Jak konkubinat wpływa na pozorność ustalenia stosunku pracy?

Sad Najwyzszy porada prawna zus prawo pracy ustalenie pozornosci zatrudnienia odwolanie od decyzji ZUS zachowek 300x200 - Jak konkubinat wpływa na pozorność ustalenia stosunku pracy?

Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn.. akt: III USKP 119/21) uchylił zaskarżony przeze mnie skargą kasacyjną wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przychylając się do argumentacji podniesione w skardze kasacyjnej. Zagadnienia prawne, które pojawiły się w sprawie to ustalenie pozorności stosunku pracy, kwestie konkubinatu oraz definicja osoby współpracującej….

Czytaj dalej

Wyższa emerytura również dla mężczyzn z rocznika 53?

adwokat radca prawny szczecin ZUS odwolanie od decyzji porada prawna skuteczny prawnik rozwod alimenty prawo pracy - Wyższa emerytura również dla mężczyzn z rocznika 53?

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 18.01.2022 r. sygn. akt: III USKP 98/21 w związku z wniesioną przeze mnie skargą kasacyjną uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie była kwestia wysokości emerytury ubezpieczonego mężczyzny z rocznika 1953 r…..

Czytaj dalej

Błędny przelew ZUS i nadpłacenie świadczeń nie uzasadnia zwrotu?

przedawnienie odwolanie od decyzji zus prawo do emerytury zus uklad ratalny szczecin pracy prawnik szczecin radca prawny adwokat 300x225 - Błędny przelew ZUS i nadpłacenie świadczeń nie uzasadnia zwrotu?

Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2022 r. Sąd Najwyższy Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn.. akt: III USKP 107/21) uwzględnił złożoną przeze mnie skargę kasacyjną oraz przyjął odmienne zapatrywanie prawne w sprawie – zgodne z kierunkiem skargi kasacyjnej – niż Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Zagadnieniem prawnym przedstawionym w skardze kasacyjnej była kwestia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wypadku dokonania przez ZUS błędnego podwójnego przelewu świadczeń na rachunek osoby ubezpieczonej………..

Czytaj dalej

Dyscyplinarka dla pracownika powinna być konkretna? – granice ogólnikowości przyczyn rozwiązania umowy.

radca prawny szczecin prawo pracy odwolanie od rozwiazania umowy odwolanie od wypowiedzenia dyscyplinarka porada prawna kancelaria szczecin adwokat scaled 1 - Dyscyplinarka dla pracownika powinna być konkretna? – granice ogólnikowości przyczyn rozwiązania umowy.
Group of a young business people discussing business plan in the office

Wyrokiem z dnia 17.09.2021 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie IV Wydział Pracy (sygn. akt: IV P 55/17) zasądził na rzecz mojego klienta odszkodowanie za nieuzasadnione oraz wadliwe rozwiązanie umowy o pracę w tzw. Trybie ,,dyscyplinarnym”. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie była kwestia formułowania przyczyn rozwiązania umowy o pracę, o czym w niniejszym poście…Czytaj dalej

Czy prawo do rekompensaty ma związek ze służbą wojskową?

radca prawny szczecin prawo pracy porady zus odwolanie skuteczny prawnik rozwod renta prawo do rekompensaty wczesniejsza emerytura 300x300 - Czy prawo do rekompensaty ma związek ze służbą wojskową?

Wyrokami z dnia 9.11.2021 r. (sygn. akt: VI U 1406/21) oraz z dnia 23.11.2021 r. (sygn.. akt: VI U 1473/21) Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w związku z wniesionym odwołaniem od decyzji ZUS zmienił na korzyść moich klientów zaskarżone decyzje w przedmiocie prawa do rekompensaty. Jednym z zagadnień prawnych, którymi zajmowały się Sądy w w/w sprawach była kwestia zaliczenia okresu służby wojskowej do okresu pracy w warunkach szczególnych, o czym w niniejszym poście….

Czytaj dalej

Czy pracownik odpowiada za auto służbowe?

odpowiedzialnosc za mienie powierzone prawo pracy porada prawna szczecin stargard swinoujscie odwolanie emerytura decyzja ZUS scaled 1 300x189 - Czy pracownik odpowiada za auto służbowe?
Car driving on road and Small passenger car seat on the road used for daily trips

Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną względem pracodawcy na zasadach określonych w Kodeksie pracy, surowsze zasady odpowiedzialności obowiązują w przypadku powierzenia mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się. Czy pracownik odpowiada na tych zasadach również za auto służbowe?

 Czytaj dalej

Naruszenie przepisów ruchu drogowego pozbawia świadczeń z ustawy wypadkowej?

radca prawny adwokat szczecin prawo pracy porady prawne odwolanie dyscyplinarka zus alimenty rozwod scaled 1 300x200 - Naruszenie przepisów ruchu drogowego pozbawia świadczeń z ustawy wypadkowej?

Podczas wykonywania obowiązków pracowniczych niejednokrotnie jesteśmy narażeni na sytuacje, które w niefortunnych okolicznościach mogą zakończyć się wypadkiem. Rozróżnienie wypadku przy pracy od zdarzenia losowego niezwiązanego ze stosunkiem pracy nie zawsze jest oczywiste i może budzić wiele wątpliwości. Przykładem wypadku przy pracy może być wypadek drogowy, w którym udział bierze pracownik podczas wykonywania swoich obowiązków.

Kiedy taki rodzaj wypadku można zakwalifikować jako wypadek przy pracy? A jeśli zajdzie taka okoliczność, jakie niesie to za sobą konsekwencje? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdują się w niniejszym poście. 

Czytaj dalej

Czy rocznik 53 ma prawo do odsetek od wypłaconych świadczeń?

radca prawny szczecin adwokat rocznik 53 odwolanie od decyzji ZUS odsetki prawo pracy wypowiedzenie alimenty pozew rozwod podzial majatku scaled 1 - Czy rocznik 53 ma prawo do odsetek od wypłaconych świadczeń?

Regulacja dotycząca wysokości emerytur kobiet rocznika 53’ przysporzyła nie lada emocji niejednej ubezpieczonej starającej się o wyższe świadczenie – de facto świadczenie zgodne z przepisami prawa. Ustawodawca już po ukształtowaniu się korzystnej linii orzeczniczej dla ubezpieczonych wydał w tym zakresie ustawę…Czytaj dalej

Renta z tytułu niezdolności do pracy w przypadku chorób kręgosłupa?

radca prawny szczecin adwokat porada prawna alimenty prawo pracy ZUS odwolanie dysycplinarka skuteczny prawnik rozwod podzial majatku scaled 1 - Renta z tytułu niezdolności do pracy w przypadku chorób kręgosłupa?

Ból kręgosłupa to jeden z powszechnych problemów zdrowotnych XXI wieku, powodujący niesprawność wśród ludzi czynnych zawodowo. Do jego powstania przyczynia się często niezdrowy styl życia: długotrwałe przebywanie w tej samej pozycji, brak aktywności fizycznej czy otyłość. Inne przyczyny bólu kręgosłupa związane są z: urazem, wiekiem lub poważną chorobą. Ból kręgosłupa może znacznie utrudniać lub całkowicie uniemożliwiać wykonywanie pracy. W przypadku, gdy ubezpieczony z powodu choroby kręgosłupa jest niezdolny do pracy, może dochodzić w szczególności prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. 

Czytaj dalej