Abolicja ZUS – ostatni dzwonek na umorzenie składek ZUS.

dollarphotoclub 73275896 300x225 - Abolicja ZUS – ostatni dzwonek na umorzenie składek ZUS.

Zgodnie z przepisami ustawy abolicyjnej istnieje możliwość umorzenia składek ZUS, które nie zostały opłacone za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. – dotyczy to składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy, a także odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Termin do składania wniosków wkrótce jednak upływa.

Czytaj dalej

Kto poniesie odpowiedzialność za mniejszą emeryturę? – skutki prawne wydania niewłaściwej dokumentacji ubezpieczeniowej przez pracodawcę.

dokumentacja zus emerytura odwolanie od decyzji odszkodowanie 300x200 - Kto poniesie odpowiedzialność za mniejszą emeryturę? - skutki prawne wydania niewłaściwej dokumentacji ubezpieczeniowej przez pracodawcę.

Zgodnie z art. 125 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Pracodawcy obowiązani są do: współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia; wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości.

Czytaj dalej

Odprawa również dla zwolnionego za porozumieniem stron? Słów kilka także o wniosku pracownika o rozwiązanie umowy o pracę a prawie do odprawy.

prawo pracy porady porozumienie odprawa 300x200 - Odprawa również dla zwolnionego za porozumieniem stron? Słów kilka także o wniosku pracownika o rozwiązanie umowy o pracę a prawie do odprawy.

W niniejszym poście omówię kwestię prawa do odprawy w przypadku zwolnień pracowników dokonywanych wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. zwolnienia indywidualne) dokonywanych na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 844), dalej: UZG.

Czytaj dalej

Czy samuraj popełnia harakiri razem z upadłością swojej firmy?

dollarphotoclub 71571936 300x253 - Czy samuraj popełnia harakiri razem z upadłością swojej firmy?

Praca w japońskiej korporacji obrosła legendami i każdy z nas ma przed oczami obraz japońskiego pracownika, który żyje, wypoczywa i śpi w pracy, pracując po 24 godziny na dobę, wykonując pracę w jednej firmie od narodzin do śmierci, czując przy tym odpowiedzialność za losy firmy, będąc gotowym do popełnienia seppuku, gdy jego firma upadnie.

Czytaj dalej

Czy syn szefa może zarabiać więcej? – dyskryminacja w wynagrodzeniu.

dyskryminacja w wynagradzaniu rownosc warunkow placymin 300x200 - Czy syn szefa może zarabiać więcej? -  dyskryminacja w wynagrodzeniu.

Dodatkowym założeniem do powyższego pytania jest to, że syn szefa i dany pracownik wykonują dokładnie taką samą pracę (tej samej ,,ilości i jakości”) na takim samym stanowisku. Odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca – syn szefa w powyższej sytuacji zgodnie z przepisami prawa może zarabiać więcej i nie jest to dyskryminacja w wynagrodzeniu. Tak samo jeżeli pracodawca jednego pracownika lubi drugiego zaś nie, to może jednemu płacić więcej drugiemu zaś mniej.

Czytaj dalej

Armageddon firm transportowych – roszczenia kierowców.

diety swiadczenia dla kierowcy tira.min  300x200 - Armageddon firm transportowych – roszczenia kierowców.

Koniec świata będzie zaskoczeniem dla tych, którzy nie potrafili czytać znaków – tak samo uchwała Sądu Najwyższego w której przesądzono, że kierowcy posiadają roszczenia o zwrot kosztów noclegu jeżeli w uproszczeniu – spali w kabinie, będzie zaskoczeniem jedynie dla tych, którzy nie śledzili na bieżąco orzecznictwa Sądu Najwyższego (w których omawianr były roszczenia kierowców). Nie było to jednakże, aż tak jednoznaczne.

Czytaj dalej