Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy?

 prawo_pracy_prawo_ubezpieczeń_społecznych_odwołanie_zus_krus_szczecin_adwokat_radca_prawny_wcześniejsza_emerytura

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 25 czerwca 2018 r., sygn. akt: III PK 107/17 przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną sporządzoną w sprawie mojego klienta, jednym z zagadnień prawnych przedstawionych do rozstrzygnięcia było prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy…..

Czytaj dalej