Czy w przypadku wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi przysługuje wyrównanie wynagrodzenia za pełen okres?

adwokat szczecin radca prawny szczecin skuteczny prawnik prawo pracy prawo ubezpieczen spolecznych zus odwolanie od wypowiedzenia 300x200 - Czy w przypadku wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi przysługuje wyrównanie wynagrodzenia za pełen okres?

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 1.10.2018 r., sygn. akt VI Pa 83/18 mojemu klientowi przywrócono warunki pracy i płacy oraz zasądzono na jego rzecz kwotę 67 800,00 zł tytułem wyrównania wynagrodzenia za pracę. Jednym z istotnych zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie było prawo do wyrównania wynagrodzenia za pełen okres po zmianie warunków wynagradzania….

Czytaj dalej

Jakie roszczenia przysługują z tytułu wypowiedzenia zmieniającego?

zus szczecin radca prawny odwołanie od emerytury odwołanie od wypowiedzenia skuteczny adwokat radca prawny stargard 201x300 - Jakie roszczenia przysługują z tytułu wypowiedzenia zmieniającego?

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy wyrokiem z dnia dzisiejszego (11.01.2018 r.) przywrócił mojemu klientowi poprzednie warunki pracy i płacy, oraz zasądził na jego rzecz kwotę 42 000,00 zł tytułem wynagrodzenia, jednym z zagadnień prawnych, które pojawiły się w sprawie była kwestia formułowania roszczeń w zakresie wypowiedzenia zmieniającego….

Czytaj dalej

Czy Sąd może zasądzić wysokie odszkodowanie za bezprawne wypowiedzenie zmieniające?

odwolanie od wypowiedzenia umowy o prace prawnik prawo pracy skuteczny szczecin stargard radca prawny adwokat sprawa sadowa 200x300 - Czy Sąd może zasądzić wysokie odszkodowanie za bezprawne wypowiedzenie zmieniające?

Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych postanowieniem z dnia wczorajszego (8.12.2016 r.), sygn.. akt: IX P 136/16 w związku z zawarciem korzystnej dla mojego klienta ugody sądowej umorzył postępowanie, jednym z zagadnień dotyczącym przedmiotowej sprawy była kwestia odszkodowania za bezprawne/nieuzasadnione wypowiedzenie zmieniające. Jakie wymogi i jakie odszkodowanie związane jest z wypowiedzeniem zmieniającym o tym w niniejszym wpisie….

Czytaj dalej

Przełomowe orzeczenie w sprawie wypowiedzeń zmieniających i procedury zwolnień grupowych – konieczność stosowania szczególnych przepisów proceduralnych ustawy o zwolnieniach grupowych do wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

adwokat szczecin odwolanie od wypowiedzenia porad prawna 300x200 - Przełomowe orzeczenie w sprawie wypowiedzeń zmieniających i procedury zwolnień grupowych – konieczność stosowania szczególnych przepisów proceduralnych ustawy o zwolnieniach grupowych do wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

 

Praktyczną kwestią mającą doniosłe znaczenie zarówno dla pracodawców jak i pracowników, którzy otrzymali wypowiedzenia zmieniające z przyczyn ich niedotyczących jest to czy należy w przypadku wypowiedzenia warunków pracy i płacy stosować przepisy wyłącznie kodeksu pracy czy też szczególną procedurę zwolnień grupowych. Przedmiotowe rzutuje w szczególności na możliwość żądania przez pracownika odszkodowania lub przywrócenia do pracy. W czym jednak rzecz?

Czytaj dalej