Zwrot składek ZUS dla pracodawców delegujących pracowników za granicę – rewolucyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

radca_prawny_szczecin_porady_prawne_składki_zus_odzyskanie_pozew_o_zapłatę_skuteczny_prawnik

 

Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w istotnej dla przedsiębiorców delegujących pracowników za granicę kwestii otwierając tym samym drogę do żądania zwrotu wpłaconych składek, które w niektórych przypadkach będą sięgać milionów złotych. W czym rzecz?

Czytaj dalej

Niekorzystne zmiany w zasiłkach macierzyńskich wejdą w życie później – Prezydent podpisał ustawę. Rewolucja odsunięta w czasie.

zasiłek_macierzyński_prawnik_szczecin_radca_prawny_adwokat_porady_prawne

Zgodnie z założeniem nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zmiany w szczególności w zakresie niekorzystnego dla przedsiębiorców sposobu wyliczania zasiłku macierzyńskiego miały wejść w życie z dniem 1 listopada 2015 r. w związku jednak z podpisaniem nowelizacji termin ten ulega przesunięciu. Kiedy więc zmiany wejdą w życie?

Czytaj dalej

Co ma praktykant i członek zarządu do zwolnień grupowych? – prawidłowość procedury zwolnień grupowych. A nie mówiłem?

 prawnik_szczecin_radca_prawny_zwolnienie_odwołanie_od wypowiedzenia_skuteczny prawnik

 

Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, który najgorzej radzi sobie z wdrażaniem dyrektyw unijnych, przy tym orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wielokrotnie podpowiada jak prawidłowo interpretować przepisy prawa krajowego. Jak to wygląda w przypadku zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika?

 

Czytaj dalej

Prawo do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych a założenie działalności gospodarczej.

radca_prawny_szczecin_porady_prawne_nauczyciele_świadczenia_kompensacyjne

Prawo do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych ma istotne znaczenie dla nauczycieli, którzy kończą zatrudnienie. Przy tym w ocenie autora posta stanowisko zajmowane w zakresie przesłanek przyznania świadczeń dość często jest zbyt restrykcyjne. Jak więc przedmiotowe się przedstawia?

Czytaj dalej