Jak wykazywać wykonywanie pracy w warunkach szczególnych?

adwokat zus szczecin porada prawna prawo pracy odprawa szczegolne warunki apelacja skuteczny prawnik 200x300 - Jak wykazywać wykonywanie pracy w warunkach szczególnych?

Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia dzisiejszego (21.11.2017 r.), sygn. akt: III AUa 380/17 r. uchylił na korzyść mojego klienta wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, zaś istotnym zagadnieniem w sprawie była kwestia wykazania wykonywania pracy w warunkach szczególnych, o czym w niniejszym poście….

Czytaj dalej

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę w przypadku przejścia zakładu pracy?

adwokat szczecin prawo pracy odwolanie od wypowiedzenia zus odwolanie wczesniejsza emerytura abolicja zus 200x300 - Czy można wypowiedzieć umowę o pracę w przypadku przejścia zakładu pracy?

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydziału Pracy z dnia 15.11.2017 r., sygn. akt: IX P 342/17 moja klienta uzyskała kwotę tytułem odszkodowania, jednym z zagadnień prawnych, które pojawiły się w postępowaniu była kwestia wypowiedzenia umowy o pracę, oraz przejścia zakładu pracy….

Czytaj dalej

Czy nieodprowadzenie składek ZUS i niezgłoszenie pracownika do ZUS rzutuje na prawo do emerytury?

prawo pracy zus odwolanie renta emerytura skuteczny adwokat umorzenie skladek kapital poczatkowy szczecin 300x200 - Czy nieodprowadzenie składek ZUS i niezgłoszenie pracownika do ZUS rzutuje na prawo do emerytury?

Jednym z wymogów uzyskania tzw. wcześniejszej emerytury jest uzyskanie odpowiedniego ogólnego stażu pracy. Niewątpliwie zdarza się również tak, że pracodawcy zatrudniają pracowników – choć już jak się wydaje coraz rzadziej – w tzw. szarej strefie, albo, też nie regulują składek ZUS i nie zgłaszają pracownika do ubezpieczenia. Przedmiotowe oczywiście stanowi margines, jednakże jak przedmiotowa sytuacja rzutuje na prawo do emerytury dla ubezpieczonego?

Czytaj dalej