Jaką pracę może nakazać (Ci) pracodawca?

adwokat szczecin porad prawna radca prawny odwolanie od wypowiedzenia zus wypowiedzenie zmieniajace prawnik szczecin kancelaria radcy prawnego 300x200 - Jaką pracę może nakazać (Ci) pracodawca?
Kiedy odwołać się od wypowiedzenia zmieniającego lub nie zgodzić na powierzenie innych obowiązków?

Pracownik i pracodawca zawierając umowę o pracę określają w niej stanowisko pracy na którym pracownik ma wykonywać pracę. Przedmiotowe ma istotne znaczenie ze względu na kwalifikacje, a także chęć rozwoju pracownika w określonym zakresie, zaś pracodawca z określonych przyczyn leżących po jego stronie może mieć interes w tym by pracownik zaczął wykonywanie innego rodzaju pracy. Jaką więc pracę może nakazać pracodawca?

Czytaj dalej

Kiedy Sąd przywróci pracownika do pracy i jakie wynagrodzenie otrzyma pracownik w związku z przywróceniem?

adwokat szcecin porada prawna radca prawny szczecin Prawo pracy ZUS odwołanie wypowiedzenie dyscyplinarka Goleniów Stargard 300x200 - Kiedy Sąd przywróci pracownika do pracy i jakie wynagrodzenie otrzyma pracownik w związku z przywróceniem?

Wyrokiem z dnia 16.07.2019 r. Sąd Rejonowy w Stargardzie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przywrócił moją klientkę do pracy (sygn. akt sprawy: IV P 21/18), istotnymi zagadnieniami w sprawie było – obok niezasadności dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę – kwestia zasadności przywrócenia do pracy, w tym też kontekście pojawia się roszczenie o wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy….

Czytaj dalej

  Co dla przedsiębiorcy– matki zmieni uchwała Sądu Najwyższego?

 

zus porada prawna odwolanie od decyzji zasilek macierzynski uchwala sn radca prawny szczecin adwokat prawo ubezpieczen spolecznych prawo pracy 300x200 -    Co dla przedsiębiorcy– matki zmieni uchwała Sądu Najwyższego?

Sąd Najwyższy wydał ważną uchwałę dla młodych matek prowadzących działalność gospodarczą dotyczącą zasiłku macierzyńskiego oraz chorobowego. Jakie skutki prawne dla prawa do zasiłku macierzyńskiego raz zasiłku chorobowego wywoła przedmiotowa ustawa? – o tym w niniejszym poście (uchwała SN z dnia z dnia 11 lipca 2019 r., III UZP 2/19).Czytaj dalej

ZUS nie odmówi umorzenia składek z powodu niewielkiego opóźnienia w płatności?

 prawo pracy porada prawna radca prawny szczecin adwokat odwolanie od wypowiedzenia zus krus 199x300 - ZUS nie odmówi umorzenia składek z powodu niewielkiego opóźnienia w płatności?

 

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2019 r., sygn. akt: III UK 178/18 Sąd Najwyższy Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dokonując wykładni przepisów dotyczących umarzania zaległości składkowych ubezpieczonych, która to wykładnia w mojej ocenie może być przydatna również w innych podobnych sprawach dotyczących stosunków obywatela z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o czym w niniejszym poście…

Czytaj dalej

Kto odpowiada za zwolnienie dyscyplinarne przy zmianie pracodawcy?

radca prawny szczecin adwokat odwołanie od rozwiązania umowy o pracę porada prawna prawo pracy ZUS 300x200 - Kto odpowiada za zwolnienie dyscyplinarne przy zmianie pracodawcy?

Wyrokiem z dnia 3.07.2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt sprawy: IX P 132/18) zasądził na rzecz mojego klienta odszkodowanie w wysokości trzy miesięcznej pensji. Istotnym zagadnieniem prawnym w sprawie było to, który pracodawca odpowiada za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę…

Czytaj dalej

Czy możesz nie przyjść do pracy z powodu upałów?

prawo pracy porada prawna radca prawny adwokat szczecin odwolanie od wypowiedzenia zus alimenty obnizenie podwyzszenie szczecin 300x270 - Czy możesz nie przyjść do pracy z powodu upałów?

Jest gorąco – to truizm, a niniejszy post to nie rozmowa o pogodzie:) Czy prawo pracy posiada jakieś instrumenty umożliwiające odmowę podjęcia pracy z powodu wysokiej temperatury? Tak, lecz wbrew tezom zawartym w artykule na który natknąłem się na rp.pl nie jest to tak prosta kwestia….

Czytaj dalej