Jaką pracę może nakazać (Ci) pracodawca?

adwokat_szczecin_porad_prawna_radca_prawny_odwołanie_od_wypowiedzenia_ZUS_wypowiedzenie_zmieniające_prawnik_szczecin_kancelaria_radcy_prawnego
Kiedy odwołać się od wypowiedzenia zmieniającego lub nie zgodzić na powierzenie innych obowiązków?

Pracownik i pracodawca zawierając umowę o pracę określają w niej stanowisko pracy na którym pracownik ma wykonywać pracę. Przedmiotowe ma istotne znaczenie ze względu na kwalifikacje, a także chęć rozwoju pracownika w określonym zakresie, zaś pracodawca z określonych przyczyn leżących po jego stronie może mieć interes w tym by pracownik zaczął wykonywanie innego rodzaju pracy. Jaką więc pracę może nakazać pracodawca?

Czytaj dalej

Kiedy Sąd przywróci pracownika do pracy i jakie wynagrodzenie otrzyma pracownik w związku z przywróceniem?

adwokat_szczecin_porada_prawna_radca_prawny_szczecin_Prawo_pracy_ZUS_odwołanie_wypowiedzenie_dyscyplinarka_Goleniów_Stargard

Wyrokiem z dnia 16.07.2019 r. Sąd Rejonowy w Stargardzie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przywrócił moją klientkę do pracy (sygn. akt sprawy: IV P 21/18), istotnymi zagadnieniami w sprawie było – obok niezasadności dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę – kwestia zasadności przywrócenia do pracy, w tym też kontekście pojawia się roszczenie o wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy….

Czytaj dalej

  Co dla przedsiębiorcy– matki zmieni uchwała Sądu Najwyższego?

 

 ZUS_porada_prawna_odwołanie_od_decyzji_zasiłek_macierzyński_uchwała_SN_radca_prawny_szczecin_adwokat_prawo_ubezpieczeń_społecznych_prawo_pracy

Sąd Najwyższy wydał ważną uchwałę dla młodych matek prowadzących działalność gospodarczą dotyczącą zasiłku macierzyńskiego oraz chorobowego. Jakie skutki prawne dla prawa do zasiłku macierzyńskiego raz zasiłku chorobowego wywoła przedmiotowa ustawa? – o tym w niniejszym poście (uchwała SN z dnia z dnia 11 lipca 2019 r., III UZP 2/19).Czytaj dalej

ZUS nie odmówi umorzenia składek z powodu niewielkiego opóźnienia w płatności?

 prawo_pracy_porada_prawna_radca_prawny_szczecin_adwokat_odwołanie_od_wypowiedzenia_ZUS_KRUS

 

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2019 r., sygn. akt: III UK 178/18 Sąd Najwyższy Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dokonując wykładni przepisów dotyczących umarzania zaległości składkowych ubezpieczonych, która to wykładnia w mojej ocenie może być przydatna również w innych podobnych sprawach dotyczących stosunków obywatela z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o czym w niniejszym poście…

Czytaj dalej

Kto odpowiada za zwolnienie dyscyplinarne przy zmianie pracodawcy?

radca_prawny_szczecin_adwokat_odwołanie_od_rozwiązania_umowy_o_pracę_porada_prawna_prawo_pracy_ZUS

Wyrokiem z dnia 3.07.2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt sprawy: IX P 132/18) zasądził na rzecz mojego klienta odszkodowanie w wysokości trzy miesięcznej pensji. Istotnym zagadnieniem prawnym w sprawie było to, który pracodawca odpowiada za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę…

Czytaj dalej

Czy możesz nie przyjść do pracy z powodu upałów?

prawo_pracy_porada_prawna_radca_prawny_adwokat_szczecin_odwołanie_od_wypowiedzenia_ZUS_alimenty_obniżenie_podwyższenie_Szczecin

Jest gorąco – to truizm, a niniejszy post to nie rozmowa o pogodzie:) Czy prawo pracy posiada jakieś instrumenty umożliwiające odmowę podjęcia pracy z powodu wysokiej temperatury? Tak, lecz wbrew tezom zawartym w artykule na który natknąłem się na rp.pl nie jest to tak prosta kwestia….

Czytaj dalej