Emerytury pomostowe oraz prawo do rekompensaty – nowelizacja z 2023 r.

adwokat radca prawny szczecin ZUS odwolanie od decyzji porada prawna skuteczny prawnik rozwod alimenty prawo pracy 1 - Emerytury pomostowe oraz prawo do rekompensaty – nowelizacja z 2023 r.

Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, którą Prezydent podpisał dnia 16 sierpnia 2023 r. wprowadzono szereg zmian, które należy uznać za korzystne jak również w pełni racjonalne, oraz zgodne z interesem ubezpieczonych, jakie zmiany wprowadza więc ustawa?
Czytaj dalej

Czy wypowiedzenie umowy na czas określony wymaga podania uzasadnienia?

rzedawnienie zus odwolanie radca prawny szczecin adwokat prawo pracy stargard skuteczny prawnik porada prawna krus 300x200 - Czy wypowiedzenie umowy na czas określony wymaga podania uzasadnienia?

W niniejszym poście poruszę temat konieczności wypowiadania umów na czas określony, zarówno w kontekście nowelizacji przepisów oraz dyrektywy unijnej, której termin wdrożenia upłynął dnia 1 sierpnia 2022 r., jak i w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów oraz możliwości zaskarżenia takiego wypowiedzenia…

Czytaj dalej

Jak nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych wpłynęła na sprawy w toku?

prawo pracy porada prawna odwolanie ZUS emerytura pomostowa skuteczny prawnik rozwod podzial majatku - Jak nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych wpłynęła na sprawy w toku?

Z dniem 20 kwietnia 2022 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o emeryturach pomostowych ustanawiając zdecydowanie korzystniejsze warunki przyznania świadczenia tj. ułatwiające jego uzyskanie. Na czym polega przedmiotowa zmiana oraz jak wpływa na sprawy w toku? – o tym w niniejszym poście.

Czytaj dalej

Jak konkubinat wpływa na pozorność ustalenia stosunku pracy?

Sad Najwyzszy porada prawna zus prawo pracy ustalenie pozornosci zatrudnienia odwolanie od decyzji ZUS zachowek - Jak konkubinat wpływa na pozorność ustalenia stosunku pracy?

Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn.. akt: III USKP 119/21) uchylił zaskarżony przeze mnie skargą kasacyjną wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przychylając się do argumentacji podniesione w skardze kasacyjnej. Zagadnienia prawne, które pojawiły się w sprawie to ustalenie pozorności stosunku pracy, kwestie konkubinatu oraz definicja osoby współpracującej….

Czytaj dalej

Wyższa emerytura również dla mężczyzn z rocznika 53?

adwokat radca prawny szczecin ZUS odwolanie od decyzji porada prawna skuteczny prawnik rozwod alimenty prawo pracy - Wyższa emerytura również dla mężczyzn z rocznika 53?

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 18.01.2022 r. sygn. akt: III USKP 98/21 w związku z wniesioną przeze mnie skargą kasacyjną uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie była kwestia wysokości emerytury ubezpieczonego mężczyzny z rocznika 1953 r…..

Czytaj dalej

Błędny przelew ZUS i nadpłacenie świadczeń nie uzasadnia zwrotu?

przedawnienie odwolanie od decyzji zus prawo do emerytury zus uklad ratalny szczecin pracy prawnik szczecin radca prawny adwokat 300x225 - Błędny przelew ZUS i nadpłacenie świadczeń nie uzasadnia zwrotu?

Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2022 r. Sąd Najwyższy Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn.. akt: III USKP 107/21) uwzględnił złożoną przeze mnie skargę kasacyjną oraz przyjął odmienne zapatrywanie prawne w sprawie – zgodne z kierunkiem skargi kasacyjnej – niż Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Zagadnieniem prawnym przedstawionym w skardze kasacyjnej była kwestia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wypadku dokonania przez ZUS błędnego podwójnego przelewu świadczeń na rachunek osoby ubezpieczonej………..

Czytaj dalej

Dyscyplinarka dla pracownika powinna być konkretna? – granice ogólnikowości przyczyn rozwiązania umowy.

radca prawny szczecin prawo pracy odwolanie od rozwiazania umowy odwolanie od wypowiedzenia dyscyplinarka porada prawna kancelaria szczecin adwokat scaled 1 - Dyscyplinarka dla pracownika powinna być konkretna? – granice ogólnikowości przyczyn rozwiązania umowy.
Group of a young business people discussing business plan in the office

Wyrokiem z dnia 17.09.2021 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie IV Wydział Pracy (sygn. akt: IV P 55/17) zasądził na rzecz mojego klienta odszkodowanie za nieuzasadnione oraz wadliwe rozwiązanie umowy o pracę w tzw. Trybie ,,dyscyplinarnym”. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie była kwestia formułowania przyczyn rozwiązania umowy o pracę, o czym w niniejszym poście…Czytaj dalej

Czy prawo do rekompensaty ma związek ze służbą wojskową?

radca prawny szczecin prawo pracy porady zus odwolanie skuteczny prawnik rozwod renta prawo do rekompensaty wczesniejsza emerytura 300x300 - Czy prawo do rekompensaty ma związek ze służbą wojskową?

Wyrokami z dnia 9.11.2021 r. (sygn. akt: VI U 1406/21) oraz z dnia 23.11.2021 r. (sygn.. akt: VI U 1473/21) Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w związku z wniesionym odwołaniem od decyzji ZUS zmienił na korzyść moich klientów zaskarżone decyzje w przedmiocie prawa do rekompensaty. Jednym z zagadnień prawnych, którymi zajmowały się Sądy w w/w sprawach była kwestia zaliczenia okresu służby wojskowej do okresu pracy w warunkach szczególnych, o czym w niniejszym poście….

Czytaj dalej

Czy pracownik odpowiada za auto służbowe?

odpowiedzialnosc za mienie powierzone prawo pracy porada prawna szczecin stargard swinoujscie odwolanie emerytura decyzja ZUS scaled 1 300x189 - Czy pracownik odpowiada za auto służbowe?
Car driving on road and Small passenger car seat on the road used for daily trips

Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną względem pracodawcy na zasadach określonych w Kodeksie pracy, surowsze zasady odpowiedzialności obowiązują w przypadku powierzenia mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się. Czy pracownik odpowiada na tych zasadach również za auto służbowe?

 Czytaj dalej