Czy wykonywanie dozoru inżynieryjno-technicznego lub kontroli daje prawo do wcześniejszej emerytury?

wczesniejsza emerytura odwolanie od decyzji zus szczecin krus radca prawny adwokat odwolanie od wypowiedzenia 300x200 - Czy wykonywanie dozoru inżynieryjno-technicznego lub kontroli daje prawo do wcześniejszej emerytury?

Wyrokiem z dnia 23 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt:  VI U 247/18) zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS odmawiającą prawa do wcześniejszej emerytury jedną z kwestii rozpatrywanych w toku postępowania było to czy sprawowanie dozoru inżynieryjno-technicznego lub kontroli daje prawo do wcześniejszej emerytury?

Czytaj dalej

Jak uzyskać wyższą emeryturę?

wysokosc emerytury zus odwolanie od decyzji skuteczny prawnik szczecin adwokat stagard koszalin 300x200 - Jak uzyskać wyższą emeryturę?

Wyrokiem z dnia 8 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS w przedmiocie wysokości kapitału początkowego (sygn. akt sprawy: VI U 1071/17). W zakresie możliwości uzyskania wyższej emerytury….

Czytaj dalej

Praca w jakich wykopach uzasadnia prawo do wcześniejszej emerytury?

prawo ubezpieczen spolecznych prawnik porada prawna adwokat radca prawny krus odwolanie zus szczecin koszalin stargard nowogard 300x167 - Praca w jakich wykopach uzasadnia prawo do wcześniejszej emerytury?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydanym na korzyść mojego klienta wskutek wniesionej przeze mnie skargi kasacyjnej zagadnienie prawne pojęcia ,,głębokich wykopów” wymagało wykładni (sygn. akt: III UK 16/17. Sąd Najwyższy przyjął, że rację miał skarżący….

Czytaj dalej

Czy kierowca łatwiej uzyska wcześniejszą emeryturę?

odwolanie od decyzji zus radca prawny adwokat porada prawna prawo ubezpieczen spolecznych szczecin stargard koszalin adwokat wczesniejsza emerytura kierowca 300x194 - Czy kierowca łatwiej uzyska wcześniejszą emeryturę?

W dniu 31 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę rozstrzygającą istotną z punktu widzenia kierowców ubiegających się o wcześniejszą emeryturę kwestię, która uprzednio wywoływała rozbieżności w orzecznictwie. Omówienie zagadnienia prawnego oraz rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w niniejszym poście…

Czytaj dalej

Praca w jak głębokich wykopach to praca w warunkach szczególnych? – najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego.

praca w warunkach szczególnych odwołanie od decyzji ZUS szczecin adwokat radca prawny porada prawna ubezpieczenia społeczne prawo pracy 200x300 - Praca w jak głębokich wykopach to praca w warunkach szczególnych? – najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego.

Wyrokiem z dnia wczorajszego (17.01.2018 r.) Sąd Najwyższy wskutek sporządzonej przeze mnie skargi kasacyjnej uchylił na korzyść mojego klienta wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt Sądu Najwyższego: III UK 16/17), zagadnieniem prawnym, którego dotyczyła skarga kasacyjna było to jaki rodzaj pracy w warunkach szczególnych uzasadnia prawo do wcześniejszej emerytury, a dokładnie…..

Czytaj dalej

Jakie rodzaje prac dają prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych?

wczesniejsza emerytura warunki szczegolne odwolanie od decyzji zus adwokat skuteczny prawnik szczecin stargard gryfino 300x200 - Jakie rodzaje prac dają prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych?

Wyrokiem z dnia wczorajszego (20.12.2017 r.) Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: VI U 357/17) zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS i przyznał mu prawo do emerytury. Jedną z istotnych kwestii było zakwalifikowanie danego okresu pracy – jak to w tych sprawach bywa – do okresu pracy w warunkach szczególnych, przy tym wymienione nie wynikało z dokumentacji pracowniczej …

Czytaj dalej

Jak wykazywać wykonywanie pracy w warunkach szczególnych?

adwokat zus szczecin porada prawna prawo pracy odprawa szczegolne warunki apelacja skuteczny prawnik 200x300 - Jak wykazywać wykonywanie pracy w warunkach szczególnych?

Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia dzisiejszego (21.11.2017 r.), sygn. akt: III AUa 380/17 r. uchylił na korzyść mojego klienta wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, zaś istotnym zagadnieniem w sprawie była kwestia wykazania wykonywania pracy w warunkach szczególnych, o czym w niniejszym poście….

Czytaj dalej

Czy nieodprowadzenie składek ZUS i niezgłoszenie pracownika do ZUS rzutuje na prawo do emerytury?

prawo pracy zus odwolanie renta emerytura skuteczny adwokat umorzenie skladek kapital poczatkowy szczecin 300x200 - Czy nieodprowadzenie składek ZUS i niezgłoszenie pracownika do ZUS rzutuje na prawo do emerytury?

Jednym z wymogów uzyskania tzw. wcześniejszej emerytury jest uzyskanie odpowiedniego ogólnego stażu pracy. Niewątpliwie zdarza się również tak, że pracodawcy zatrudniają pracowników – choć już jak się wydaje coraz rzadziej – w tzw. szarej strefie, albo, też nie regulują składek ZUS i nie zgłaszają pracownika do ubezpieczenia. Przedmiotowe oczywiście stanowi margines, jednakże jak przedmiotowa sytuacja rzutuje na prawo do emerytury dla ubezpieczonego?

Czytaj dalej

Praca w jakich w wykopach skutkuje prawem do wcześniejszej emerytury – Sąd Najwyższy wydał postanowienie o przyjęciu mojej skargi kasacyjnej do rozpoznania.

adwokat szczecin zus odwolanie od decyzji wczesniejsza emerytura skuteczny prawnik szczecin stargard choszczno 300x200 - Praca w jakich w wykopach skutkuje prawem do wcześniejszej emerytury – Sąd Najwyższy wydał postanowienie o przyjęciu mojej skargi kasacyjnej do rozpoznania.

Postanowieniem z dnia 26 września 2017 r., sygn. akt: III UK 16/17 Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną wniesioną przeze mnie w imieniu mojego klienta od wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27.09.2016 r., sygn. akt: III AUa 19/16. Uzasadnieniem przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania było wystąpienie zagadnienia prawnego rzutującego na prawo ubezpieczonego do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych …..

Czytaj dalej

Czy warunki do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych musisz spełniać na dzień wydania decyzji ZUS?

radca prawny adwokat szczecin odwolanie od decyzji zus wczesniejsza emerytura warunki szczegolne emerytura pomostowa stargard szczecin 300x200 - Czy warunki do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych musisz spełniać na dzień wydania decyzji ZUS?

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (5.09.2017 r.) Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, (sygn. akt: VI U 468/17) zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS odmawiającą przyznania mu prawa do wcześniejszej emerytury rozpatrując przy tym zagadnienie jak w tytule niniejszego postu….

Czytaj dalej

Czy masz prawo do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych?

odwolanie od decyzji zus krus radca prawny emerytura warunki szczegolne sad ubezpieczen 300x200 - Czy masz prawo do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych?

Osoba pracująca w warunkach szczególnych może uzyskać prawo do tzw. wcześniejszej emerytury – dość często w drodze odwołania od decyzji ZUS do Sądu Ubezpieczeń Społecznych – nawet jednak jeśli  faktycznie nie spełnia wszystkich przesłanek do jej spełnienia może uzyskać prawo do rekompensaty, o czym w niniejszym poście….

Czytaj dalej

Czy wojskowa służba zasadnicza ułatwia uzyskanie prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych?

praca w warunkach szczegolnych odwolanie od decyzji zus prawo do emerytury radca prawny kancelaria prawna goleniow szczecin stargard 300x200 - Czy wojskowa służba zasadnicza ułatwia uzyskanie prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych?

W celu uzyskania prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych konieczne jest w szczególności osiągnięcie co najmniej 15 lat pracy w warunkach szczególnych, dość często ubezpieczonym brakuje niewielkiego okresu czasu do spełnienia powyższego warunku. Dlatego, też warto przyjrzeć się możliwości zaliczenia okresu odbywania zasadniczej służby wojskowej do okresu wymaganego do nabycia prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych….

Czytaj dalej