Kiedy kierownikowi przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny?

prawo pracy adwokat radca prawny szczecin odwolanie od decyzji zus skuteczny prawnik krus 300x200 - Kiedy kierownikowi przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny?

Wyrokiem z dnia 18.10.2018 r. sygn. akt IV P 217/15 Sąd Rejonowy w Goleniowie zasądził od 12 000 zł na rzecz mojej klientki, obok odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę. Jednym z zagadnień prawnych rozpatrywanych w sprawie było prawo do wynagrodzenia za pracę dla pracownika  kierownika wykonującego pracę w godzinach nadliczbowych….

Czytaj dalej

Umowa zlecenia u pracodawcy/innego pracodawcy nie pozbawia pracownika nadgodzin?

 

radca prawny nadgodziny prawo pracy adwokat skuteczny prawnik szczecin chmurak wojciech 300x202 - Umowa zlecenia u pracodawcy/innego pracodawcy nie pozbawia pracownika nadgodzin?

Konieczność zapłaty za pracę w godzinach nadliczbowych powoduje czasami, że pracodawca proponuje własnym pracownikom wykonywanie pracy w dodatkowych godzinach na podstawie umowy zlecenia. Bywa też, że owe umowy zlecenia pracownik zawiera nie z pracodawcą, a inną odrębną od pracodawcy spółką (osobą), tylko po to, żeby uniknąć konieczności wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Czy pracownik ma prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?

Czytaj dalej

Nadgodziny za dodatkowe zlecenie u kontrahenta pracodawcy.

prawo pracy prawnik szczecin nadgodziny dochodzenie roszczen 300x200 - Nadgodziny za dodatkowe zlecenie u kontrahenta pracodawcy.

Sąd Najwyższy wypowiedział się w kolejnej niezwykle istotnej zarówno dla pracowników jak i pracodawców kwestii. Wielu pracowników pracuje bowiem na dodatkowe zlecenia, zamiast wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych i o ile jednoznacznie w orzecznictwie SN przesądzono, że dodatkowo umowa zlecenia u tego samego pracodawcy (gdy pracownik wykonuje pracę tego samego rodzaju co na etacie) stanowi obejście przepisów prawa i uzasadnia żądanie wynagrodzenia o nadgodziny to w wyroku SN odniósł się do dalej idącej kwestii. Jak więc się sprawy mają?

Czytaj dalej