Umorzenie składek ZUS

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością opłacania składek ZUS za siebie i pracowników. Jeśli firma nie przynosi dochodów i nie dysponuje środkami na regulowanie zobowiązań, dochodzi do ich nawarstwienia się oraz powstania znacznego zadłużenia. W sytuacji, gdy płatnik nie ma możliwości jego spłaty, może wystąpić o umorzenie składek ZUS. Należy podkreślić, że nie wszystkie składki ZUS – nie w każdym przypadku mogą być umarzane

Jednym z rozwiązań w zakresie oddłużenia się względem ZUS jest rozłożenie długu na raty w korzystnej dla płatnika wysokości. W szczególnych przypadkach również w sytuacji, gdy harmonogram spłat ratalnych zostaje naruszony, a płatnik nie dotrzyma terminu, istnieje jeszcze możliwość odwołania się i renegocjowania umowy. Dzięki temu zostanie ona wznowiona na dotychczasowych zasadach lub sporządzona od nowa. Natomiast w skrajnych sytuacjach jest też możliwe całkowite umorzenie składek ZUS. O takie rozwiązanie mogą wnioskować osoby, które nie mają w szczególności żadnej możliwości spłaty długu.

O umorzenie składek ZUS mogą się starać:

  • płatnik składek,
  • były płatnik składek,
  • osoba, na którą przeniesiono odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek,
  • małżonek, który odpowiada z majątku wspólnego za zadłużenia swojego współmałżonka,
  • pełnomocnik dłużnika.

Należy jednak pamiętać, że umorzenie składek ZUS wpływa negatywnie na prawo do przyszłych świadczeń, a także na ich wysokość. W mojej kancelarii klienci nie tylko otrzymują informacje o tym, jak umorzyć składki, ale także dowiadują się, kiedy dochodzi do przedawnienia składek ZUS.

L4 na wypowiedzeniu

Wypowiedzenie stosunku pracy wiąże się z okresem przejściowym, w którym pracownik pozostaje zatrudniony i powinien wykonywać swoje obowiązki. Niestety nie ma on wpływu na to, czy w tym czasie nie zachoruje lub nie ulegnie wypadkowi. Wtedy pojawia się pytanie, czy może on korzystać z L4 na wypowiedzeniu i czy po upływie tego terminu otrzyma świadczenie chorobowe.

Zgodnie z warunkami ubezpieczeń zasiłek chorobowy przysługuje za okres niezdolności do pracy, czyli obejmuje czas od momentu wystawienia L4 na wypowiedzeniu do dnia zakończenia okresu przejściowego. Jeśli po tym czasie zwolnienie jest kontynuowane, były pracownik musi spełnić dwa warunki by uzyskać zasiłek chorobowy:

  • niezdolność do pracy wystąpiła nie później niż 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub 3 miesiące, jeśli jest to choroba zakaźna z okresem wylęgania powyżej 14 dni,
  • okres niezdolności do pracy trwał nieprzerwanie przez 30 dni.

Jaką pomoc oferuję w zakresie ZUS?

Specjalizuję się w ubezpieczeniach społecznych, w związku z czym zapewniam pomoc wszystkim osobom mającym problem związany z ZUS. Zajmuję się sporządzaniem wniosków o odszkodowanie z ZUS po zawale serca, odwołań od decyzji ZUS odmawiających prawa do rekompensaty, odmawiających prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, wniosków o przywrócenie terminu w ZUS, a także innych dokumentów. Zajmujemy się również reprezentacją naszych klientów w zakresie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty wypadkowej, o świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy – zarówno przed ZUS w tym w zakresie sprzeciwów od orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS, jak i w zakresie odwołań od decyzji odmownych ZUS, w tym także w postępowaniu przed Sądami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Dzięki przedmiotowemu moi klienci nie muszą przejmować się urzędowymi i prawnymi aspektami sprawy, nadto dochodzi do ,,wyrównania” asymetrycznej sytuacji w zakresie wiedzy, orzecznictwa oraz przepisów pomiędzy obywatelem a instytucją jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pomagam także ubiegać się o zwrot zasiłku chorobowego i przyznanie świadczeń emerytalnych, jak również w kwestiach związanych ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Podpowiadam, jakie obowiązują przepisy w zakresie zwolnienia L4 na wypowiedzeniu i w jaki sposób orzeczenie lekarza orzecznika ZUS wpływa na decyzję ZUS. Zajmuję się również sprawami dotyczącymi zwolnień. Oferuję pomoc m.in. w sprawach związanych ze zwolnieniami pracowników przebywających na L4 oraz zwolnieniami grupowymi i indywidualnymi z przyczyn niedotyczących pracownika – wyjaśniam, czy w takich przypadkach przysługuje odprawa. Pozostaję też do dyspozycji osób, które chcą złożyć wniosek o odszkodowanie z ZUS po zawale serca czy odwołanie od dowolniej decyzji tej instytucji.