Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę musi zostać złożone z zachowaniem właściwej procedury w innym wypadku pracownik ma prawo do odszkodowania.

adwokat_szczecin_odwołanie_od_wypowiedzenia_porad_prawna

Wyrokiem z dnia 31.03.2016 r. – którego uzasadnienie miałem okazję otrzymać dziś – Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie Wydział IX Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt sprawy: XI P 415/15 zasądził na rzecz mojej klientki odszkodowanie w związku z niezasadnym rozwiązaniem umowy o pracę w trybie z art. 53 par. 1 b Kodeksu pracy, z powodu błędów w procedurze składania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. Jakim dokładnie zagadnieniem prawnym zajmował się Sąd? O tym dowiesz się w niniejszym poście.

Czytaj dalej

Przypadek wygaśnięcia umowy o pracę o którym nie przeczytacie w kodeksie pracy.

Prawo pracy prawa pracownika radca_prawny_szczecin_porady_prawne

,,Przepisy przepisami, a życie życiem” powiedział raz świadek zeznający w sprawie, w której miałem przyjemność występować. Głębia tej myśli towarzyszy mi często przy sporach pracowniczych, w to, których dość często okazuje się, że jest to prawda tylko w części. W odniesieniu do przedstawionego zagadnienia, w szczególności przy orzeczeniach z zakresu prawa pracy, można by powiedzieć ,,przepisy przepisami, a orzecznictwo orzecznictwem”. Nie mówię, że to źle, powiedziałbym nawet, że często dobrze, gdyż sędziowie SN wykazują często więcej rozsądku niż ustawodawca ale wracając do meritum…

Czytaj dalej

Pracownik nie musi realizować planów sprzedażowych pracodawcy? – ryzyko działalności gospodarczej ponosi pracodawca.

radca_prawny_szczecin_porady_prawne_składki_zus_odzyskanie_pozew_o_zapłatę_skuteczny_prawnik

Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia dzisiejszego (22.04.2016 r.) sygn. akt: VI Pa 25/16 zmienił na korzyść mojej klientki wyrok Sądu I instancji, wskazując w szczególności zgodnie z twierdzeniami apelacji, że ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej spoczywa na pracodawcy, a więc brak realizacji planów sprzedażowych (co można odnieść do innych z góry określonych efektów pracy) sam w sobie nie uzasadnia wypowiedzenia umowy o pracę. Jakim dokładnie zagadnieniem prawnym zajmował się Sąd, o tym w niniejszym poście.

Czytaj dalej

Renta z tytułu niezdolności do pracy w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała w dzieciństwie

renta_rodzinna_renta_z_tytułu_niezdolności_do_pracy_prawnik_szczecin_radca_prawny_adwokat

Renta z tytułu niezdolności do pracy, jak również jej ,,pochodna” w postaci renty rodzinnej stanowi świadczenie kompensujące, co do zasady niemożność wykonywania pracy. Otrzymanie jej uzależnione jest od spełnienia kilku przesłanek, w tym od przesłanki w postaci powstania niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia (ogólnie mówiąc) lub w ciągu 18 miesięcy od zakończenia tego okresu. Co w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała już w dzieciństwie?

Czytaj dalej

Wypadek w trakcie wyjazdu szkoleniowo – integracyjnego przy zachowaniach ,,prywatnych”. Czy może zostać uznany za wypadek przy pracy?

wypadek_przy_pracy_radca_prawny_adwkot_sprawa_sądowa_porada_prawna

Uznanie danego zdarzenia za wypadek przy pracy lub zrównane z wypadkiem przy pracy ma daleko idące skutki dla pracownika, w szczególności w zakresie prawa do jednorazowego odszkodowania z ustawy wypadkowej. Zdarza się jednak, że ZUS dokonuje błędnej kwalifikacji prawnej niespornych stanów faktycznych. Jak więc przedmiotowe faktycznie się przedstawia?

Czytaj dalej

Zaliczenie do okresów pracy w szczególnych warunkach okresu odsunięcia kobiety od pracy w warunkach szczególnych.

praca_w_warunkach_szczególnych_radca_prawny_adwokat_szczecin_prawo_ubezpieczeń_społecznych

W przypadku, gdy kobieta zachodzi w ciążę i wykonuje pracę wzbronioną kobietom w ciąży, zgodnie z przepisami kodeksu pracy powinna być od niej odsunięta. W niektórych przypadkach takim ubezpieczonym brakuje niewielki okres pracy do uzyskania prawa do emerytury w warunkach szczególnych, każdy więc ,,dodatkowy” okres pracy zaliczany do stażu może być na wagę złota. Szczegóły w niniejszym poście.

Czytaj dalej