Pracownik wbrew ZUS jest pracownikiem? – wykazywanie pracy pracownika fizycznego.

radca prawny adwokat szczecin skuteczny prawnik prawo pracy odwolanie zus wczesniejsza emerytura renta niezdolnosc do pracy orzecznik prawnik 300x200 - Pracownik wbrew ZUS jest pracownikiem? – wykazywanie pracy pracownika fizycznego.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 20.02.2020 r. III AUa 427/19 zmienił wskutek apelacji na korzyść mojego klienta wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie ustalając, że podlega on pod ubezpieczenie społeczne, jako pracownik. Zagadnieniem, które powstało w sprawie, było to, jak należy oceniać okoliczności oraz dowody w kontekście ustalenia, że dany stosunek pracy nie był fikcyjny….

Czytaj dalej

Pracujący niezdolny do pracy od dziecka z prawem do renty?

adca prawny szczecin zus odwolanie prawo pracy porada prawna skuteczny prawnik adwokat 300x200 - Pracujący niezdolny do pracy od dziecka z prawem do renty?

Wyrokiem z dnia 31.01.2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (sygn. akt: VI U 2130/18) w związku z odwołaniem od decyzji ZUS zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS, przyznając mu prawo do renty rodzinnej. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie, było to, czy wykonywanie pracy nie przekreśla prawa do renty rodzinnej dla niezdolnego do pracy od dziecka.

Czytaj dalej

Czy należności ZUS przedawniły się? Przerwanie i zawieszenie przedawnienia

rzedawnienie zus odwolanie radca prawny szczecin adwokat prawo pracy stargard skuteczny prawnik porada prawna krus 300x200 - Czy należności ZUS przedawniły się? Przerwanie i zawieszenie przedawnienia

Wyrokiem z dnia 18.09.2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (sygn. akt: VI U 283/19) zmienił w związku z odwołaniem od decyzji ZUS na korzyść mojej klientki decyzję w sprawie zaległości składkowych. Jedną z kwestii prawnych rozpatrywanych przez Sąd było przerwanie przedawnienia należności ZUS. Podkreślenia wymaga, że sam upływ czasu nie wystarczy, koniecznym jest, by nie nastąpiły czynności przerywające lub zawieszające przedawnienie składek….

Czytaj dalej