Wyższa emerytura również dla mężczyzn z rocznika 53?

adwokat radca prawny szczecin ZUS odwolanie od decyzji porada prawna skuteczny prawnik rozwod alimenty prawo pracy - Wyższa emerytura również dla mężczyzn z rocznika 53?

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 18.01.2022 r. sygn. akt: III USKP 98/21 w związku z wniesioną przeze mnie skargą kasacyjną uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie była kwestia wysokości emerytury ubezpieczonego mężczyzny z rocznika 1953 r…..

Czytaj dalej

Błędny przelew ZUS i nadpłacenie świadczeń nie uzasadnia zwrotu?

przedawnienie odwolanie od decyzji zus prawo do emerytury zus uklad ratalny szczecin pracy prawnik szczecin radca prawny adwokat 300x225 - Błędny przelew ZUS i nadpłacenie świadczeń nie uzasadnia zwrotu?

Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2022 r. Sąd Najwyższy Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn.. akt: III USKP 107/21) uwzględnił złożoną przeze mnie skargę kasacyjną oraz przyjął odmienne zapatrywanie prawne w sprawie – zgodne z kierunkiem skargi kasacyjnej – niż Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Zagadnieniem prawnym przedstawionym w skardze kasacyjnej była kwestia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wypadku dokonania przez ZUS błędnego podwójnego przelewu świadczeń na rachunek osoby ubezpieczonej………..

Czytaj dalej