Kiedy nauczyciel może domagać się umowy na czas nieokreślony?

prawo pracy porady szczecin stargard skuteczny prawnik radca prawny kancelaria radcy 300x200 - Kiedy nauczyciel może domagać się umowy na czas nieokreślony?

Wyrokiem z dnia wczorajszego (31.05.2017 r.) Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, sygn. akt: IX P 499/16 ustalił istnienie stosunku pracy na podstawie mianowania, opierając się na przepisach Karty Nauczyciela. W jakich przypadkach nauczyciel może domagać się zawarcia/ustalenia istnienia stosunku pracy na czas nieokreślony? – o tym w niniejszym poście.

Czytaj dalej

Dlaczego nauczyciel/pracownik zasadnie zwolniony może zostać przywrócony do pracy?

radca prawny szczecin wojciech chmurak porady prawne nauczyciele prawo do odprawy pozew o zaplate 200x300 - Dlaczego nauczyciel/pracownik zasadnie zwolniony może zostać przywrócony do pracy?

W jednej ze spraw rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy – w której ustalono, że zarówno przyczyna wypowiedzenia (złożonego nauczycielowi) jak i kryteria wyboru tego nauczyciela do zwolnienia istniały –  pracownik i tak został przywrócony do pracy. Jakie były ku temu powody?

Czytaj dalej

Czy można nabyć łącznie prawo do nauczycielskiej odprawy emerytalnej i odprawy z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela?

prawo pracy porady prawnik szczecin odwolanie od wypowiedzenia rozwod alimenty renta wczesniesza emerytura emerytura pomostowa zus 300x225 - Czy można nabyć łącznie prawo do nauczycielskiej odprawy emerytalnej i odprawy z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela?

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (7.10.2016 r.) Sąd Rejonowy w Stargardzie (sygn. akt: IV P 61/16) zasądził na rzez mojej klientki kwotę ….tytułem odprawy. Sąd rozpatrywał dwa zagadnienie, pierwsze czy prawo do odpraw i ich kumulacja stanowi zagadnienie istotne zarówno dla nauczycieli jak i dla pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, drugie zaś czy wytoczenie powództwa z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę powoduje, że postępowanie o zasądzenie odprawy należy zawiesić….

Czytaj dalej

Łatwiej uzyskać nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – ważna uchwała Sądu Najwyższego.

prawo pracy szczecin ubezpieczenia spoleczne odwolanie od decyzji zus stargard szczecinski nauczycielskie swiadczenie kompensacyjne 300x202 - Łatwiej uzyskać nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – ważna uchwała Sądu Najwyższego.

Jednym z warunków uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest rozwiązanie stosunku pracy. SN wypowiadał się w tym zakresie dość często (odnośnie różnych trybów rozwiązania umowy o pracę), linie orzecznicze bywały różne. Natomiast uchwała 7 Sędziów Sądu Najwyższego wydaje się przecinać jeden ze sporów prawnych toczących się w samym Sądzie Najwyższym – ową uchwałą SN dokonuje bowiem cięcia owego węzła gordyjskiego zagadnienia prawnego, w sposób bardzo korzystny dla nauczycieli.

Czytaj dalej

Prawo do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych a założenie działalności gospodarczej.

radca prawny szczecin porady prawne nauczyciele swiadczenia kompensacyjne 300x200 - Prawo do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych a założenie działalności gospodarczej.

Prawo do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych ma istotne znaczenie dla nauczycieli, którzy kończą zatrudnienie. Przy tym w ocenie autora posta stanowisko zajmowane w zakresie przesłanek przyznania świadczeń dość często jest zbyt restrykcyjne. Jak więc przedmiotowe się przedstawia?

Czytaj dalej