Umorzenie składek ZUS

Osoby mające zadłużenie w ZUS, mogą starać się o umorzenie składek. ZUS jest w stanie rozłożyć zobowiązania pieniężne na raty lub całkowicie umorzyć należności. O takie rozwiązanie mogą wnioskować osoby, które nie mają żadnej możliwości na spłatę długu. Prawo do umorzenia składek przysługuje:
• płatnikom składek,
• byłym płatnikom składek,
• osobom, na które przeniesiono odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek,
• małżonkowi, który odpowiada z majątku wspólnego za zadłużenia swojego współmałżonka,
• pełnomocnikowi dłużnika.

Należy jednak pamiętać, że umorzenie składek wpływa negatywnie na prawo do przyszłych świadczeń z ZUS, a także na ich wysokość. W mojej kancelarii pomogę Państwu nie tylko umorzyć składki, ale podpowiem także, kiedy dochodzi do przedawnienia składek ZUS.

Jaką pomoc oferuję w zakresie ZUS?

Specjalizuję się w ubezpieczeniach społecznych, w związku z czym oferuję pomoc wszystkim osobom, mającym problem związany z ZUS. Zajmuję się sporządzaniem wniosków o odszkodowanie z ZUS w tym po zawale serca, odwołań od decyzji ZUS odmawiających prawa do rekompensaty, wniosków o przywrócenie terminu w ZUS, a także innych dokumentów. Dzięki temu nie muszą się Państwo przejmować urzędowymi i prawnymi nazwami. Pomagam także ubiegać się o zwrot zasiłku chorobowego i przyznanie świadczeń emerytalnych. Podpowiadam, jakie obowiązują przepisy w zakresie zwolnienia L4 podczas przebywania na okresie wypowiedzenia i w jaki sposób orzeczenie lekarza orzecznika ZUS wpływa na decyzję ZUS. Zajmuję się również sprawami dotyczącymi zwolnień. Oferuję pomoc m.in. w sprawach związanych ze zwolnieniami pracowników przebywających na L4 oraz zwolnieniami grupowymi – wyjaśniam, czy w takich przypadkach przysługuje odprawa.