Kiedy nauczyciel może domagać się umowy na czas nieokreślony?

prawo_pracy_porady_szczecin_stargard_skuteczny_prawnik_radca_prawny_kancelaria_radcy

Wyrokiem z dnia wczorajszego (31.05.2017 r.) Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, sygn. akt: IX P 499/16 ustalił istnienie stosunku pracy na podstawie mianowania, opierając się na przepisach Karty Nauczyciela. W jakich przypadkach nauczyciel może domagać się zawarcia/ustalenia istnienia stosunku pracy na czas nieokreślony? – o tym w niniejszym poście.

Czytaj dalej

Dlaczego nauczyciel/pracownik zasadnie zwolniony może zostać przywrócony do pracy?

 radca_prawny_szczecin_wojciech_chmurak_porady_prawne_nauczyciele_prawo_do_odprawy_pozew_o_zapłatę

W jednej ze spraw rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy – w której ustalono, że zarówno przyczyna wypowiedzenia (złożonego nauczycielowi) jak i kryteria wyboru tego nauczyciela do zwolnienia istniały –  pracownik i tak został przywrócony do pracy. Jakie były ku temu powody?

Czytaj dalej

Czy można nabyć łącznie prawo do nauczycielskiej odprawy emerytalnej i odprawy z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela?

prawo_pracy_porady_prawnik_szczecin_odwołanie_od_wypowiedzenia_rozwód_alimenty_renta_wcześniesza_emerytura_emerytura_pomostowa_zus

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (7.10.2016 r.) Sąd Rejonowy w Stargardzie (sygn. akt: IV P 61/16) zasądził na rzez mojej klientki kwotę ….tytułem odprawy. Sąd rozpatrywał dwa zagadnienie, pierwsze czy prawo do odpraw i ich kumulacja stanowi zagadnienie istotne zarówno dla nauczycieli jak i dla pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, drugie zaś czy wytoczenie powództwa z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę powoduje, że postępowanie o zasądzenie odprawy należy zawiesić….

Czytaj dalej

Czy prowadzić niepubliczne przedszkole lub szkołę może być więcej niż jedna osoba fizyczna?

Dla większości czytelników zagadnienie to może być leżeć poza ich zainteresowaniami, ale postanowiłem napisać na ów temat, w szczególności wobec faktu, że wiedzy w tym zakresie próżno szukać w źródłach internetowych. Jak się więc sprawy mają….

Czytaj dalej

Łatwiej uzyskać nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – ważna uchwała Sądu Najwyższego.

prawo_pracy_szczecin_ubezpieczenia_społeczne_odwołanie_od_decyzji_zus_stargard_szczeciński_nauczycielskie_świadczenie_kompensacyjne

Jednym z warunków uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest rozwiązanie stosunku pracy. SN wypowiadał się w tym zakresie dość często (odnośnie różnych trybów rozwiązania umowy o pracę), linie orzecznicze bywały różne. Natomiast uchwała 7 Sędziów Sądu Najwyższego wydaje się przecinać jeden ze sporów prawnych toczących się w samym Sądzie Najwyższym – ową uchwałą SN dokonuje bowiem cięcia owego węzła gordyjskiego zagadnienia prawnego, w sposób bardzo korzystny dla nauczycieli.

Czytaj dalej

Prawo do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych a założenie działalności gospodarczej.

radca_prawny_szczecin_porady_prawne_nauczyciele_świadczenia_kompensacyjne

Prawo do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych ma istotne znaczenie dla nauczycieli, którzy kończą zatrudnienie. Przy tym w ocenie autora posta stanowisko zajmowane w zakresie przesłanek przyznania świadczeń dość często jest zbyt restrykcyjne. Jak więc przedmiotowe się przedstawia?

Czytaj dalej