Czy sporządzenie protokołu powypadkowego jest konieczne w celu uzyskania świadczeń?

odszkodowanie wypadek przy prac chmurak wojciech radca prawny adwokat skuteczny prawnik zus renta odwolanie wypowiedzenie 200x300 - Czy sporządzenie protokołu powypadkowego jest konieczne w celu uzyskania świadczeń?

W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy pracodawca zobligowany jest do powołania zespołu powypadkowego w celu sporządzenia protokołu powypadkowego. Protokół powypadkowy stanowi następnie podstawę do wypłaty świadczeń z ZUS, a ponadto może być przedmiotem powództwa o jego sprostowanie, co następnie rzutuje na odpowiedzialność uzupełniającą pracodawcy względem pracownika. Co jednak w wypadku, gdy protokół powypadkowy nie zostaje sporządzony?

Czytaj dalej

Czy rozgrywki sportowe u pracodawcy mogą skutkować wypadkiem przy pracy?

wypadek przy pracy odszkodowanie roszczenie radca prawny szczecin wojciech chmurak prawo pracy 286x300 - Czy rozgrywki sportowe u pracodawcy mogą skutkować wypadkiem przy pracy?

Ostatnio prowadząc zajęcia dotyczące wypadków przy pracy dla słuchaczy studiów podyplomowych poruszyłem w/w tematykę, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem (wszak mój kazus dotyczył piłki nożnej:) ), a więc pomyślałem, że podzielę się swą wiedzą w przedmiotowym zakresie również z moimi czytelnikami:)

Czytaj dalej

Wypadek w trakcie wyjazdu szkoleniowo – integracyjnego przy zachowaniach ,,prywatnych”. Czy może zostać uznany za wypadek przy pracy?

wypadek przy pracy radca prawny adwkot sprawa sadowa porada prawna 300x200 - Wypadek w trakcie wyjazdu szkoleniowo - integracyjnego przy zachowaniach ,,prywatnych

Uznanie danego zdarzenia za wypadek przy pracy lub zrównane z wypadkiem przy pracy ma daleko idące skutki dla pracownika, w szczególności w zakresie prawa do jednorazowego odszkodowania z ustawy wypadkowej. Zdarza się jednak, że ZUS dokonuje błędnej kwalifikacji prawnej niespornych stanów faktycznych. Jak więc przedmiotowe faktycznie się przedstawia?

Czytaj dalej

Czy upał może skutkować powstaniem wypadku przy pracy?

wypadek przy pracy odszkodowanie prawnik szczecin radca prawny 300x199 - Czy upał może skutkować powstaniem wypadku przy pracy?

Zakwalifikowanie danego zdarzenia jako wypadku przy pracy ma doniosłe skutki prawne zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. W przedmiotowym zakresie pisałem również w poście o przyczynach zewnętrznych wypadku przy pracy oraz o dodatkowym odszkodowaniu za wypadek przy pracy od pracodawcy. Często zewnetrzna przyczyna wypadku przy pracy jest rozumiana dosc szeroko, jak to wyglada wiec z upalem?

Czytaj dalej

Dlaczego nie dostanę jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy?

odszkodowanie z tytulu wypadku przy pracy 300x200 - Dlaczego nie dostanę jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy?

Treść niniejszego posta stanowić ma pewne ostrzeżenie, gdyż post dotyczy błędu popełnionego przez ubezpieczonego, który pozbawił go prawa do rozpoznania jego sprawy przez Sąd. Błąd był tym bardziej dotkliwy, że wystąpił w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych, które to sprawy niestety dość często tylko w teorii są proste i zrozumiałe dla każdego.

Czytaj dalej

Zawał serca, a odszkodowanie za wypadek przy pracy?

wypadek przy pracy odszkodowanie 201x300 - Zawał serca, a odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Osoby, które miały nieszczęście ulec wypadkowi przy pracy wiedzą jak istotnym jest uznanie danego zdarzenia za wypadek przy pracy. Przedmiotowe ma bowiem znaczenie dla otrzymywania przez pracownika świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, w szczególności zaś jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Jak natomiast przedstawia się uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy w przypadku zawału serca pracownika? Odpowiem na to pytanie na przykładzie hipotetycznego Pana Jana – montera.

Czytaj dalej