Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę, nawet jeśli była ona podpisana na czas nieokreślony. Istnieje jednak grupa osób, w stosunku do których wypowiedzenie umowy o pracę jest wadliwe z mocy przepisów prawa i mogą się one skutecznie odwołać od wypowiedzenia umowy o pracę. Należą do nich m.in.:
• osoby przebywające na urlopie wypoczynkowym, szkoleniowym, okolicznościowym lub bezpłatnym,
• osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, tacierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym,
• osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim,
• kobiety w ciąży,
• osoby, którym brakuje 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego,
• działacze związkowi.

Od wypowiedzenia umowy o pracę można się odwołać również w innych przypadkach. Pracodawca powinien dostarczyć wypowiedzenie do pracownika na piśmie – jeśli tego nie zrobi, jest to podstawa do odwołania. Do sądu można się zgłosić również w sytuacji, gdy pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę podpisanej na czas nieokreślony lub gdy pracownik nie zgadza się ze wskazaną przez pracodawcę przyczyną. Odwołać można się też od wypowiedzenia, które nie zawiera informacji o możliwości odwołania się do sądu. Na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę jest 21 dni od momentu otrzymania dokumentu.

Odwołania od decyzji wydawanych przez ZUS

Zajmuję się sporządzaniem różnych odwołań. Mamy duże doświadczenie i wiedzę, dzięki czemu sprawnie i szybko przygotowujemy dla Państwa odpowiednie dokumenty. Dopełniam wszelkich formalności, co sprawia, że nie muszą się Państwo martwić specjalistycznym nazewnictwem. Pomagam Klientom w przygotowywaniu odwołań od decyzji wydawanych przez ZUS. Oferuję m.in. sporządzenie odwołania od decyzji ZUS w sprawie renty oraz odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS. Jeśli są Państwo zainteresowani taką usługą, można się ze mną skontaktować telefonicznie lub mailowo.