Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika – jak można uzyskać dodatkowe odszkodowanie obok wypłaconej odprawy?

 

prawnik prawo pracy szczecin adwokat sprawa sadowa porada prawna 300x199 - Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika – jak można uzyskać dodatkowe odszkodowanie obok wypłaconej odprawy?

Utrata miejsca pracy nigdy nie jest przyjemna (wg Thomas Holmes i Richard Rahe 8 z największych stresorów , który może nas spotkać w normalnym życiu) nawet, gdy dokonywana jest z przyczyn niedotyczących pracownika. Przepisy prawa przewidują w takiej sytuacji  co do zasady prawo do odprawy dla zwalnianego pracownika, czy można jednak uzyskać więcej ?

Czytaj dalej

Nowelizacja przepisów o umowach na czas określony – czy inspektor PIP wystąpi z pozwem o ustalenie zawarcia umowy na czas nieokreślony?

prawnik szczecin adwokat prawo pracy skuteczny prawnik 300x203 - Nowelizacja przepisów o umowach na czas określony – czy inspektor PIP wystąpi z pozwem o ustalenie zawarcia umowy na czas nieokreślony?

Przepisy przepisami, a życie życiem – jak to powiedział jeden z przesłuchiwanych przeze mnie w toku rozprawy sądowej świadków. Niewątpliwie ziarno prawdy kryje się w tym stwierdzeniu, gdyż nie tyle literalna treść przepisu a sposób jego zastosowania ma znaczenie dla pracownika i pracodawcy. Jak więc powyższe będzie się przedstawiało w odniesieniu do wchodzących w życie od dnia 22 lutego 2016 r. przepisów o umowach na czas określony?

Czytaj dalej

Przełomowe orzeczenie w sprawie wypowiedzeń zmieniających i procedury zwolnień grupowych – konieczność stosowania szczególnych przepisów proceduralnych ustawy o zwolnieniach grupowych do wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

adwokat szczecin odwolanie od wypowiedzenia porad prawna 300x200 - Przełomowe orzeczenie w sprawie wypowiedzeń zmieniających i procedury zwolnień grupowych – konieczność stosowania szczególnych przepisów proceduralnych ustawy o zwolnieniach grupowych do wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

 

Praktyczną kwestią mającą doniosłe znaczenie zarówno dla pracodawców jak i pracowników, którzy otrzymali wypowiedzenia zmieniające z przyczyn ich niedotyczących jest to czy należy w przypadku wypowiedzenia warunków pracy i płacy stosować przepisy wyłącznie kodeksu pracy czy też szczególną procedurę zwolnień grupowych. Przedmiotowe rzutuje w szczególności na możliwość żądania przez pracownika odszkodowania lub przywrócenia do pracy. W czym jednak rzecz?

Czytaj dalej

Zabijcie wszystkich Bóg pozna swoich – o tym jak (nie)formułować wypowiedzenia umowy o pracę słów kilka.

radca prawny prawnik szczecin odwołanie od wypowiedzenia prawo pracy 300x200 - Zabijcie wszystkich Bóg pozna swoich – o tym jak (nie)formułować wypowiedzenia umowy o pracę słów kilka.

Czy opat Arnaud wypowiedział czy też nie powyższe słowa wydając na rzeź katarskich mieszkańców Béziers nie będziemy już nigdy pewni. Pewni natomiast możemy być tego, że w powszechnym przekonaniu ugruntowany jest pogląd, że wystarczającą jest jedna przyczyna wypowiedzenia spośród kilku (wielu) by uznać dane wypowiedzenie za uzasadnione. Czy jednak na pewno?

Czytaj dalej

Czy picie alkoholu w miejscu pracy rzeczywiście uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne?

prawo pracy porady szczecin adwokat radca prawny skuteczny prawnik 198x300 - Czy picie alkoholu w miejscu pracy rzeczywiście uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne?

Jedną z najczęstszych i nie budzących wątpliwości przyczyn rozwiązania dyscyplinarnego umowy o pracę jest spożywanie alkoholu lub pozostawanie w stanie nietrzeźwości (odurzenia) w miejscu pracy.  Z jednego z najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego wynika jednak kolejny ,,wyjątek” od przedmiotowej zasady.

Czytaj dalej

ZUS nie może kwestionować optymalizacji z zakresu opłacania składek ZUS w przypadku wykonywania pracy/działalności gospodarczej za granicą?

prawnik zus szczecin odwolanie od decyzji 300x210 - ZUS nie może kwestionować optymalizacji z zakresu opłacania składek ZUS w przypadku wykonywania pracy/działalności gospodarczej za granicą?

Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie osoby która wykonywała pracę poza granicami Polski i tam też podlegała ubezpieczeniu społecznemu w Polsce zaś prowadziła działalność gospodarczą. ZUS oraz Sąd I i II instancji przyjęły, że zawarta umowa o pracę de facto pozorna (z ustalonego w sprawie stanu faktycznego wniosek taki można było wysnuć), SN jednak decyzję ZUS uchylił i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. W czym rzecz?

Czytaj dalej

Okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony po nowelizacji przepisów w 2016 r.

prawnik szczecin prawo pracy radca prawny adwokat prawnik zus 300x200 - Okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony po nowelizacji przepisów w 2016 r.

W przedmiocie wejścia w życie z dniem 22 lutego 2016 r. istotnych zmian w zakresie umów na czas określony pisałem więcej tu. W niniejszym poście omówię istotne dla pracodawców i pracowników kwestie terminów wypowiedzenia umów o pracę.

Czytaj dalej