Co pracownik może uzyskać w związku z niezasadnym lub wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę? Roszczenia pracownika związane z rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy o pracę.

roszczenia zwiazane z wypowiedzeniem rozwiazaniem umowy o prace 300x200 - Co pracownik może uzyskać w związku z niezasadnym lub wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę? Roszczenia pracownika związane z rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy o pracę.

Pracownikowi – w zależności od rodzaju zawartej umowy o pracę oraz trybu rozwiązania umowy o pracę – w przypadku rozwiąznia umowy o pracę przez pracodawcę w sposób wadliwy lub z przyczyn nieuzasadnionych przysługują określone roszczenia przewidziane w kodeksie pracy.

Czytaj dalej

Roszczenia związane z ustaleniem istnienia stosunku pracy – ile można ,,zarobić”?

roszczenia zwiazane z ustaleniem istnienia stosunku pracy 300x200 - Roszczenia związane z ustaleniem istnienia stosunku pracy – ile można ,,zarobić

Zawieranie umów cywilnoprawnych w przypadkach, w których należałoby ewidentnie zawrzeć umowę o pracę jest dość częstym sposobem ,,optymalizacji” kosztów pracy – podatkowych, ZUSowskich ale także tych wynikających z pracowniczego charakteru tego stosunku prawnego.

Zagadnienie to doczekało się bogatego orzecznictwa SN i sądów powszechnych, tym nie mniej nadal jest bardzo interesujące. Ale w niniejszym poście zajmę się innym zagadnieniem to jest tym ile na ustaleniu istnienia stosunku pracy można ,,zarobić” (z punktu widzenia pracownika) oraz ile można ,,stracić” z punktu widzenia pracodawcy – na przykładzie hipotetycznego przypadku Pani Ani.

Czytaj dalej

Umowa na czas określony w 2015 r. – zmiana sytuacji zatrudnionych na podstawie umów na czas określony w 2015 r.

umowa o pracę czas określony 300x300 - Umowa na czas określony w 2015 r. – zmiana sytuacji zatrudnionych na podstawie umów na czas określony w 2015 r.

W nawiązaniu do wcześniejszego posta nowelizacja-przepisów-o-umowach-na-czas-określony w 2015 r. oraz zgodnie z obietnicą w nim zawartą przedstawiam poniżej skutki ewentualnego wejścia w życie nowelizacji przepisów kodeksu pracy w zakresie obecnie trwających umów o pracę na czas określony. Przy tym zachęcam się do zapoznania z powyższym postem w którym omówiłem najistotniejsze zmiany zawarte w nowelizacji przepisów.

Czytaj dalej

Nowelizacja przepisów – umowa o pracę na czas określony w 2015 r.

umowa o prace na czas okreslony nowelizacja 1 300x283 - Nowelizacja przepisów - umowa o pracę na czas określony w 2015 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt z dnia ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (z dnia 20 października 2014 r.) – w mojej ocenie ów projekt zostanie ostatecznie wprowadzony w drodze ustawy, przynajmniej w zakresie regulacji dotyczącej umów na czas określony. Czy zmiany te polepszą sytuację pracowników zatrudnionych na czas określony?

Czytaj dalej

Dyskryminacja w pracy z powodu poglądów a prawo do odszkodowania?

dollarphotoclub 71232722 300x232 - Dyskryminacja w pracy z powodu poglądów a prawo do odszkodowania?

W artykule omówię niezwykle ciekawą (przynajmniej dla mnie) kwestię dyskryminacji z powodu poglądów – tj. czy nierówne traktowanie z powodu poglądów pracownika (na dowolny temat) może stanowić dyskryminację w pracy w rozumieniu przpepisów kodeksu pracy, w konsekwencji czy skutkuje możnością domagania się odszkodowania.

Czytaj dalej

Abolicja ZUS – możliwość zwrotu dotychczas wpłaconych składek?

abolicja zus umorzenie skladek zaplaconych 300x232 - Abolicja ZUS – możliwość zwrotu dotychczas wpłaconych składek?

Do napisania niniejszego artykułu zainspirowała mnie wiadomość mailowa od jednego z czytelników, który zapytał mnie czy jest jakaś możliwość uzyskania zwrotu kwoty już zapłaconych zaległych składek, które gdyby nie fakt zapłaty mogłyby zostać objęte abolicją.

Stanowisko ZUS prezentowane na stronie www.zus.pl jest w tym zakresie jednoznaczne – ustawa abolicyjna nie przewiduje możliwości umorzenia należności, które zostały zapłacone. Prezentowanie przez ZUS takiego stanowiska nie dziwi, wszak nie jest w interesie ZUS by składki takie zwracać ale jak jest naprawdę?

Czytaj dalej