Czy błąd biura rachunkowego uzasadnia przywrócenie terminu do opłacenia składek?

prawo pracy zus porady prawne szczecin wojciech chmurak adwokat radca prawny 300x200 - Czy błąd biura rachunkowego uzasadnia przywrócenie terminu do opłacenia składek?

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe przedsiębiorców, ustają od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie. Przepis dość bezwzględnie ,,wyrzuca” ubezpieczonych, którzy spóźnili się z opłaceniem składki (częściej zaś ich księgowa/biuro rachunkowe). Jednakże w uzasadnionych przypadkach ZUS na wniosek ubezpieczonego może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie. Interpretacja przepisu może być różna, tym niemniej ostatnio SN wydał ciekawy judykat dotyczący interpretacji przepisu, rozstrzygając odmiennie niż Sąd Okręgowy….

Czytaj dalej

Czy poleganie ubezpieczeniu chorobowemu przez część miesiąca powoduje obniżenie zasiłku macierzyńskiego?

zasilek macierzynski przywrocenie terminu radca prawny szczecin adwokat szczecin odwolanie zus renta krus 300x200 - Czy poleganie ubezpieczeniu chorobowemu przez część miesiąca powoduje obniżenie zasiłku macierzyńskiego?

W sprawie ubezpieczona prowadząca działalność gospodarczą zgłosiła się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 21.03 następnie od 11.04 rozpoczęła korzystanie z zasiłku macierzyńskiego. ZUS przyjął niekorzystną dla ubezpieczonej wykładnię wliczając do jej postawy zasiłku jedynie składkę za okres od 21.03 d 31.03 w wysokości 790,51 zł natomiast Sąd Najwyższy ostatecznie….

Czytaj dalej

Czy sporządzenie protokołu powypadkowego jest konieczne w celu uzyskania świadczeń?

odszkodowanie wypadek przy prac chmurak wojciech radca prawny adwokat skuteczny prawnik zus renta odwolanie wypowiedzenie 200x300 - Czy sporządzenie protokołu powypadkowego jest konieczne w celu uzyskania świadczeń?

W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy pracodawca zobligowany jest do powołania zespołu powypadkowego w celu sporządzenia protokołu powypadkowego. Protokół powypadkowy stanowi następnie podstawę do wypłaty świadczeń z ZUS, a ponadto może być przedmiotem powództwa o jego sprostowanie, co następnie rzutuje na odpowiedzialność uzupełniającą pracodawcy względem pracownika. Co jednak w wypadku, gdy protokół powypadkowy nie zostaje sporządzony?

Czytaj dalej

Czy renta rodzinna przysługuje bez wyroku zasądzającego alimenty i mimo nie zaskarżenia odmownej decyzji ZUS?

renta z tytulu niezdolnosci do pracy odwolanie zus wojciech chmurak prawo pracy porady prawne prawo ubezpieczen spolecznych szczecin radca prawny 214x300 - Czy renta rodzinna przysługuje bez wyroku zasądzającego alimenty i mimo nie zaskarżenia odmownej decyzji ZUS?

Wyrokiem z dnia 6 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (sygn. akt: VI U 995/16) przyznał mojej klientce prawo do renty rodzinnej zmieniając odmowną decyzję ZUS. Sąd rozpatrywał między innymi zagadnienie braku alimentów zasądzonych od małżonka na rzecz wnioskodawczyni, oraz kwestię związaną z wydaniem przez ZUS uprzednio prawomocnej decyzji oddalającej wniosek o rentę….

Czytaj dalej

Dlaczego nauczyciel/pracownik zasadnie zwolniony może zostać przywrócony do pracy?

radca prawny szczecin wojciech chmurak porady prawne nauczyciele prawo do odprawy pozew o zaplate 200x300 - Dlaczego nauczyciel/pracownik zasadnie zwolniony może zostać przywrócony do pracy?

W jednej ze spraw rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy – w której ustalono, że zarówno przyczyna wypowiedzenia (złożonego nauczycielowi) jak i kryteria wyboru tego nauczyciela do zwolnienia istniały –  pracownik i tak został przywrócony do pracy. Jakie były ku temu powody?

Czytaj dalej

Czy można nabyć łącznie prawo do nauczycielskiej odprawy emerytalnej i odprawy z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela?

prawo pracy porady prawnik szczecin odwolanie od wypowiedzenia rozwod alimenty renta wczesniesza emerytura emerytura pomostowa zus 300x225 - Czy można nabyć łącznie prawo do nauczycielskiej odprawy emerytalnej i odprawy z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela?

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (7.10.2016 r.) Sąd Rejonowy w Stargardzie (sygn. akt: IV P 61/16) zasądził na rzez mojej klientki kwotę ….tytułem odprawy. Sąd rozpatrywał dwa zagadnienie, pierwsze czy prawo do odpraw i ich kumulacja stanowi zagadnienie istotne zarówno dla nauczycieli jak i dla pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, drugie zaś czy wytoczenie powództwa z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę powoduje, że postępowanie o zasądzenie odprawy należy zawiesić….

Czytaj dalej

Czy pracownik, który nie kwestionował wypowiedzenia może dochodzić roszczeń za dyskryminacyjne rozwiązanie umowy o pracę?

wczesniejsza emerytura odwolanie zus szczecin radca prawny adwokat krus odwolanie od wypowiedzenia dyscyplinarka stargard 300x221 - Czy pracownik, który nie kwestionował wypowiedzenia może dochodzić roszczeń za dyskryminacyjne rozwiązanie umowy o pracę?

Sąd Najwyższy w swej uchwale odpowiedział na pytanie: Czy koniecznym warunkiem zasądzenia na rzecz pracownika odszkodowania z tytułu dyskryminującej przyczyny wypowiedzenia (dyskryminującej przyczyny wyboru pracownika do zwolnienia) jest wcześniejsze wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia? Sąd Najwyższy wskazał w…

Czytaj dalej