Jakie prace uprawniają do emerytury pomostowej?

radca prawny szczecin adwokat zus porada prawna krus odwolanie od decyzji odwolanie od wypowiedzenia prawo pracy 300x204 - Jakie prace uprawniają do emerytury pomostowej?

Wyrokiem z dnia 26.04.2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt: VI U 1953/18 zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS przyznając mu prawo do emerytury pomostowej. W związku z przedmiotowym, wobec faktu, iż istotnym zagadnieniem prawnym w przedmiotowej sprawie był rodzaj wykonywanej przez powoda pracy w świetle prawa do emerytury pomostowej, pozwoliłem sobie napisać niniejszy wpis przybliżając nieco rodzaje prac, których wykonywanie uprawnia do prawa do emerytury pomostowej….

Czytaj dalej

Czy wykonywanie dozoru inżynieryjno-technicznego lub kontroli daje prawo do wcześniejszej emerytury?

wczesniejsza emerytura odwolanie od decyzji zus szczecin krus radca prawny adwokat odwolanie od wypowiedzenia 300x200 - Czy wykonywanie dozoru inżynieryjno-technicznego lub kontroli daje prawo do wcześniejszej emerytury?

Wyrokiem z dnia 23 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt:  VI U 247/18) zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS odmawiającą prawa do wcześniejszej emerytury jedną z kwestii rozpatrywanych w toku postępowania było to czy sprawowanie dozoru inżynieryjno-technicznego lub kontroli daje prawo do wcześniejszej emerytury?

Czytaj dalej

Czy masz prawo do rekompensaty zwiększającej emeryturę?

prawo do rekompensaty zus szczecin prawnik adwokat ubezpieczenia spoleczne emerytura wczesniejsza emerytura koszalin stargard 300x200 - Czy masz prawo do rekompensaty zwiększającej emeryturę?

Wyrokiem z dnia 21 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt:  VI U 19/18) zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS w sprawie wysokości emerytury. Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie było prawo do rekompensaty….

Czytaj dalej

Jak uzyskać wyższą emeryturę?

wysokosc emerytury zus odwolanie od decyzji skuteczny prawnik szczecin adwokat stagard koszalin 300x200 - Jak uzyskać wyższą emeryturę?

Wyrokiem z dnia 8 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS w przedmiocie wysokości kapitału początkowego (sygn. akt sprawy: VI U 1071/17). W zakresie możliwości uzyskania wyższej emerytury….

Czytaj dalej

Czy nieodprowadzenie składek ZUS i niezgłoszenie pracownika do ZUS rzutuje na prawo do emerytury?

prawo pracy zus odwolanie renta emerytura skuteczny adwokat umorzenie skladek kapital poczatkowy szczecin 300x200 - Czy nieodprowadzenie składek ZUS i niezgłoszenie pracownika do ZUS rzutuje na prawo do emerytury?

Jednym z wymogów uzyskania tzw. wcześniejszej emerytury jest uzyskanie odpowiedniego ogólnego stażu pracy. Niewątpliwie zdarza się również tak, że pracodawcy zatrudniają pracowników – choć już jak się wydaje coraz rzadziej – w tzw. szarej strefie, albo, też nie regulują składek ZUS i nie zgłaszają pracownika do ubezpieczenia. Przedmiotowe oczywiście stanowi margines, jednakże jak przedmiotowa sytuacja rzutuje na prawo do emerytury dla ubezpieczonego?

Czytaj dalej

Jak wykazać charakter pracy uzasadniający prawo do emerytury pomostowej?

wczesniejsza emerytura adwokat zus odwolanie szczecin stargard specjalista zus skuteczny prawnik emerytura pomostowa 300x200 - Jak wykazać charakter pracy uzasadniający prawo do emerytury pomostowej?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26.09.2017 r., sygn. akt: VI U 206/16 mój Mandant uzyskał prawo do emerytury pomostowej, jedną z kwestii rozpoznawanych przez Sąd była kwestia ustalenia czy dany okres pracy pomimo braku odpowiedniej dokumentacji uznany mógł zostać za pracę przewidzianą w ….

Czytaj dalej

Czy masz prawo do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych?

odwolanie od decyzji zus krus radca prawny emerytura warunki szczegolne sad ubezpieczen 300x200 - Czy masz prawo do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych?

Osoba pracująca w warunkach szczególnych może uzyskać prawo do tzw. wcześniejszej emerytury – dość często w drodze odwołania od decyzji ZUS do Sądu Ubezpieczeń Społecznych – nawet jednak jeśli  faktycznie nie spełnia wszystkich przesłanek do jej spełnienia może uzyskać prawo do rekompensaty, o czym w niniejszym poście….

