Pracownik wbrew ZUS jest pracownikiem? – wykazywanie pracy pracownika fizycznego.

 radca_prawny_adwokat_szczecin_skuteczny_prawnik_prawo_pracy_odwołanie_ZUS_wcześniejsza_emerytura_renta_niezdolność_do_pracy_orzecznik_prawnik

Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 20.02.2020 r. III AUa 427/19 zmienił wskutek apelacji na korzyść mojego klienta wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie ustalając, że podlega on pod ubezpieczenie społeczne, jako pracownik. Zagadnieniem, które powstało w sprawie, było to, jak należy oceniać okoliczności oraz dowody w kontekście ustalenia, że dany stosunek pracy nie był fikcyjny….

Czytaj dalej

Pracujący niezdolny do pracy od dziecka z prawem do renty?

adca_prawny_szczecin_zus_odwołanie_prawo_pracy_porada_prawna_skuteczny_prawnik_adwokat

Wyrokiem z dnia 31.01.2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (sygn. akt: VI U 2130/18) w związku z odwołaniem od decyzji ZUS zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS, przyznając mu prawo do renty rodzinnej. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie, było to, czy wykonywanie pracy nie przekreśla prawa do renty rodzinnej dla niezdolnego do pracy od dziecka.

Czytaj dalej

Czy należności ZUS przedawniły się? Przerwanie i zawieszenie przedawnienia

rzedawnienie_ZUS_odwołanie_radca_prawny_szczecin_adwokat_prawo_pracy_stargard_skuteczny_prawnik_porada_prawna_krus

Wyrokiem z dnia 18.09.2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (sygn. akt: VI U 283/19) zmienił w związku z odwołaniem od decyzji ZUS na korzyść mojej klientki decyzję w sprawie zaległości składkowych. Jedną z kwestii prawnych rozpatrywanych przez Sąd było przerwanie przedawnienia należności ZUS. Podkreślenia wymaga, że sam upływ czasu nie wystarczy, koniecznym jest, by nie nastąpiły czynności przerywające lub zawieszające przedawnienie składek….

Czytaj dalej

Prawo do renty w zależności od faktycznych czynności zawodowe, nie zaś nazwy stanowiska?

radca_prawny_szczecin_porada_prawna_ZUS_odwołanie_skuteczny_Prawnik_zachowek_prawo_spadkowe_dział_spadku

Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 18 grudnia 2019 r. zmienia na korzyść mojego klienta wyrok Sądu I instancji  oraz przyznał mu prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy na stałe (sygn. akt: III AUa 730/17). Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie była kwestia ustalenia niezdolności pracownika do pracy przez pryzmat jego kwalifikacji zawodowych….

Czytaj dalej

Czy kierownik może dostać wynagrodzenie za nadgodziny?

radca_prawny_szczecin_adwokat_prawo_pracy_porada_prawna_zus_odwołanie_prawnik_kancelaria

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum IX Wydziału Pracy z dnia 5.12.2019 r. (sygn.akt: IX P 485/18) moja klientka uzyskała kwotę 36 000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie, była kwestia prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracownika zajmującego kierownicze stanowisko u pracodawcy…

Czytaj dalej

CZY PRZYSŁUGUJE CI WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA?

adwokat_szczecin_radca_prawny_porada_prawna_wcześniejsza_emerytura_odwołanie_ZUS_prawo_do_emerytury_pomostowej_rocznik_53

Wyrokiem z dnia 5.11.2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: VI U 387/19) zmienił decyzję ZUS i przyznał mojemu klientowi prawo do wcześniejszej emerytury. W sprawie spornym było spełnienie przez odwołującego się przesłanki posiadania 15 lat pracy w warunkach szczególnych, czemu ZUS zaprzeczał…..

Czytaj dalej

Monitoring w zakładzie pracy – kiedy i na jakich zasadach?

adwokat_szczecin_radca_prawny_kancelaria_radcowska_kancelaria_prawna_skuteczny_prawnik_ZUS_prawo_pracy_porada_prawna_odwołanie_wcześniejsza_emerytura

Kwestia monitoringu doczekała się regulacji w prawie pracy, jednakże znaczna część zarówno pracowników jak i pracodawców nie posiada wiedzy odnośnie treści przedmiotowych przepisów, zachęcam więc zarówno do pogłębienia wiedzy w tym zakresie jak i jej pozyskania poprzez przeczytanie niniejszego postu…

 Czytaj dalej

Kiedy ZUS umorzy, a kiedy rozłoży na raty zaległość?

porada_prawna_radca_prawny_szczecin_ZUS_odwołanie_wcześniejsza_emerytura_prawo_pracy_windykacja_odwołanie_od_wypowiedzenia

Zgodnie z przepisami prawa powstaje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, które płatnik powinien odprowadzać do ZUS.  Przepisy prawa przewidują możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozłożenie płatności na raty (tzw. układ ratalny), w niektórych zaś przypadkach nawet wnioskowanie o umorzenie należności – o czym w niniejszym poście….
Czytaj dalej

Nietrzeźwy pracownik bez dyscyplinarki przez błąd pracodawcy?

radca_prawny_szczecin_porady_prawne_szczecin_prawo_pracy_adwokat_szczecin_ZUS_odwołanie_wcześniejsza_emerytura

Pracownik powinien w pracy znajdować się w stanie trzeźwości, a więc w takim, w którym gotowy jest świadczyć pracę. Stres i tempo pracy wpływa na zasięganie po używki, jednakże obowiązek zachowania trzeźwości w miejscu pracy jest niewątpliwie powszechnie pożądany. Tym bardziej pouczającym jest wyrok Sądu Najwyższego w przedmiotowym zakresie, o czym w niniejszym poście… Czytaj dalej