Błąd księgowej – niezłożenie w terminie wniosku uzasadnia odszkodowanie?

radca prawny odwolanie ZUS szczecin porada prawna renta rekompensata emerytura prawo pracy 300x200 - Błąd księgowej - niezłożenie w terminie wniosku uzasadnia odszkodowanie?

Wyrokiem z dnia 1 marca 2021 r., sygn. akt: X GC 623/19 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecnie zasądził na rzecz mojej klientki kwotę 31 360 zł wraz z odsetkami. Podstawą rozstrzygnięcia było zagadnienie prawne przedstawione w tytule postu tj. odpowiedzialność księgowej/biura rachunkowego za błąd w wykonaniu przedmiotu umowy…

Czytaj dalej

Spadkobiercy wbrew ZUS nie odpowiadają za zobowiązania spadkodawcy?

radca prawny adwokat szczecin odwolanie od decyzji ZUS prawo pracy porada prawna dzial spadku rozwod 300x200 - Spadkobiercy wbrew ZUS nie odpowiadają za zobowiązania spadkodawcy?

Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 8.12.2020 r., sygn. akt: VI U 1650/19 zmienił na korzyść moich klientek decyzję ZUS w której stwierdzono ich odpowiedzialność za zobowiązania składkowe płatnika w kwocie 65 132 zł. Na czym oparł się Sąd wydając rozstrzygnięcie w sprawie, o tym w niniejszym poście….

Czytaj dalej

ZUS dochodzi składek, gdy nie wyrejestrowałeś działalności?

 

radca prawny odwolanie ZUS szczecin porada prawna renta rekompensata emerytura prawo pracy 300x200 - ZUS dochodzi składek, gdy nie wyrejestrowałeś działalności?

Wyrokiem z dnia 27.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił decyzję ZUS na korzyść moich klientów dotyczącą obowiązku uiszczenia przez nich kwoty 85 887,24 zł tytułem nieuiszczonych składek. Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie była kwestia nie wyrejestrowania działalności gospodarczej z ZUS pomimo jej faktycznego nie prowadzenia….

Czytaj dalej

Wynagrodzenie za pracę ,,pod stołem” w przypadku sporu stron (i co dalej)?

radca prawny adwokat szczecin prawo pracy porady prawne prawo ubezpieczen spolecznych odwolanie ZUS wypowiedzenie dyscyplinarka skuteczny prawnik 300x200 - Wynagrodzenie za pracę ,,pod stołem” w przypadku sporu stron (i co dalej)?

Sąd Najwyższy zajął się sprawą sądowego dochodzenia przez pracownika premii, przy ,,okazji” rozstrzygając generalnie – w mojej ocenie – kwestię jak wskazał SN ,,zmowy stron w zakresie niedokumentowania wypłaty premii (wynagrodzenia za pracę)”. Sprawa jest o tyle ciekawa, iż Sądy niższych instancji zgoła odmiennie oceniły ten sam stan faktyczny….

Czytaj dalej