ZUS dochodzi składek, gdy nie wyrejestrowałeś działalności?

 

radca prawny odwolanie ZUS szczecin porada prawna renta rekompensata emerytura prawo pracy 300x200 - ZUS dochodzi składek, gdy nie wyrejestrowałeś działalności?

Wyrokiem z dnia 27.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił decyzję ZUS na korzyść moich klientów dotyczącą obowiązku uiszczenia przez nich kwoty 85 887,24 zł tytułem nieuiszczonych składek. Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie była kwestia nie wyrejestrowania działalności gospodarczej z ZUS pomimo jej faktycznego nie prowadzenia….

Czytaj dalej