Zwrot zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu w sytuacjach ściśle regulowanych przez przepisy prawa, które dotyczą między innymi okresu niezdolności do pracy wynikających z choroby czy wypadku. Świadczenie jest wypłacane w różnej wysokości zależnie od tego, co jest przyczyną tej niezdolności.

Przysługuje też na określony czas, czyli do chwili, gdy powód powstania niezdolności zostanie wyeliminowany, a konkretnie rzecz ujmując: do czasu, gdy osoba chora będzie w stanie wrócić do pracy. Jeśli po tym okresie ubezpieczony nadal pobiera świadczenie, zgodnie z przepisami prawa cywilnego obowiązuje go zwrot zasiłku chorobowego wraz z należnymi odsetkami.

Kto jest zobowiązany do zwrotu zasiłku chorobowego?

Sytuacje, w których zwrot zasiłku chorobowego jest konieczny, reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nią nienależnie pobrane świadczenia należy zwrócić wraz ze stosownymi odsetkami ustawowymi za opóźnienia, gdy osoba pobierała świadczenie mimo ustania prawa do niego, czyli kiedy choroba ustała.

Kolejną przesłanką uprawniającą organ do żądania zwrotu zasiłku, jest sytuacja, w której ten był wypłacany na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów. Warto również zapoznać się ze szczegółami odwołania od decyzji ZUS. Jeśli osoba pozyskująca zasiłek tak naprawdę nie była chora lub przedstawiła właściwym organom dokumenty pochodzące z nielegalnego źródła, dopuściła się świadomego wprowadzenia w błąd organu odpowiedzialnego za wypłacenie świadczenia.

Organ może zażądać zwrotu pobranego zasiłku, kiedy stwierdzi, że w trakcie pobierania świadczenia osoba z orzeczeniem niezdolności do pracy w rzeczywistości wykonywała pracę zarobkową lub wykorzystywała zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem, czyli przykładowo realizowała ciężkie prace we własnym gospodarstwie domowym czy uczestniczyła w wymagających fizycznego zaangażowania aktywnościach, mimo że przedstawione przez nią dokumenty stwierdzały, że jest niezdolna do wykonywania obowiązków zawodowych.

Zwrot zasiłku — prawo organu czy nadużycie?

Bez wnikliwej znajomości obowiązujących przepisów niekiedy trudno samodzielnie określić, czy organ żądający zwrotu wypłaconych świadczeń działa zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. W takich sytuacjach warto zwrócić się o pomoc do prawnika, który przeanalizuje sytuację i przedstawi nam możliwe rozwiązania danego kazusu.

Warto także pamiętać, że jeśli osoba sama doprowadziła do niezdolności do pracy, popełniając przestępstwo lub nadużywając alkoholu, to po zweryfikowaniu tych informacji ZUS również może zażądać zwrotu zasiłku chorobowego. Jeśli jednak mają Państwo wątpliwości odnośnie do własnej sytuacji prawnej, warto skonsultować się ze specjalistą z dziedziny prawa, który pomoże znaleźć odpowiedzi na pojawiające się pytania.