Dyscyplinarka dla pracownika powinna być konkretna? – granice ogólnikowości przyczyn rozwiązania umowy.

radca prawny szczecin prawo pracy odwolanie od rozwiazania umowy odwolanie od wypowiedzenia dyscyplinarka porada prawna kancelaria szczecin adwokat 300x200 - Dyscyplinarka dla pracownika powinna być konkretna? – granice ogólnikowości przyczyn rozwiązania umowy.

Wyrokiem z dnia 17.09.2021 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie IV Wydział Pracy (sygn. akt: IV P 55/17) zasądził na rzecz mojego klienta odszkodowanie za nieuzasadnione oraz wadliwe rozwiązanie umowy o pracę w tzw. Trybie ,,dyscyplinarnym”. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie była kwestia formułowania przyczyn rozwiązania umowy o pracę, o czym w niniejszym poście…Czytaj dalej

Czy prawo do rekompensaty ma związek ze służbą wojskową?

radca prawny szczecin prawo pracy porady zus odwolanie skuteczny prawnik rozwod renta prawo do rekompensaty wczesniejsza emerytura 300x300 - Czy prawo do rekompensaty ma związek ze służbą wojskową?

Wyrokami z dnia 9.11.2021 r. (sygn. akt: VI U 1406/21) oraz z dnia 23.11.2021 r. (sygn.. akt: VI U 1473/21) Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w związku z wniesionym odwołaniem od decyzji ZUS zmienił na korzyść moich klientów zaskarżone decyzje w przedmiocie prawa do rekompensaty. Jednym z zagadnień prawnych, którymi zajmowały się Sądy w w/w sprawach była kwestia zaliczenia okresu służby wojskowej do okresu pracy w warunkach szczególnych, o czym w niniejszym poście….

Czytaj dalej

Naruszenie przepisów ruchu drogowego pozbawia świadczeń z ustawy wypadkowej?

radca prawny adwokat szczecin prawo pracy porady prawne odwolanie dyscyplinarka zus alimenty rozwod 300x200 - Naruszenie przepisów ruchu drogowego pozbawia świadczeń z ustawy wypadkowej?

Podczas wykonywania obowiązków pracowniczych niejednokrotnie jesteśmy narażeni na sytuacje, które w niefortunnych okolicznościach mogą zakończyć się wypadkiem. Rozróżnienie wypadku przy pracy od zdarzenia losowego niezwiązanego ze stosunkiem pracy nie zawsze jest oczywiste i może budzić wiele wątpliwości. Przykładem wypadku przy pracy może być wypadek drogowy, w którym udział bierze pracownik podczas wykonywania swoich obowiązków.

Kiedy taki rodzaj wypadku można zakwalifikować jako wypadek przy pracy? A jeśli zajdzie taka okoliczność, jakie niesie to za sobą konsekwencje? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdują się w niniejszym poście. 

Czytaj dalej

Czy rocznik 53 ma prawo do odsetek od wypłaconych świadczeń?

radca prawny szczecin adwokat rocznik 53 odwolanie od decyzji ZUS odsetki prawo pracy wypowiedzenie alimenty pozew rozwod podzial majatku 276x300 - Czy rocznik 53 ma prawo do odsetek od wypłaconych świadczeń?

Regulacja dotycząca wysokości emerytur kobiet rocznika 53’ przysporzyła nie lada emocji niejednej ubezpieczonej starającej się o wyższe świadczenie – de facto świadczenie zgodne z przepisami prawa. Ustawodawca już po ukształtowaniu się korzystnej linii orzeczniczej dla ubezpieczonych wydał w tym zakresie ustawę…Czytaj dalej

Renta z tytułu niezdolności do pracy w przypadku chorób kręgosłupa?

radca prawny szczecin adwokat porada prawna alimenty prawo pracy ZUS odwolanie dysycplinarka skuteczny prawnik rozwod podzial majatku 300x300 - Renta z tytułu niezdolności do pracy w przypadku chorób kręgosłupa?

Ból kręgosłupa to jeden z powszechnych problemów zdrowotnych XXI wieku, powodujący niesprawność wśród ludzi czynnych zawodowo. Do jego powstania przyczynia się często niezdrowy styl życia: długotrwałe przebywanie w tej samej pozycji, brak aktywności fizycznej czy otyłość. Inne przyczyny bólu kręgosłupa związane są z: urazem, wiekiem lub poważną chorobą. Ból kręgosłupa może znacznie utrudniać lub całkowicie uniemożliwiać wykonywanie pracy. W przypadku, gdy ubezpieczony z powodu choroby kręgosłupa jest niezdolny do pracy, może dochodzić w szczególności prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. 

Czytaj dalej

Błąd księgowej – niezłożenie w terminie wniosku uzasadnia odszkodowanie?

radca prawny odwolanie ZUS szczecin porada prawna renta rekompensata emerytura prawo pracy 300x200 - Błąd księgowej - niezłożenie w terminie wniosku uzasadnia odszkodowanie?

Wyrokiem z dnia 1 marca 2021 r., sygn. akt: X GC 623/19 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie zasądził na rzecz mojej klientki kwotę 31 360 zł wraz z odsetkami. Podstawą rozstrzygnięcia było zagadnienie prawne przedstawione w tytule postu tj. odpowiedzialność księgowej/biura rachunkowego za błąd w wykonaniu przedmiotu umowy…

Czytaj dalej