Czy osoby przed 56 i 61 rokiem życia zachorują w 2017 r. w związku z obniżeniem wieku emerytalnego?

wydluzenie wieku emerytalnego radca prawny szczecin prawo pracy i ubezpieczen spolecznych porady prawne 200x300 - Czy osoby przed 56 i 61 rokiem życia zachorują w 2017 r. w związku z obniżeniem wieku emerytalnego?

Poczynając od 1 października 2017 r. ma nastąpić obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet, oraz 65 lat dla mężczyzn. Zmiana niewątpliwie rewolucyjna dla wielu osób, rzutować będzie również na zwiększenie się liczby sporów z ZUS, a także z pracodawcami. Jakie problemy mogą wystąpić, o tym w niniejszym wpisie.

Czytaj dalej

Czy o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach przesądza treść dokumentów czy zeznania świadków?

odwolanie od decyzji zus praca w warunkach szczegolnych wczesniejsza emerytura 300x200 - Czy o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach przesądza treść dokumentów czy zeznania świadków?

Jeden z sądów apelacyjnych wskazał, że dokumenty w postaci umowy o pracę oraz świadectwa pracy mają przesądzające znaczenie dla ustalenia pracy w warunkach szczególnych. Odmiennie przyjął sąd I instancji, natomiast Sąd Najwyższy….

Czytaj dalej

Wieczyste zobowiązanie ubezpieczonego niezgodne z Konstytucją – 5 lat na żądanie zwrotu świadczeń zgodnie z wyrokiem TK z 5 lipca 2016 r.

prawnik zus szczecin porady prawne odwołanie od decyzji zus 300x257 - Wieczyste zobowiązanie ubezpieczonego niezgodne z Konstytucją – 5 lat na żądanie zwrotu świadczeń zgodnie z wyrokiem TK z 5 lipca 2016 r.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie zawiera przepisu, który zakreślałby ZUS termin na wydanie decyzji na zwrot nienależnie pobranego świadczenia rehabilitacyjnego (co odnosi się także co do części innych rodzajów świadczeń z ubezpieczeń społecznych), co powoduje, że ubezpieczony może być ,,wieczyście” zobowiązany, jednakże….

Czytaj dalej

Czy pracodawca proponujący dyscyplinarkę albo porozumienie narusza przepisy?

prawo pracy grozba a porozumienie porada prawna szczecin chmurak wojciech 200x300 - Czy pracodawca proponujący dyscyplinarkę albo porozumienie narusza przepisy?

Jedną z klasycznych sytuacji w prawie pracy, jest rozmowa w trakcie, której pracodawca proponuje pracownikowi zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, gdyż inaczej otrzymana on dyscyplinarkę. Pracownik w szczególności, gdy nie ma czasu się zastanowić (decyzja tu i teraz) podpisuje porozumienie. I teraz drogi pracowniku/pracodawco czy pracownik może ,,unieważnić” takie porozumienie?

Czytaj dalej

Czy można wykorzystać urlop bezpośrednio po chorobowym bez badań?

powrot do pracy badania lekarskie radca prawny szczecin prawo pracy 300x200 - Czy można wykorzystać urlop bezpośrednio po chorobowym bez badań?

Sytuacja jest niezwykle częsta w praktyce, pracownik nieobecny w pracy ponad 30 dni pierwszego dnia po stawieniu się w pracy składa wniosek o udzielenie mu urlopu. I tu bardzo ciekawe stanowisko zajął Sąd Rejonowy w Człuchowie (wyrok z dnia 10.03.2016 r., sygn. akt: IV P 107/15), ciekawe, gdyż pozostające w opozycji do ,,wiedzy powszechnej” dostępnej na portalach dotyczących spraw kadrowych…

Czytaj dalej

Czy odprawa przysługuje w przypadku, gdy to pracownik rozwiązuje umowę o pracę?

prawnik szczecin radca prawny porady prawne sprawa sadowa adwokat porada prawna 300x200 - Czy odprawa przysługuje w przypadku, gdy to pracownik rozwiązuje umowę o pracę?

Wyrokiem z dnia przedwczorajszego (1.07.2016 r.) Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt: IX P 339/16 zasądził na rzecz mojego klienta odprawę tytułem rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, rozpatrując zagadnienie prawne dotyczące prawa do odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika. Uprzednio o wymienionym pisałem tu, w niniejszym poście parę słów omówienia….Czytaj dalej