Czy ZUS bezzasadnie odmawia zasiłku przedemerytalnego?

radca prawny adwokat szczecin zus prawo pracy alimenty rozwod porady prawne windykacja 300x200 - Czy ZUS bezzasadnie odmawia zasiłku przedemerytalnego?

Wskutek wniesionego przeze mnie odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającej mojej klientce prawa do zasiłku przedemerytalnego decyzją z dnia 13.06.2019 r. (sygn. sprawy: SP2056628481/1) ZUS zmienił swoją decyzję i przyznał mojej klientce prawo do wcześniejszej emerytury. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie było to czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych musi przypadać….

Czytaj dalej

Jak śmierć pracodawcy oraz praca za granicą wpływa na świadczenia przedemerytalne?

swiadczenia przedemerytalne zus odwolanie adwokat sad pracy skuteczny prawnik jak napisac odwolanie 200x300 - Jak śmierć pracodawcy oraz praca za granicą wpływa na świadczenia przedemerytalne?

Świadczenia przedemerytalne mają zapewnić utrzymanie przed uzyskaniem prawa do emerytury. W niniejszym poście omówię skutki śmierci pracodawcy będącego osobą fizyczną dla prawa do świadczeń, oraz to jak wykonywanie pracy za granicą wpływa na powstanie prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Czytaj dalej

Czy ZUS doliczy do świadczenia przedemerytalnego pracę zagranicą?

odwolanie od decyzji zus sprawa sadowa prawnik skuteczny szczecin adwokat zus 300x200 - Czy ZUS doliczy do świadczenia przedemerytalnego pracę zagranicą?

Bardzo ważne z punktu widzenia osób starających się o świadczenie przedemerytalne rozstrzygnięcie wydał Sąd Najwyższy. Rozpatrywaną kwestią była możliwość doliczenia do stażu pracy ubezpieczonego okresów opłacania składek w innym kraju Unii Europejskiej. Kwestia ta była wysoce sporna….

Czytaj dalej

Kiedy możesz uzyskać świadczenie przedemerytalne?

swiadczenie przedemerytalne zus odwolanie od decyzji radca prawny adwokat sprawa sadowa skuteczny prawnik zus szczecin stargard 300x212 - Kiedy możesz uzyskać świadczenie przedemerytalne?

Wyrokiem z dnia 30.11.2016 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (niestety wydziały się połączyły i nie ma już ,,szczęśliwej” VII), sygn. akt sprawy: VI U 134/16 zmienił zaskarżoną decyzję ZUS i przyznał mojemu klientowi prawo do świadczenia przedemerytalnego. Jakie warunki należy spełnić by świadczenia otrzymać, i dlaczego decyzje ZUS mogą byś skutecznie podważane w Sądzie?

Czytaj dalej

Czy świadczenie przedemerytalne przysługuje tylko pracownikowi?

odwolanie od decyzji zus prawnik szczecin radca prawny zus decyzja renta socjalna swiadczenie przedemerytalne krus zus 300x218 - Czy świadczenie przedemerytalne przysługuje tylko pracownikowi?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest prosta i jednoznaczna, gdyż wynika z treści przepisów – świadczenie przysługuje osobie, która była pracownikiem, pozostawała w stosunku służbowym, prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą, zarejestrowanej w PUP w odpowiednim terminie od ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednakże niniejszy post by nie powstał, gdyby odpowiedź była, aż tak prosta….

Czytaj dalej