Rocznik 53 – czy 5 letni termin na wznowienie postępowania jest konstytucyjny?

 

radca prawny szczecin adwokat szczecin prawo ubezpieczen spolecznych rocznik 53 odwolanie od decyzji zus skuteczny prawnik alimenty 300x200 - Rocznik 53 – czy 5 letni termin na wznowienie postępowania jest konstytucyjny?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydając decyzję odmowną w zakresie wznowienia postępowania dla kobiet z rocznika 53 argumentuje często, iż w związku z upływem 5 letniego terminu na wznowienie postępowania uprawniony jest do stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa, jednakże nie do wznowienia postępowania i przeliczenia emerytury. Czy argumentacja ta jest trafna?Czytaj dalej

Wcześniejsza emerytura za pracę przy komputerze z monitorem ekranowym? – ważne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego.

 

zus praca w warunkach szczegolnych szczecin radca prawny alimenty adwokat radca prawny szczecin porady prawne szczecin 300x200 - Wcześniejsza emerytura za pracę przy komputerze z monitorem ekranowym? – ważne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego.

Podwyższenie emerytury za pracę przy komputerze z monitorem ekranowym – takim zagadnieniem, które ma znaczenie również dla prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, oraz emerytury pomostowej rozpatrywał Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 4 czerwca 2019 r. Sąd Najwyższy przyjął, że….

Czytaj dalej

Odszkodowanie albo odprawa? – co przysługuje zwalnianemu pracownikowi.

 

adwokat radca prawny porada prawna odprawa odszkodowanie zwolnienia grupowe rozwiazanie umowy szczecin goleniow 300x200 - Odszkodowanie albo odprawa? – co przysługuje zwalnianemu pracownikowi.
Prawo do odprawy oraz odszkodowania wynika z dwóch odrębnych ustaw.

Odszkodowanie jest obok przywrócenia do pracy roszczeniem, które pracownik może dochodzić w Sądzie Pracy. W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydziału Pracy z dnia 2.08.2019 r. (sygn. akt: IX P 189/19) mój klient uzyskał odszkodowanie w kwocie 11 075,00 zł, w związku z przedmiotową sprawą pojawia się kwestia również prawa do odprawy. Pracownik może bowiem również uzyskać prawo do odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn jego niedotyczących.  Czy mogą przysługiwać obydwa świadczenia, jak prawo do odszkodowania, przywrócenie do pracy wpływa na odprawę – o tym w niniejszym poście…

Czytaj dalej

Jak ciężkie i zawinione działanie uzasadnia dyscyplinarkę dla pracownika?

adwokat szczecin radca prawny szczecin zus porada prawna kancelaria radcy prawnego sprawa sadowa 300x221 - Jak ciężkie i zawinione działanie uzasadnia dyscyplinarkę dla pracownika?

Podwójnym przywrócenie do pracy dla mojej dwójki klientów zakończyło się postępowanie odwoławcze przed Sądem Okręgowym w Koszalinie z dnia 31 lipca 2019 r. (sygn. akt: IV Pa 46/19) w związku z wyrokiem Sądu zmieniającym wyrok Sądu I instancji w związku ze złożoną apelacją oraz oddalającym apelację strony pozwanej. W sprawie rozpatrywane była między innymi kwestia zasadności dyscyplinarnych rozwiązań umów o pracę z pracownikami. Tryb ten łączy się z zaistnieniem szczególnych okoliczności, które pracodawca winien ocenić przez pryzmat przepisów Kodeksu pracy….

Czytaj dalej