Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy?

prawo pracy prawo ubezpieczen spolecznych odwolanie zus krus szczecin adwokat radca prawny wczesniejsza emerytura 300x237 - Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy?

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 25 czerwca 2018 r., sygn. akt: III PK 107/17 przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną sporządzoną w sprawie mojego klienta, jednym z zagadnień prawnych przedstawionych do rozstrzygnięcia było prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy…..

Czytaj dalej