesów sądowych. W mojej kancelarii radcowskiej świadczą również takie usługi:

• przygotowywanie odwołań od decyzji ZUS,
• przygotowywanie odwołań od wypowiedzeń i oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę,
• sporządzanie opinii prawnych,
• sporządzanie umów,
• sporządzanie oraz weryfikacja regulaminów pracy i wynagradzania,
• sporządzanie innych dokumentów prawnych.

Pomoc w zakresie prawa pracy

Jestem entuzjastą prawa pracy, które wobec licznych zagadnień prawnych oraz mnogości stanów faktycznych związanych z praktycznymi problemami pracowników i pracodawców, stanowi niezwykle interesującą dziedzinę prawa. Oferuję Klientom pomoc w zakresie prawa pracy. Zajmuję się sprawami dotyczącymi w szczególności wynagrodzeń za czas pozostawania bez pracy, a także kwestiami dotyczącymi pracy w warunkach szczególnych. Pomagam także uzyskać odprawę emerytalną dla nauczyciela.

Wyjaśniam, w jaki sposób można odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę oraz rozwiązania umowy o pracę, a także jak wypowiedzieć umowę o pracę i jak należy to uzasadnić. Jednym z powodów wypowiedzenia umowy może być utrata zaufania do pracownika. W takiej sytuacji pracodawca ma prawo rozwiązać współpracę. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące mojej działalności bądź chcą się Państwo umówić na spotkanie, można to zrobić telefonicznie lub mailowo. W zakładce Kontakt dostępny jest formularz, za jego pośrednictwem również możliwe jest wysłanie do mnie wiadomości.