Odszkodowanie albo odprawa? – co przysługuje zwalnianemu pracownikowi.

 

adwokat radca prawny porada prawna odprawa odszkodowanie zwolnienia grupowe rozwiazanie umowy szczecin goleniow 300x200 - Odszkodowanie albo odprawa? – co przysługuje zwalnianemu pracownikowi.
Prawo do odprawy oraz odszkodowania wynika z dwóch odrębnych ustaw.

Odszkodowanie jest obok przywrócenia do pracy roszczeniem, które pracownik może dochodzić w Sądzie Pracy. W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydziału Pracy z dnia 2.08.2019 r. (sygn. akt: IX P 189/19) mój klient uzyskał odszkodowanie w kwocie 11 075,00 zł, w związku z przedmiotową sprawą pojawia się kwestia również prawa do odprawy. Pracownik może bowiem również uzyskać prawo do odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn jego niedotyczących.  Czy mogą przysługiwać obydwa świadczenia, jak prawo do odszkodowania, przywrócenie do pracy wpływa na odprawę – o tym w niniejszym poście…

Czytaj dalej

Czy sama likwidacja stanowiska pracy przesądza o zasadności wypowiedzenia umowy o pracę?

sprawa sadowa prawo pracy adwokat szczecin radca prawny odwolanie od wypowiedzenia odprawa zus wczesniejsza emerytura 300x200 - Czy sama likwidacja stanowiska pracy przesądza o zasadności wypowiedzenia umowy o pracę?

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt: IX P 47/17 mój klient uzyskał odszkodowanie w związku z niezasadnym wypowiedzeniem umowy o pracę. Jedną z kwestii prawnych, która pojawiła się w sprawie była kwestia likwidacji stanowiska pracy jako przyczyny wypowiedzenia….

Czytaj dalej

Czy pracownik może zostać przywrócony do pracy mimo likwidacji jego stanowiska pracy?

adwokat szczecin odwolanie od wypowiedzenia porad prawna 300x200 - Czy pracownik może zostać przywrócony do pracy mimo likwidacji jego stanowiska pracy?

W związki z wyrokiem z dnia wczorajszego (16.03.2017 r.) Sądu Okręgowego w Koszalinie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych moja klientka została przywrócona do pracy wraz z uzyskaniem kwoty 16 045,47 zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Jednym z zagadnień prawnych rozpatrywanych przez sąd była możliwość przywrócenia pracownika do pracy w przypadku likwidacji jego stanowiska pracy….

Czytaj dalej

Jak nie zapłacić odprawy? (?)

radca prawny porada prawna skuteczny prawnik zus krus odwolanie od wypowiedzenia rozwiazanie umowy odprawa zwolnienia grupowe - Jak nie zapłacić odprawy? (?)

W przypadku, gdy pracodawca rozwiązuje umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika większość pracowników świadomych jest, że ma prawo do odprawy. Funkcjonują czasami pewne nieprawdziwe ,,mity” (np. że przy zawarciu porozumienia odprawa nie przysługuje), ale też podejmowane są działania w celu nie wypłacenia pracownikom odpraw i nie mówię tu o przypadku, gdy np. pracodawca wskazuje, że nie zlikwidował stanowiska pracy, a na miejsce pracownika zatrudnia osobę do wykonywania takiej samej pracy ale z inną nazwą stanowiska🙂 Problem prawny, który będziemy rozważać jest nieco subtelniejszy….

Czytaj dalej

Czy likwidacja stanowiska pracy oraz długie L4 pracownika uzasadnia wypowiedzenie?

radca prawny nadgodziny ustalenie istnienia stosunku pracy skuteczny prawnik szczecin stargard goleniow 200x300 - Czy likwidacja stanowiska pracy oraz długie L4 pracownika uzasadnia wypowiedzenie?

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie wyrokiem z dnia dzisiejszego (13.01.2016 r.) IX P 70/16, IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądził na rzecz mojego klienta od pozwanej Spółki kwotę 16 963,71 zł, jednym z rozpatrywanych w sprawie zagadnień prawny była kwestia wypowiedzenia umowy o pracę pracownika z powodu likwidacji stanowiska pracy (wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika) oraz jak na możliwość wyboru pracownika do wypowiedzenia rzutuje długotrwała niezdolność do wykonywania pracy….

Czytaj dalej

Czy odprawa przysługuje w przypadku, gdy to pracownik rozwiązuje umowę o pracę?

prawnik szczecin radca prawny porady prawne sprawa sadowa adwokat porada prawna 300x200 - Czy odprawa przysługuje w przypadku, gdy to pracownik rozwiązuje umowę o pracę?

