Ograniczenie odpowiedzialności

Zapoznając się z treścią niniejszego bloga akceptujesz i rozumiesz, że treść niniejszego bloga nie stanowi sama w sobie porady prawnej, lecz stanowi wyraz poglądów i ocen autora bloga. Treść bloga ma charakter edukacyjny, nie stanowi wykładni prawa, ani nie stanowi usługi prawnej, jak również nie powoduje powstanie relacji klient – prawnik. Wymienione dotyczy również prowadzonej korespondencji za pomocą formularza kontaktowego oraz komentarzy na blogu. Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem porady prawnej lub pomocy prawnej to winno to nastąpić na uzgodnionych przez strony warunkach, w szczególności w braku odmiennych wyraźnych ustaleń stron wszelkie wiadomości, komenatrze oraz inna treść bloga jeśli strony nie ustaliły za nie wynagrodzenia, stanowi wyłącznie wymianę poglądów autorów tych treści, nie jest to natomiast usługa prawna.

Autorzy komentarzy zamieszczonych na blogu ponoszą za nie wyłączną odpowiedzialność. Jeśli dany komentarz narusza twoje dobra osobiste, zgłoś to.

Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść bloga w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem się do treści bloga lub nie zastosowaniem się do tej treści. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w przypadku zmiany orzecznictwa, przepisów prawa, poglądów doktryny prawa.