Czy bez zaświadczenia lekarskiego możesz otrzymać zasiłek chorobowy?

powrot do pracy badania lekarskie radca prawny szczecin prawo pracy 300x200 - Czy bez zaświadczenia lekarskiego możesz otrzymać zasiłek chorobowy?

Dość często ZUS odmawia prawa do zasiłku chorobowego wskazując, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane wadliwie (i tak faktycznie było), jak również niejako ,,z automatu” brak zaświadczenia lekarskiego równa się w ocenie ZUS braku prawa do zasiłku. Jak natomiast wymienione wynika w orzecznictwie sądowym?

Czytaj dalej

Czy musisz naprawdę zwrócić świadczenie wypłacone przez ZUS?

odwolanie od decyzji zus prawnik szczecin radca prawny zus decyzja zwrot swiadczenia 300x200 - Czy musisz naprawdę zwrócić świadczenie wypłacone przez ZUS?

Świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych przysługują w przypadku, gdy spełnione zostają kumulatywnie przesłanki do ich spełnienia. Czasami  osoba uprawniona świadczenia z ZUS pobiera, nawet nie mając świadomości, że dane świadczenie jest mu już nienależne (gdyż np. odpadła jedna z przesłanek do jego uzyskania), co zazwyczaj łączy się z otrzymaniem decyzji ZUS o konieczności zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Jednakże nie zawsze decyzja taka ma podstawę prawną, i ostanie się w Sądzie…

Czytaj dalej

Czy ZUS może zmienić decyzję lekarza orzecznika?

renta z tytulu niezdolnosci do pracy odwolanie zus radca prawny adwokat porada prawna prawo ubezpieczen spolecznych szczecin stargard szczecinski 300x200 - Czy ZUS może zmienić decyzję lekarza orzecznika?

Coraz częściej kontaktują się ze mną klienci w sprawach o rentę z tytułu niezdolności do pracy, wskazując, że mimo orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS o tym, że są niezdolni do pracy, następnie rozstrzygnięcie to ulega zmianie i ubezpieczony jest ,,uzdrawiany przez ZUS”. Czy wymienione ma podstawę prawną, a jeśli tak co można zrobić w takim przypadku?

Czytaj dalej

Czy zakwaterowanie, telefon i Internet dla pracownika zwolniony jest z podatku?

opodatkowanie diety swiadczenia dla pracownika radca prawny szczecin porady prawne 300x180 - Czy zakwaterowanie, telefon i Internet dla pracownika zwolniony jest z podatku?

Dyrektor Izby Skarbowego w Katowicach uznał, że świadczenia w postaci zakwaterowania, telefonu oraz Internetu, które pracodawca przekazał pracownikowi są opodatkowane i należy pobrać od nich zaliczkę na podatek dochodowych. Stanowisko takie potwierdził WSA, sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który wskazał…

Czytaj dalej

Czy osoba współpracująca powinna być oceniana jak pracownik?

osoba wspolpracujaca prawnik szczecin porady prawne zus krus radca prawny odwolanie 1 200x300 - Czy osoba współpracująca powinna być oceniana jak pracownik?

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (5.08.2016 r.) Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn.. akt: VI U 402/16 uwzględniając złożone odwołanie ustalił, że moja klientka podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczych. Jednym z motywów ustnego uzasadnienia wyroku było…

Czytaj dalej