Jakie rodzaje prac dają prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych?

wczesniejsza emerytura warunki szczegolne odwolanie od decyzji zus adwokat skuteczny prawnik szczecin stargard gryfino 300x200 - Jakie rodzaje prac dają prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych?

Wyrokiem z dnia wczorajszego (20.12.2017 r.) Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: VI U 357/17) zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS i przyznał mu prawo do emerytury. Jedną z istotnych kwestii było zakwalifikowanie danego okresu pracy – jak to w tych sprawach bywa – do okresu pracy w warunkach szczególnych, przy tym wymienione nie wynikało z dokumentacji pracowniczej …

Czytaj dalej

Co zrobić, gdy nie masz prawa do renty?

renta szczecin zus odwolanie zaklad ubezpieczen spolecznych adwokat skuteczny prawnik radca prawny 300x240 - Co zrobić, gdy nie masz prawa do renty?

Decyzja odmowna ZUS sama w sobie nie przesądza o braku prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, gdyż przysługuje od niej odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Co jednak można zrobić, gdy decyzja ZUS jest zasadna, w szczególności zaś, gdy nasze odwołanie od decyzji ZUS zostanie prawomocnie oddalone?

Czytaj dalej

Czy ZUS błędnie naliczył wysokość Twojej emerytury?

odwolanie od decyzji zus emerytura wczesniejsza emerytura wysokosc emerytury zaklad ubezpieczen spolecznych adwokat radca prawny szczecin 300x200 - Czy ZUS błędnie naliczył wysokość Twojej emerytury?

 

Jeden z moich klientów zażartował, że pracownikom ZUS nie zdarza się dwa razy naliczyć tak samo wysokości kapitału początkowego. Zapewne jest w tym dużo przesady:) jednakże, warto przyjrzeć się swojemu naliczeniu kapitału początkowego, gdyż emeryturę mamy już do końca życia, a różnica nawet 300 zł miesięcznie w wysokości wypłacanego świadczenia daje nam w perspektywie 10 lat kwotę 36 000 zł. Czy ZUS błędnie naliczył wysokość Twojego kapitału początkowego – o tym w niniejszym wpisie….

Czytaj dalej

Jak liczy się termin do dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę?

adwokat szczecin prawo pracy zus odwołanie od decyzji o emeryturę wysokość emerytury 300x300 - Jak liczy się termin do dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę?

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Białogardzie IV Wydziału Pracy z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt: IV P 128/17 mój klient uzyskał prawo do odszkodowania za niezgodne z przepisami prawa i wadliwe dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie była kwestia zachowania miesięcznego terminu do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę….

Czytaj dalej

Jak śmierć pracodawcy oraz praca za granicą wpływa na świadczenia przedemerytalne?

swiadczenia przedemerytalne zus odwolanie adwokat sad pracy skuteczny prawnik jak napisac odwolanie 200x300 - Jak śmierć pracodawcy oraz praca za granicą wpływa na świadczenia przedemerytalne?

Świadczenia przedemerytalne mają zapewnić utrzymanie przed uzyskaniem prawa do emerytury. W niniejszym poście omówię skutki śmierci pracodawcy będącego osobą fizyczną dla prawa do świadczeń, oraz to jak wykonywanie pracy za granicą wpływa na powstanie prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Czytaj dalej

Czy wypowiedzenie zmieniające wymaga zachowania procedury zwolnień grupowych?

radca prawny adwokat szczecin usluga prawna porada prawna zwolnienia grupowe zus wczesniejsza emerytura renta 300x300 - Czy wypowiedzenie zmieniające wymaga zachowania procedury zwolnień grupowych?

Wadliwe wypowiedzenie zmieniające skutkuje prawem dla pracownika do odszkodowania (które kumuluje się z prawem do odprawy), dla pracodawcy oznacza zaś dodatkowy nieprzewidziany koszt w postaci właśnie owego odszkodowania. W przypadku, więc gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników istotnym jest czy przy składaniu wypowiedzeń zmieniających (przy zachowaniu limitów z art. 1 ustawy ,,o zwolnieniach grupowych”) musi, czy też nie stosować procedurę zwolnień grupowych. SN ostatnio ,,uchylił się” od odpowiedzi na to niezwykle istotne pytanie, zapewne w oczekiwaniu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości, który niedawno zapadł. Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości….

Czytaj dalej