Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą?

ugoda sadowa adwokat zus szczecin skuteczny prawnik radca prawny odwolanie od decyzji zus odwolanie od wypowiedzenia 300x300 - Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą?

Wyrokiem z dnia 26 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: IX P 124/18) zasądził na rzecz mojego klienta kwotę 11 589,48 zł tytułem odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy. Zagadnieniem prawnym rozpatrywanym przez Sąd było uprawnienie pracownika do rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy….

Czytaj dalej

Czy można wzruszyć rozwiązanie umowy o pracę dokonane przez pracownika?

adwokat radca prawny szczecin wczesniejsza emerytura prawo pracy emerytura pomostowa odwolanie zus 300x212 - Czy można wzruszyć rozwiązanie umowy o pracę dokonane przez pracownika?

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (21.11.2018 r.) Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: IX P 424/18) sprostował świadectwo pracy mojego klienta poprzez zmianę daty oraz trybu rozwiązania umowy o pracę. Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie była kwestia skuteczności i wzajemnego oddziaływania dwóch rozwiązań umów o pracę….

Czytaj dalej

Kiedy pracownikowi przysługuje prawo do odprawy rentowo-emerytalnej?

adwokat zus szczecin porada prawna prawo pracy odprawa szczegolne warunki apelacja skuteczny prawnik 200x300 - Kiedy pracownikowi przysługuje prawo do odprawy rentowo-emerytalnej?

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (19.11.2018 r.) Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądził na rzecz mojej klientki kwotę 7950 zł tytułem odprawy rentowej. Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie było w szczególności istnienie związku pomiędzy rozwiązaniem umowy o pracę a uzyskaniem świadczeń rentowych…

Czytaj dalej

Kiedy ZUS nie może odmówić umorzenia składek?

radca prawny adwokat szczecin odwolanie od decyzji zus renta wczesniejsza emerytura odwolanie od wypowiedzenia prawo pracy porada prawna 300x200 - Kiedy ZUS nie może odmówić umorzenia składek?

Wyrokiem z dnia 31 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: VI U 1455/17) zmienił na korzyść mojej klientki decyzję ZUS w sprawie odmowy umorzenia należności tytułem składek. Przedmiotowe wynikało z kwestii proceduralnych związanych ze stosowaniem ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność…

Czytaj dalej