Wyrokiem z dnia przedwczorajszego (1.07.2016 r.) Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt: IX P 339/16 zasądził na rzecz mojego klienta odprawę tytułem rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, rozpatrując zagadnienie prawne dotyczące prawa do odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika. Uprzednio o wymienionym pisałem tu, w niniejszym poście parę słów omówienia….Czytaj dalej

Czy prawo do odprawy przysługuje, gdy pracodawca stworzy nowy etat?

odprawa pieniezna prawnik prawo pracy szczecin radca prawny adwokat 300x200 - Czy prawo do odprawy przysługuje, gdy pracodawca stworzy nowy etat?

Wyrokiem z dnia 23.06.2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku sygn. akt sprawy: IV P 91/16 zasądził na rzecz mojej klientki odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, przy tym w sprawie pojawiło się zagadnienie jak w tytule. Pracodawca bowiem wykazywał, że w miejsce zatrudnionego stworzył nowy etat podpisując z innym pracownikiem porozumienie zmieniające z datą przed wypowiedzeniem umowy o pracę mojej klientce…

Czytaj dalej

Czy musisz oddać podatek od odprawy/odszkodowania z Programu Dobrowolnych Odejść?

adwokat szczecin prawo pracy odprawa skuteczny prawnik sprawa sadowa 300x200 - Czy musisz oddać podatek od odprawy/odszkodowania z Programu Dobrowolnych Odejść?

Z fiskusem wolimy nie walczyć, ale gdy w grę wchodzą znaczne kwoty warto zastanowić się nad tym jak je uzyskać/odzyskać/nie stracić. Składając dobrze uargumentowany wniosek o interpretację, a w przypadku niekorzystnej interpretacji dobrze przygotowaną skargę do Sądu możemy odzyskać pobrany przez pracodawcę podatek idący nieraz w dziesiątki tysięcy złotych, o czym w niniejszym wpisie.

Czytaj dalej

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika – jak można uzyskać dodatkowe odszkodowanie obok wypłaconej odprawy?

 

prawnik prawo pracy szczecin adwokat sprawa sadowa porada prawna 300x199 - Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika – jak można uzyskać dodatkowe odszkodowanie obok wypłaconej odprawy?

Utrata miejsca pracy nigdy nie jest przyjemna (wg Thomas Holmes i Richard Rahe 8 z największych stresorów , który może nas spotkać w normalnym życiu) nawet, gdy dokonywana jest z przyczyn niedotyczących pracownika. Przepisy prawa przewidują w takiej sytuacji  co do zasady prawo do odprawy dla zwalnianego pracownika, czy można jednak uzyskać więcej ?

Czytaj dalej

Przełomowe orzeczenie w sprawie wypowiedzeń zmieniających i procedury zwolnień grupowych – konieczność stosowania szczególnych przepisów proceduralnych ustawy o zwolnieniach grupowych do wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

adwokat szczecin odwolanie od wypowiedzenia porad prawna 300x200 - Przełomowe orzeczenie w sprawie wypowiedzeń zmieniających i procedury zwolnień grupowych – konieczność stosowania szczególnych przepisów proceduralnych ustawy o zwolnieniach grupowych do wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

 

Praktyczną kwestią mającą doniosłe znaczenie zarówno dla pracodawców jak i pracowników, którzy otrzymali wypowiedzenia zmieniające z przyczyn ich niedotyczących jest to czy należy w przypadku wypowiedzenia warunków pracy i płacy stosować przepisy wyłącznie kodeksu pracy czy też szczególną procedurę zwolnień grupowych. Przedmiotowe rzutuje w szczególności na możliwość żądania przez pracownika odszkodowania lub przywrócenia do pracy. W czym jednak rzecz?

Czytaj dalej

Co ma praktykant i członek zarządu do zwolnień grupowych? – prawidłowość procedury zwolnień grupowych. A nie mówiłem?

prawnik szczecin radca prawny zwolnienie odwołanie od wypowiedzenia skuteczny prawnik 1 300x150 - Co ma praktykant i członek zarządu do zwolnień grupowych? – prawidłowość procedury zwolnień grupowych. A nie mówiłem?

 

Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, który najgorzej radzi sobie z wdrażaniem dyrektyw unijnych, przy tym orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wielokrotnie podpowiada jak prawidłowo interpretować przepisy prawa krajowego. Jak to wygląda w przypadku zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika?

 

Czytaj dalej