Kiedy kierownikowi przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny?

prawo pracy adwokat radca prawny szczecin odwolanie od decyzji zus skuteczny prawnik krus 300x200 - Kiedy kierownikowi przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny?

Wyrokiem z dnia 18.10.2018 r. sygn. akt IV P 217/15 Sąd Rejonowy w Goleniowie zasądził od 12 000 zł na rzecz mojej klientki, obok odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę. Jednym z zagadnień prawnych rozpatrywanych w sprawie było prawo do wynagrodzenia za pracę dla pracownika  kierownika wykonującego pracę w godzinach nadliczbowych….

Czytaj dalej

Czy pracodawca może zwolnić pracownika za brak efektów w pracy?

prawo pracy porady szczecin stargard skuteczny prawnik radca prawny kancelaria radcy 300x200 - Czy pracodawca może zwolnić pracownika za brak efektów w pracy?

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego wypowiedzenie umowy o pracę stanowi zwyczajny sposób zakończenia stosunku pracy. Jednakże czy sam brak efektów, w świetle tego, że umowa o pracę jest umową starannego działania, uzasadniać może wypowiedzenie umowy o pracę?

Czytaj dalej

Czy w przypadku wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi przysługuje wyrównanie wynagrodzenia za pełen okres?

adwokat szczecin radca prawny szczecin skuteczny prawnik prawo pracy prawo ubezpieczen spolecznych zus odwolanie od wypowiedzenia 300x200 - Czy w przypadku wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi przysługuje wyrównanie wynagrodzenia za pełen okres?

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 1.10.2018 r., sygn. akt VI Pa 83/18 mojemu klientowi przywrócono warunki pracy i płacy oraz zasądzono na jego rzecz kwotę 67 800,00 zł tytułem wyrównania wynagrodzenia za pracę. Jednym z istotnych zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie było prawo do wyrównania wynagrodzenia za pełen okres po zmianie warunków wynagradzania….

Czytaj dalej