Czy bez zaświadczenia lekarskiego możesz otrzymać zasiłek chorobowy?

powrót_do_pracy_badania_lekarskie_radca_prawny_szczecin_prawo_pracy

Dość często ZUS odmawia prawa do zasiłku chorobowego wskazując, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane wadliwie (i tak faktycznie było), jak również niejako ,,z automatu” brak zaświadczenia lekarskiego równa się w ocenie ZUS braku prawa do zasiłku. Jak natomiast wymienione wynika w orzecznictwie sądowym?

Czytaj dalej

Czy musisz naprawdę zwrócić świadczenie wypłacone przez ZUS?

odwołanie_od_decyzji_zus_prawnik_szczecin_radca_prawny_zus_decyzja_zwrot_świadczenia

Świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych przysługują w przypadku, gdy spełnione zostają kumulatywnie przesłanki do ich spełnienia. Czasami  osoba uprawniona świadczenia z ZUS pobiera, nawet nie mając świadomości, że dane świadczenie jest mu już nienależne (gdyż np. odpadła jedna z przesłanek do jego uzyskania), co zazwyczaj łączy się z otrzymaniem decyzji ZUS o konieczności zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Jednakże nie zawsze decyzja taka ma podstawę prawną, i ostanie się w Sądzie…

Czytaj dalej

Czy ZUS może zmienić decyzję lekarza orzecznika?

renta_z_tytułu_niezdolności_do_pracy_odwołanie_ZUS_radca_prawny_adwokat_porada_prawna_prawo_ubezpieczeń_społecznych_Szczecin_Stargard_Szczecińsk

Coraz częściej kontaktują się ze mną klienci w sprawach o rentę z tytułu niezdolności do pracy, wskazując, że mimo orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS o tym, że są niezdolni do pracy, następnie rozstrzygnięcie to ulega zmianie i ubezpieczony jest ,,uzdrawiany przez ZUS”. Czy wymienione ma podstawę prawną, a jeśli tak co można zrobić w takim przypadku?

Czytaj dalej

Czy zakwaterowanie, telefon i Internet dla pracownika zwolniony jest z podatku?

opodatkowanie_diety_świadczenia_dla_pracownika_radca_prawny_szczecin_porady_prawne_

Dyrektor Izby Skarbowego w Katowicach uznał, że świadczenia w postaci zakwaterowania, telefonu oraz Internetu, które pracodawca przekazał pracownikowi są opodatkowane i należy pobrać od nich zaliczkę na podatek dochodowych. Stanowisko takie potwierdził WSA, sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który wskazał…

Czytaj dalej

Czy osoba współpracująca powinna być oceniana jak pracownik?

osoba_współpracująca_prawnik_szczecin_porady_prawne_ZUS_KRUS_radca_prawny_odwołanie_1

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (5.08.2016 r.) Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn.. akt: VI U 402/16 uwzględniając złożone odwołanie ustalił, że moja klientka podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczych. Jednym z motywów ustnego uzasadnienia wyroku było…

Czytaj dalej