1 tysiąc złoty miesięcznie dla rodziców bez prawa do zasiłku macierzyńskiego, którym urodzi się dziecko?

zasiłek_macierzyński_prawnik_szczecin_zajmujący_się_prawem_pracy

Zasiłki macierzyńskie dla osób prowadzących działalność gospodarczą mają zostać zmniejszone, Sejm przyjmuje jednak nowelizację przepisów, która zapewnić ma pewnej grupie osób uprawnionych 1 tysiąc złoty świadczenia. Kto będzie mógł skorzystać z tych świadczeń?

Powyższą zmianę przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z treścia ustawy – która musi zostać jeszcze przyjęta przez Senat i podpisana przez Prezydenta – przedmiotowe świadczenie ma przysługiwać osobom, które urodziły lub adoptowały dziecko, ale nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (bezrobotni, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenie). Świadczenie ma być wypłacane także osobom, które samotnie wychowują dziecko i rezygnują z zasiłku macierzyńskiego.

Z punktu widzenia klientów systemu ubezpieczeń społecznych – przedsiębiorców, przed porodem należy zakończyć działalność i zostać osobą bezrobotną. Znaczna część przedsiębiorców po wejściu w życie nowelizacji przepisów dotyczących obliczania zasiłku macierzyńskiego, będzie bowiem pomimo dokonywanych wpłat uprawniona do zasiłku w niższej niż 1000 zł wysokości.

Niestety widzę już oczami wyobraźni działania, które w tym zakresie będą podejmowane, łacznie z koniecznymi działaniami w zakresie przekształceń form prawnych i właścicielskich przy prowadzeniu działalności – jeżeli dany przedsiębiorca uzna, że ten tysiąc złoty miesięcznie mu się ,,opłaca”.

Takie są propozycje Sejmu, pozostaje więc albo skorzystać z nich albo poszukiwać i wykorzystywać nadal istniejące w systemie ubezpieczeń społecznych możliwości uzyskania wysokich świadczeń.

 • Gosia

  Jestem bezrobotna, ale nie jestem zarejestrowana w UP, bo ubezpieczenie mam u męża. Czy też będzie mi przysługiwało to świadczenie?

 • Wojciech Chmurak

  Witam Pani Małgorzato, w chwili obecnej nie można jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, gdyż ustawa nie została jeszcze ogłoszona.

 • Kasia B

  Witam
  podobnie jak Pani Małgorzata chciałabym poznać odpowiedź na to pytanie. Czy w sytuacji kiedy mąż pracuje, a ja jestem osobą bezrobotną zasiłek 1000zł będzie mi się należał?

 • Wojciech Chmurak

  Witam Pani Katarzyno, odpowiedź na pytanie wymaga udzielenia porady prawnej. Zachęcam do kontaktu mailowego.