ZUS żąda składek, gdy zapomniałeś wyrejestrować działalności gospodarczej?

adwokat szczecin radca prawny porada prawna ZUS KRUS prawo spadkowe odwolanie od decyzji ZUS - ZUS żąda składek, gdy zapomniałeś wyrejestrować działalności gospodarczej?

Składki na ubezpieczenia społeczne należne (i coraz wyższe) są w szczególności w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej zawiera dane o podmiotach działalność prowadzących, co w przypadku jednak, gdy działalność nie była faktycznie prowadzona a ZUS żąda składek?

Czytaj dalej

Wsteczne zwolnienie chroni przed wypowiedzeniem?

prawo pracy prawnik zus szczecin porada prawna adowkat prawo rodzinne prawo spadkowe zachowek 300x200 - Wsteczne zwolnienie chroni przed wypowiedzeniem?

Wyrokiem z dnia 11.09.2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: IX P 18/19) zasądził na rzecz mojego klienta kwotę 19 500 zł tytułem odszkodowania. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie było złożenie wypowiedzenia przed otrzymaniem zwolnienia lekarskiego pracownika za okres wsteczny….

Czytaj dalej

Rekompensata do emerytury dla dwu-zawodowego?

 

adwokat radca prawny szczecin zus odwolanie praca w warunkach szczegolnych prawo do rekompensaty krus 300x200 - Rekompensata do emerytury dla dwu-zawodowego?

Wyrokiem z dnia 4.09.2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: VI U 239/18) zmienił w związku z wniesionym odwołaniem na korzyść mojego klienta decyzję ZUS w sprawie wysokości emerytury. Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie było prawo do rekompensaty….

Czytaj dalej

Warunki pracy czy branża – co przesąda o pracy w warunkach szczególnych

radca prawny szczecin adwokat skuteczny prawnik szczecin odwolanie od decyzji zus wczesniejsza emerytura emerytura pomostowa 300x160 - Warunki pracy czy branża – co przesąda o pracy w warunkach szczególnych

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 czerwca 2018 r., (I UK 178/17) wskazał wytyczne dotyczące kwalifikowania określonych prac jako wchodzące w zakres pracy w warunkach szczególnych, opierając się w szczególności na tym czy znaczenie przeważające mają same warunki pracy, czy też branża w której dana praca jest świadczona….

Czytaj dalej