Cztery sposoby obejście przepisów o znowelizowanych umowach na czas określony

umowa o prace na czas okreslony adwokat szczecin prawnik prawo pracy porady prawne 300x207 - Cztery sposoby obejście przepisów o znowelizowanych umowach na czas określony

Znowelizowane przepisy o umowach na czas określony wchodzą w życiu jutro tj. 22 lutego 2016 r. i mają wpływ na sytuację prawną milionów Polaków. Tam gdzie przepisy tam i próby ich obejścia. W niniejszym poście opowiem o możliwych prób obejścia przepisów o umowach na czas określonych oraz o tym, czy owe ,,obejścia” przepisów mogą być skuteczne.

Czytaj dalej

Czy warto odwołać się od decyzji odmawiającej przyznania prawa do emerytury pomostowej?

prawnik szczecin prawnik stargard szczecinski emerytura pomostowa odwolanie od decyzji zus 300x200 - Czy warto odwołać się od decyzji odmawiającej przyznania prawa do emerytury pomostowej?

Emerytura pomostowa przysługująca na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych ma nieco bardziej restrykcyjne przesłanki przyznania niż emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych tym nie mniej dość często Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezasadnie odmawia jej przyznania. Czy warto więc odwołać się od decyzji odmawiającej przyznanie prawa do emerytury pomostowej?

Czytaj dalej

W jakiej minimalnej wysokości osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzyma zasiłek macierzyński?

zasilek macierzynski prawnik szczecin prawo pracy odwolanie zus 300x200 - W jakiej minimalnej wysokości osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzyma zasiłek macierzyński?

W niniejszym poście omówię pokrótce regulację dotyczącą znowelizowanych przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie w jakim określają one wysokość zasiłku macierzyńskiego w tym jego minimalną wysokość.

Czytaj dalej

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przekreśla ochronę przedemerytalną niezależnie od chwili powstania

prawo pracy prawnik szczecin stargard szczecinski skuteczny adwokat warunki szczegolne 300x225 - Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przekreśla ochronę przedemerytalną niezależnie od chwili powstania

Sąd Najwyższy wydał bardzo ważną uchwałę, która w sposób jednoznaczny przesądza kwestię wpływu czasu uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy na istnienie lub też nie ochrony przedemerytalnej przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Jakim dokładnie zagadnieniem zajmował się SN piszę w niniejszym poście.

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Przepis ten ma wiele niuansów, tym nie mniej zajmiemy się nim w kontekście art. 40 KP zgodnie z którym:

Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Ochrona przedemerytalna więc w tym przypadku ulega wyłączeniu.

Sąd zadał SN następujące pytanie:

czy użyty w art. 40 Kodeksu Pracy zwrot “w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty” dotyczy wyłącznie sytuacji, w której prawo to (na podstawie decyzji organu rentowego) zostało uzyskane w okresie ochronnym, o jakim mowa w art. 39 k.p., czy również w sytuacji, w której pracownik już to prawo nabył wcześniej i w dalszym ciągu jest uprawniony do renty.

SN wskazał, że termin powstania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy nie ma żadnego znaczenia. Innymi słowy:

Przepis art. 40 KP wyłącza stosowanie zakazu wypowiedzenia umowy o pracę, o którym mowa w art. 39 KP niezależnie od tego, czy uzyskanie przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nastąpiło przed, czy w okresie ochronnym.

Dochód pracownika a nie dochód całej rodziny może stanowić uzasadnione kryterium podziału świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

prawnik zus szczecin odwolanie od decyzji prawnik szczecin 300x200 - Dochód pracownika a nie dochód całej rodziny może stanowić uzasadnione kryterium podziału świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardzo często zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w mojej praktyce pojawiał się przy okazji kontroli ZUS (albo po dokonaniu zawiadomienia o zamiarze kontroli, a przed wkroczeniem do zakładu Inspektora) w zakresie sposobu wydatkowania środków z ZFŚS tj. czy wydatki te dokonywane były z zachowaniem kryterium socjalnego. Przy tym każda osoba zajmująca się ZFŚS obudzona w środku nocy powie, że środki z ZFŚS nie mogą być wydatkowane w zależności od kryterium dochodu pracownika ale od kryterium dochodu na osobę w rodzinie. I tu małe zaskoczenie, Sąd Apelacyjny w Szczecinie zajął nieco odmienne stanowisko i bardzo rozsądnie je argumentował o czym w treści artykułu.

Czytaj dalej

Pracownik naruszył obowiązki ale nie dostanie dyscyplinarki?  – przekazanie zaufanemu podwładnemu loginu i hasła, kradzież mienia pracodawcy, zaatakowanie nożem współpracownika.

prawo pracy prawnik szczecin porada prawna adwokat szczecin skuteczny prawnik 300x225 - Pracownik naruszył obowiązki ale nie dostanie dyscyplinarki?  - przekazanie zaufanemu podwładnemu loginu i hasła, kradzież mienia pracodawcy, zaatakowanie nożem współpracownika.

W tytule wskazano opis 3 sytuacji, którymi pracodawca uzasadnił rozwiązanie dyscyplinarne umowy o pracę (oczywiście w oświadczeniach o rozwiązaniu umowy było to opisane bardziej szczegółowo), tym nie mniej Sąd uznał, że dyscyplinarki nie były uzasadnione. W czym więc rzecz?

Czytaj dalej