Czy można wypowiedzieć umowę o pracę w przypadku przejścia zakładu pracy?

adwokat szczecin prawo pracy odwolanie od wypowiedzenia zus odwolanie wczesniejsza emerytura abolicja zus 200x300 - Czy można wypowiedzieć umowę o pracę w przypadku przejścia zakładu pracy?

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydziału Pracy z dnia 15.11.2017 r., sygn. akt: IX P 342/17 moja klienta uzyskała kwotę tytułem odszkodowania, jednym z zagadnień prawnych, które pojawiły się w postępowaniu była kwestia wypowiedzenia umowy o pracę, oraz przejścia zakładu pracy….

Kwestia związana z wystąpieniem przejścia zakładu pracy (albo części zakładu pracy) dość dobrze wyjaśniona jest w orzecznictwie Sądu Najwyższego – tym niemniej w zakresie postępowania dowodowego jest często dość skomplikowane, oraz wymaga obszernego postępowania dowodowego.

Przy tym w przypadku występowania przekształceń podmiotowych pracodawcy dość często pojawia się kwestia związna ze zmianą struktury zatrudnienia, co najczęściej wiąże się z wypowiadaniem pracownikom umów o pracę.

I w tym zakresie istotnym pozostają w szczególności dwie kwestie – legitymacja podmiotu pozwanego w sprawie zakresu prawa pracy, oraz to czy w danym przypadku występuje czy też nie przejście zakładu pracy.

W tym miejscu warto zauważyć, że przejście zadań na inny podmiot, co do zasady, nie stanowi o przejściu zakładu pracy.

Jednakże w przypadku, gdy następuje przejście zakładu pracy należy pamiętać o tym, że przejście zakładu pracy nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy. W przypadku więc, gdy w toku postępowania sądowego z odwołania od wypowiedzani umowy o pracę strona powodowa wykaże, że wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło z powodu przejścia zakładu pracy pracownik może uzyskać odszkodowanie albo przywrócenie do pracy.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w, lub też innym zakresie, w szczególności w sprawie z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, w tym: z odwołania od wypowiedzenia / rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę, z odwołania od decyzji ZUS itp. zachęcam do kontaktu.