Praca w jak głębokich wykopach to praca w warunkach szczególnych? – najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego.

praca w warunkach szczególnych odwołanie od decyzji ZUS szczecin adwokat radca prawny porada prawna ubezpieczenia społeczne prawo pracy 200x300 - Praca w jak głębokich wykopach to praca w warunkach szczególnych? – najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego.

Wyrokiem z dnia wczorajszego (17.01.2018 r.) Sąd Najwyższy wskutek sporządzonej przeze mnie skargi kasacyjnej uchylił na korzyść mojego klienta wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt Sądu Najwyższego: III UK 16/17), zagadnieniem prawnym, którego dotyczyła skarga kasacyjna było to jaki rodzaj pracy w warunkach szczególnych uzasadnia prawo do wcześniejszej emerytury, a dokładnie…..

Czytaj dalej

Jakie roszczenia przysługują z tytułu wypowiedzenia zmieniającego?

zus szczecin radca prawny odwołanie od emerytury odwołanie od wypowiedzenia skuteczny adwokat radca prawny stargard 201x300 - Jakie roszczenia przysługują z tytułu wypowiedzenia zmieniającego?

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy wyrokiem z dnia dzisiejszego (11.01.2018 r.) przywrócił mojemu klientowi poprzednie warunki pracy i płacy, oraz zasądził na jego rzecz kwotę 42 000,00 zł tytułem wynagrodzenia, jednym z zagadnień prawnych, które pojawiły się w sprawie była kwestia formułowania roszczeń w zakresie wypowiedzenia zmieniającego….

Czytaj dalej

Czy pracodawca może nakazać informowanie o dodatkowym zatrudnieniu?

prawo pracy adwokat szczecin odwolanie od decyzji zus szczecin odwolanie od decyzji krus prawo ubezpieczen spolecznych prawnik szczecin 300x200 - Czy pracodawca może nakazać informowanie o dodatkowym zatrudnieniu?

Pracownik może, co do zasady, podejmować dowolne zatrudnienie. Jednakże czasami to interes pracodawcy ma pierwszeństwo nad zasadą wolności pracy. Czy więc pracodawca może nałożyć na pracownika obowiązek poinformowania o zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia?

Czytaj dalej

Jak pracownik (nie) powinien dochodzić roszczeń odszkodowawczych?

radca prawny prawo pracy adwokat odwolanie od wypowiedzenia wypadek przy pracy zus ubezpieczenia spoleczne renta 300x193 - Jak pracownik (nie) powinien dochodzić roszczeń odszkodowawczych?

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (4.01.2018 r.) Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy (syg. akt: II Ca 868/17) oddalił roszczenie pracownika o zapłatę kwoty 59 087,00 zł skierowany przeciwko mojemu klientowi. W sprawie rozpatrywany było w szczególności zagadnienie prawne odpowiedzialności odszkodowawczej i zastosowania przepisów o związkach zawodowych….

Czytaj dalej

Czy za rozwiązanie umowy o pracę można żądać dodatkowego odszkodowania?

adwokat prawo pracy prawo ubezpieczen spolecznych szczecin skuteczny prawnik alimenty odwolanie od rozwiazania umowy o prace 199x300 - Czy za rozwiązanie umowy o pracę można żądać dodatkowego odszkodowania?

Przepisy Kodeksu pracy określają ryczałtowo odszkodowanie za nieuzasadnione/wadliwe rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W niniejszym poście odpowiem na pytanie zawarte w tytule tj. czy pracownik może dochodzić/pracodawca musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty, dodatkowego odszkodowania ponad te przewidziane w Kodeksie pracy…

Czytaj dalej