Lekarz nie może się mylić, a pracownik ozdrowieć – SN ,,naprostował” absurdalną interpretację ZUS.

prawo_pracy_zasiłek_chorobowy_prawnik_szczecin_radca_prawny_sprawa_sądowa

Sąd Najwyższy zastosował po raz kolejny moją ulubioną dyrektywę w interpretacji prawa ,,zdrowy rozsądek”. Martwi tylko nieco fakt, że zarówno ZUS jak i Sąd I instancji przyjęli taką samą interpretację, która gdyby nie apelacja ubezpieczonego utrzymałaby się. Zagadnienie dotyczyło utraty prawa do zasiłku chorobowego na podstawie 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Czytaj dalej

Minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej – zmiany umożliwiając stosowanie obejść przepisów.

prawnik_szczecin_radca_prawny_porady_prawne_sprawa_sądowa_adwokat_porada_prawna

12 złoty na godzinę to stawka, która ma stanowić odpowiednik u zleceniobiorców/samozatrudnionych minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi. W projekcie nowelizacji pojawiły się jednak dwie zmiany, które dają możliwość do dokonywania ,,obejść” przepisów, o czym więcej w niniejszym poście.

Czytaj dalej

Jak uzyskać wysoki zasiłek macierzyński?

zasiłek_macierzyński_radca_prawny_szczecin_porady_prawne_szczecin_

W niniejszym poście tak jak w tytule napiszę jak uzyskać wysoki zasiłek macierzyński po nowelizacji przepisów o wysokości zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorców. Pierwszy ze sposobów choć mało w praktyce przydatny podam już we wstępie – należy płacić wysokie składki od działalności gospodarczej przez 12 miesięcy, o drugim w niniejszym wpisie.

Czytaj dalej

ZUS przyjmuje praktykę kwestionowaną przez Sądy i TK  w zakresie daty nabycia prawa do emerytury. Zostają odwołania do decyzji ZUS do sądu.

zus_odwoałnie_od_decyzji_prawnik_radca_prawny_szczecin_stargard_szczeciński

ZUS zazwyczaj stoi na straży własnych, nie zaś ubezpieczonego interesów. Przejawia się to w szczególności w przyjmowaniu niekorzystnych dla ubezpieczonych interpretacji pozbawiających ich prawa do świadczeń. Ubezpieczonym pozostaje złożenie odwołania do decyzji ZUS z przytoczeniem odpowiedniej argumentacji prawnej. Jak przedmiotowy przedstawia się w zakresie nabycia prawa do emerytury.

Czytaj dalej

Prawo do emerytury pomostowej w przypadku wykonywania prac stwarzających poważne zagrożenie awarii przemysłowej lub awarii technicznej – dlaczego możesz mieć prawa do emerytury pomostowej

emerytura_pomostowa_odwołanie_od_decyzji_zus_prawnik_szczecin_radca_prawny_szczecin_adwokat_szczecin

Jednym ze świadczeń, które może uzyskać ubezpieczony jest prawo do emerytury pomostowej, dość często jednak ZUS wskazuje, że ubezpieczony nie spełnia przesłanek do jej uzyskania. W konsekwencji pozostaje złożenie odwołania do Sądu i jednym z okresów, który przy wyliczaniu stażu należy uwzględnić są prace przy procesach stwarzających poważne zagrożenie awarii przemysłowej lub awarii technicznej. Co to za okresy i jak mogą wpłynąć na prawo do emerytury pomostowej?

Czytaj dalej

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej i podleganie pod KRUS – kiedy jest możliwe i jakich formalności należy dopełnić?

krus_odwołanie_od_decyzji_zus_porady_prawne_szczecin_adwokat_krus

KRUS stanowi ,,tańszą” alternatywę do podleganiu ubezpieczeniom społecznym niż ZUS, kwestia ta jest powszechnie znana. Pod pewnymi warunkami w okresie podlegania ubezpieczeniu z KRUS można prowadzić działalność gospodarczą, pozostając nadal w systemie KRUS. Kiedy jest to możliwe i jakich formalności należy dopełnić?

Czytaj dalej

Utworzył spółkę córkę a potem przeniósł do niej kobiety w ciąży a potem spółkę zlikwidował – tak, nasze chore prawo na to pozwala?

prawnik_szczecin_prawo_pracy_porad_sprawy_sądowe_prawnik_ZUS

Powyżej cytuję tekst z demotywatora, który co zaskakujące może stał się inspiracja do napisania niniejszego postu, a także pojawił się jako zdjęcie załączone do postu. Sprawa jest przy tym istotna, a autor demotywatora myli się całkowicie, co też na tyle zbulwersowało mnie, że wczoraj wieczorem napisałem post, który niniejszym udostępniam. O czym dokładnie mowa i jak się stan prawny przedstawia, o tym w treści postu.

Czytaj dalej

Praca w warunkach szczególnych – skuteczne odwołanie się od decyzji ZUS odmawiającej prawa do emerytury poprzez wykazanie okresów pracy w gospodarstwie rolnym.

ZUS_odwołanie_od_decyzji_emerytura_warunki_szczególne_prawnik_szczecin

Inspiracją do napisania niniejszego postu jest jedna z wygranych przeze mnie spraw, której clue stanowiło wykazanie okresu pracy w gospodarstwie rolnym, Praca w warunkach szczególnych uprawnia przy spełnieniu w szczególności warunków stażu pracy do wcześniejszej emerytury. Jednakże dość często ZUS wydaje decyzje odmowne, mimo, że faktycznie istnieją podstawy do jej przyznania. Czasami również sami uprawnieni nie wiedzą, że pewne okresy można uznać za okresy uzupełniające staż pracy, tak w szczególności i co do zasady w przypadku pracy w gospodarstwie rolnym.

Czytaj dalej

Kodeks pracy znowu się zmieni? Walka z syndromem pierwszej dniówki.

prawnik_szczecin_prawo_pracy_porady_zus_odwołanie_od_decyzji_świadczenia_przedemerytalne_wcześniejsza_emerytura

Kodeks pracy ulega ostatnimi czasy częstym zmianom, z jednej strony jest strony jest to dobre zjawisko, gdyż zazwyczaj przepisy nie nadążają za praktyką prawa pracy, jednakże zbyt częste zmiany utrudniają pracownikom zorientowanie się w nowych przepisach. Proponowana zmiana to ,,dobra zmiana”, gdyż pracodawcom raczej nie zaszkodzi, a zlikwiduje patologię.

Czytaj dalej