Czytaj dalej

Czy nowelizacja przepisów utrudni uzyskanie prawa do emerytury w przyszłości?

odwolanie od decyzji zus szczecin stargard prawo pracy prawnik skuteczny emerytura warunki szczegolne 300x200 - Czy nowelizacja przepisów utrudni uzyskanie prawa do emerytury w przyszłości?

Zmiany przepisów mogą pogorszyć znacznie sytuację osób, które w przyszłości będą ubiegały się o emeryturę. Z pozoru neutralne dla pracowników/ubezpieczonych zmiany, mogą doprowadzić do tego, że w przyszłości w celu uzyskania świadczeń/określenia ich odpowiedniej wysokości konieczne będzie wejście na drogę sądową, a procesy te będą trudne, i trudniejsze jeśli ubezpieczeni/pracownicy nie zabezpieczą się już wcześniej. W czym jednak rzecz….

Czytaj dalej

Dobre wiadomości dla przyszłych emerytów i rencistów – ZUS doliczy przedawnione składki.

radca prawny szczecin porady prawne odszkodowanie prawo rodzinne 300x200 - Dobre wiadomości dla przyszłych emerytów i rencistów – ZUS doliczy przedawnione składki.

Nasz staż ubezpieczeniowy ma wpływ na prawo do renty lub emerytury, jak bardzo przydają się wszystkie okresy ubezpieczenia wiedzą wszyscy, którzy walczyli z ZUS o uznanie ich okresów pracy za wliczane do stażu pracy. Ubezpieczeni otrzymali kolejne narządzenie do skutecznej walki z ZUS, dzięki de facto samemu ZUSowi i Sądowi Najwyższemu…

Czytaj dalej

ZUS przyjmuje praktykę kwestionowaną przez Sądy i TK  w zakresie daty nabycia prawa do emerytury. Zostają odwołania do decyzji ZUS do sądu.

zus odwoalnie od decyzji prawnik radca prawny szczecin stargard szczecinski - ZUS przyjmuje praktykę kwestionowaną przez Sądy i TK  w zakresie daty nabycia prawa do emerytury. Zostają odwołania do decyzji ZUS do sądu.

ZUS zazwyczaj stoi na straży własnych, nie zaś ubezpieczonego interesów. Przejawia się to w szczególności w przyjmowaniu niekorzystnych dla ubezpieczonych interpretacji pozbawiających ich prawa do świadczeń. Ubezpieczonym pozostaje złożenie odwołania do decyzji ZUS z przytoczeniem odpowiedniej argumentacji prawnej. Jak przedmiotowy przedstawia się w zakresie nabycia prawa do emerytury.

Czytaj dalej

Prawo do emerytury pomostowej w przypadku wykonywania prac stwarzających poważne zagrożenie awarii przemysłowej lub awarii technicznej – dlaczego możesz mieć prawa do emerytury pomostowej

emerytura pomostowa odwolanie od decyzji zus prawnik szczecin radca prawny szczecin adwokat szczecin 300x200 - Prawo do emerytury pomostowej w przypadku wykonywania prac stwarzających poważne zagrożenie awarii przemysłowej lub awarii technicznej – dlaczego możesz mieć prawa do emerytury pomostowej

Jednym ze świadczeń, które może uzyskać ubezpieczony jest prawo do emerytury pomostowej, dość często jednak ZUS wskazuje, że ubezpieczony nie spełnia przesłanek do jej uzyskania. W konsekwencji pozostaje złożenie odwołania do Sądu i jednym z okresów, który przy wyliczaniu stażu należy uwzględnić są prace przy procesach stwarzających poważne zagrożenie awarii przemysłowej lub awarii technicznej. Co to za okresy i jak mogą wpłynąć na prawo do emerytury pomostowej?

Czytaj dalej

Czy warto odwołać się od decyzji odmawiającej przyznania prawa do emerytury pomostowej?

prawnik szczecin prawnik stargard szczecinski emerytura pomostowa odwolanie od decyzji zus 300x200 - Czy warto odwołać się od decyzji odmawiającej przyznania prawa do emerytury pomostowej?

Emerytura pomostowa przysługująca na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych ma nieco bardziej restrykcyjne przesłanki przyznania niż emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych tym nie mniej dość często Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezasadnie odmawia jej przyznania. Czy warto więc odwołać się od decyzji odmawiającej przyznanie prawa do emerytury pomostowej?

Czytaj dalej