Czy koszty zakwaterowania pracownika podlegają oskładkowaniu ZUS w całości?

prawo pracy prawnik radca prawny szczecin porada prawna 300x200 - Czy koszty zakwaterowania pracownika podlegają oskładkowaniu ZUS w całości?

Kwestia oskładkowania kosztów zakwaterowania zapewnionych przez pracodawcę stanowi istotną kwestię, w szczególności dla pracodawców z branży budowlanej, gdyż zazwyczaj praca wykonywana jest na różnych budowach i zachodzi konieczność zapewnienia pracownikom zakwaterowania. Uchwała wydana przez Sąd Najwyższy dnia 10 grudnia 2015 r. zapewne na długi czas zakończy spór w tym zakresie oraz ustali jednolitą linię orzeczniczą sądów powszechnych.

Zasadą jest, że podstawą wymiaru składek ZUS, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne jest przychód w rozumieniu przepisów podatkowych. Przy tym w przepisach podatkowych przewiduje się zwolnienie z opodatkowania kosztów zakwaterowania do kwoty 500 zł. W orzecznictwie NSA przyjmuje się również, że świadczenia z tytułu zakwaterowania nie stanowią w ogóle przychodu podatkowego.

Sąd Najwyższy uznał natomiast, że pojęcie przychodu określone w art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 483 ze zm.) obejmuje wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników i tym samym stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu art. 18 ust. 1 tej ustawy.

Innymi słowy, od kosztów zapewnionego przez pracodawcę należy niestety składki odprowadzić.

Dura lex sed lex.

W przypadu, gdybyś potrzebował pomocy prawnej w zakresie związanym z prawem pracy, prawem ubezpieczeń społecznych lub innymi dziedzinami prawa, zachęcam do kontaktu.