Dlaczego kolejarze, mechanicy, nauczyciele (i parę innych grup zawodowych) nie mają, choć mogą mieć wyższą emeryturę?

odwolanie od decyzji zus krus radca prawny emerytura warunki szczegolne sad ubezpieczen 300x200 - Dlaczego kolejarze, mechanicy, nauczyciele (i parę innych grup zawodowych) nie mają, choć mogą mieć wyższą emeryturę?

Częstokroć z powodu braku znajomości przepisów prawa, i swoich uprawnień, a także wobec braku informacji ze strony ZUS (mimo obowiązku informowania obywateli o przepisach prawa, zgodnie z obowiązkami z kpa).  Uprawnieni mogą podwyższyć swoją emeryturę nawet o kilkaset złotych, z tym, że zwiększenie nie jest dokonywane wstecznie i zachodzi konieczność złożenia w tym zakresie wniosku do ZUS. Więcej szczegółów w niniejszym poście…

Czytaj dalej

,,Świadczenia rentowe z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w orzecznictwie sądów okręgu szczecińskiego”.

Drodzy czytelnicy uprzejmie informuję, że zostałem zaproszony przez Prof. Gertrudę Uściński, Prezes ZUS na debatę związaną z przeglądem emerytalnym 2016 r.  w celu wygłoszenia prelekcji pod tytułem ,,Świadczenia rentowe z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w orzecznictwie sądów powszechnych okręgu szczecińskiego.” Prelekcja odbędzie się o godzinie 13.45, gorąco zapraszam:) Cieszę się, że będę mógł powiedzieć parę słów odnośnie obserwowanej przeze mnie praktyki ZUS w zakresie przyznawania świadczeń rentowych….

radca prawny zus szczecin krus renta z tytulu niezdolnosci do pracy 300x168 - ,,Świadczenia rentowe z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w orzecznictwie sądów okręgu szczecińskiego

Czy podjęcie zabronionego dodatkowego zatrudnienia oraz skierowanie aktu oskarżenia uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne pracownika?

porady prawne zus renta niezdolnosc do pracy prawnik szczecin skuteczny podzial majatku 200x300 - Czy podjęcie zabronionego dodatkowego zatrudnienia oraz skierowanie aktu oskarżenia uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne pracownika?

Wyrokiem z dnia wczorajszego (21.09.2016 r.) Sąd Rejonowy w Białogardzie, sygn.. akt sprawy: IV P 322/14 przywrócił moją klientkę do pracy, oraz zasądził na jej rzecz kwotę 16 045,47 zł przy wydawaniu orzeczenia rozpatrując zagadnienie jak przedstawione w tytule niniejszego postu, zgodnie z prezentowaną przeze mnie wykładnią przepisów prawa….

Czytaj dalej

Czy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony musi być uzasadnione?

porady prawne szczecin prawo pracy odwolanie od wypowiedzenia umowy o prace radca prawny zus kru 300x182 - Czy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony musi być uzasadnione?

Odpowiedź na pytanie w tytule jest oczywista dla, każdego pracownika działu kadr. Zgodnie bowiem z art. 30 par. 3 Kodeksu pracy tylko wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinna zawierać uzasadnienie, jednakże pojawiły się w tym zakresie wątpliwości i to po stronie Sądu Najwyższego….

Czytaj dalej

Czy świadczenie przedemerytalne przysługuje tylko pracownikowi?

odwolanie od decyzji zus prawnik szczecin radca prawny zus decyzja renta socjalna swiadczenie przedemerytalne krus zus 300x218 - Czy świadczenie przedemerytalne przysługuje tylko pracownikowi?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest prosta i jednoznaczna, gdyż wynika z treści przepisów – świadczenie przysługuje osobie, która była pracownikiem, pozostawała w stosunku służbowym, prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą, zarejestrowanej w PUP w odpowiednim terminie od ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednakże niniejszy post by nie powstał, gdyby odpowiedź była, aż tak prosta….

Czytaj dalej

Czy nagranie pracodawcy bez jego zgody może stanowić dowód w Sądzie Pracy?

radca prawny szczecin kancelaria prawnik prawo pracy ubezpieczenia spoleczne odwolanie krus zus 300x199 - Czy nagranie pracodawcy bez jego zgody może stanowić dowód w Sądzie Pracy?

Obserwując praktykę sądową mogę wskazać, że zeznania świadków mają często kluczowe znaczenie w sprawach z zakresu prawa pracy, przy tym ustalenie prawdy za pomocą przedmiotowych środków dowodowych bywa czasami utrudnione lub też stan faktyczny ulega zniekształceniom. Pojawia się więc kwestia nagrań dokonywanych czy to przez pracownika, czy to przez pracodawcę…

Czytaj dalej

Czy istnieje możliwość obejścia stawki minimalnej?

radca prawny szczecin zus odwolanie zasilek macierzynski wczesniejsza emerytura renta niezdolnosc do pracy szczecin prawo pracy sprawa pracownicza 300x300 - Czy istnieje możliwość obejścia stawki minimalnej?

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wejść w życia ma minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samo zatrudnionych. Czy istnieje możliwość skutecznego obchodzenia przez zatrudniających przedmiotowej stawki?

Czytaj dalej

Czy badania dokonywane przez lekarza orzecznika ZUS i komisję ZUS będą nagrywane?

Wielokrotnie słyszę skargi swych klientów na przebieg badań lekarskich dokonywanych przez lekarza orzecznika ZUS, oraz członków komisji lekarskiej ZUS, gdy ubezpieczeni starają się uzyskać rentę, lub innego rodzaju świadczenie z systemu ubezpieczeń społecznych. Skargi dotyczą – oprócz podejścia badającego do badanego – również merytorycznej części badań, gdyż wielokrotnie owe badania są powierzchowne, stan zdrowia ustalany jest sprawnie, szybko, ale bez pogłębionej refleksji….

Czytaj dalej

ZUS nie zawsze skutecznie zakwestionuje umowy o dzieło.

umowa o dzielo kontrola zus odwolanie od decyzji radca prawny szczecin prawnik adwokat szczecin 200x300 - ZUS nie zawsze skutecznie zakwestionuje umowy o dzieło.

Problemem przed, którym drży wielu przedsiębiorców jest kontrola dokonywana przez ZUS, które pokłosiem jest ustalenie, że zawarte umowy o dzieło są faktycznie umowami o świadczenie usług, co łączy się z domiarem składek za kilka lat wstecz. Interesujące rozstrzygnięcie w tym zakresie wydał ostatnio Sąd Najwyższy, który w swym….

Czytaj dalej