Prawo do renty w zależności od faktycznych czynności zawodowe, nie zaś nazwy stanowiska?

radca_prawny_szczecin_porada_prawna_ZUS_odwołanie_skuteczny_Prawnik_zachowek_prawo_spadkowe_dział_spadku

Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 18 grudnia 2019 r. zmienia na korzyść mojego klienta wyrok Sądu I instancji  oraz przyznał mu prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy na stałe (sygn. akt: III AUa 730/17). Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie była kwestia ustalenia niezdolności pracownika do pracy przez pryzmat jego kwalifikacji zawodowych….

Czytaj dalej